Lukion fysiikan ja pitkän matematiikan elävöittämisprojekti

perjantaina 5. helmikuuta 2010 | | Yksi kommentti

Keminmaan lukio teki ”Lukion fysiikan ja pitkän matematiikan elävöittäminen ja liittäminen insinööritieteisiin” -hankkeen yhdessä Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan sähkö- ja tietotekniikan osaston kanssa vuosina 2007-2009. Pohja projektille löytyy lukion ja sähköosaston kummikouluyhteistyöstä. Molemmilla osapuolilla oli yhteinen huoli matemaattisten aineiden opiskelun  suosion hiipumisesta Suomessa ja toisaalta kummallakin on perinteisesti ollut vahva kiinnostus opetuksen kehittämiseen.

Toteutuneen projektin selkärankana oli lukion fysiikan ja pitkän matematiikan opettajien ja sähköosaston tiedottajan Laura Kannisen erinomainen yhteistyö sekä yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan lukion matemaattisten aineiden opetusta tulisi kehittää. Lisäksi  jo hankehakemuksen tekovaiheessa sähköosaston varajohtajan, professori Timo Rahkosen panos oli merkittävä.

Ilman teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön huomattavaa rahoitusta hanketta ei olisi tässä laajuudessa voitu toteuttaa.  Saadun  rahoituksen ansiosta Keminmaan kunnalle ei projektista koitunut mitään kustannuksia.

Hanke sisälsi toisaalta fysiikan ja matematiikan kursseja elävöittävän aineiston tekemistä ja toisaalta yliopiston ja lukion muuta yhteistyötä.  Aineiston tuottamisessa lukio oli pääasiassa ideoijan ja testaajan sekä sähköosasto toteuttajan roolissa. Lukiolla kartoitettiin fysiikan ja matematiikan kursseista kohtia, joihin haluttiin puuttua,  ja kun yliopistolla oli kehitetty näihin kohtiin havainnollistavaa materiaalia, lukiolla testattiin sitä normaalin opetuksen yhteydessä. Lukion opettajien kannalta tämä oli oiva järjestely, saatoimme keskittyä siihen, minkä tunsimme osaavamme parhaiten ja esimerkiksi tietokonedemoja tekivät ne, jotka sen parhaiten osasivat. Hankkeessa tuotettu aineisto julkaistiin sitä varten rakennetulla avoimella fysmat-nettisivustolla muidenkin käyttöön.

Projektiin sisältyi myös lukion opettajien koulutusta sähköosastolla. Jonkin verran saimme myös täydennettyä lukion laitevarustusta, missä korvaamattomana apuna olivat sähköosaston asiantuntijat.

Hankkeen aikana suoritettiin opettaja- ja opiskelijavierailuja oppilaitosten välillä molempiin suuntiin. Laura myös osallistui lukion LUMA-viikkojen toteutukseen käymällä itse pitämässä esityksiä lukiolla sekä  järjestämällä sähköosastolta videoluentoja ja -tietoiskuja lukiolle. Hanketyöryhmä kokoontui hankkeen aikana aktiivisesti. Suuri osa näistä kokouksista pidettiin ConnectPro-etäyhteydellä, mikä jo sinällään opetti meille luovan ja edullisen tavan tehdä yhteistyötä välimatkasta riippumatta. Myös opiskelijat pääsivät tästä osallisiksi.

Kaiken kaikkiaan yliopistomaailma tuli hankkeen aikana konkreettisesti tutuksi lukiolaisille. Toivottavasti tämä osaltaan madaltaa opiskelijan kynnystä siirtyä lukiosta yliopistoon. Ja varmasti tämä toimii myös toisinpäin: yliopisto sai tietoa siitä, missä lukiossa tällä hetkellä mennään.

Fysmat-sivusto

Fysmat-sivustolta löytyy lukion fysiikan ja pitkän matematiikan kursseihin liittyviä elävöittäviä harjoituksia ja demonstraatioita. Ne on tarkoitettu opettajien käyttöön oppitunneille sekä myös opiskelijoiden itseopiskelua varten. Aktiviteetit ovat eritasoisia, jolloin tekemistä löytyy niin edistyneemmille kuin perustehtäviä kaipaaville lukiolaisille. Aiheet tehtäviin on yritetty löytää opiskelijoiden lähiympäristöstä ja tekniikan alalta.

Tehtäviä löytyy neljässä formaatissa. HTML muodossa materiaalia voi käyttää oppitunnilla videotykin kanssa ja PDF-formaatista puolestaan voi tulostaa paperiversion tehtävästä. Geonext-tehtävät ovat interaktiivisia havainnollistuksia. Octave-tehtävät edellyttävät ilmaisen Octave-ohjelmiston lataamista omalle koneelle. Octave on insinöörien käyttämän Matlab-ohjelmiston klooni, jolla pääsee harjoittelemaan oikeassa insinöörien käyttämässä ympäristössä. Ohjeet Octaven ja Geonextin lataamiseen ja käyttöön löytyvät fysmatista.

Tehtävät on sijoitettu sekä fysiikan että matematiikan puolella niiden kurssien kohdalle, joihin ne lähinnä liittyvät. On huomattava, että fysiikkaan sopivia tehtäviä löytyy myös matematiikan puolelta ja päinvastoin. Samoin samaa harjoitusta on joskus käsitelty eri kursseilla eri näkökulmista kursseilla vaadittavien taitojen mukaisesti.

Sivustolta löytyy myös jatkuvasti päivittyvä Tiedeuutiset, josta löytyy ajankohtaisia tieteellisiä havaintoja, sekä lisäksi fysmat-uutiset, joka sisältää sivuston tekijöihin ja käyttäjiin  liittyviä uutisia. Samoin fysmatista löytyy perinteinen linkkilista, jonka takaa saa esille esimerkiksi vanhoja pääsykoetehtäviä ja muuta asiaan liittyvää tutkittavaa.

Yhteystiedoista löytyy sähköpostiosoite, johon voi lähettää tekijöille kommentteja,  ideoita ja parannusehdotuksia. Myös omia demoja ja harjoituksia voi lähettää, jos haluaa niitä sivustolle; näistä neuvotellaan aina erikseen.

Toivomme antoisia hetkiä mielenkiintoisien aiheiden parissa!

Fysmat-sivustoon voi tutustua osoitteessa www.edu.keminmaa.fi/~fysmat/.

  1. Tulosta kolumni

Sirkka ja Jorma Tiihala kirjoittivat tämän artikkelin. Sirkka ja Jorma työskentelevät Keminmaan lukiossa LUMA-aineiden opettajina.

Yksi kommentti artikkelille “Lukion fysiikan ja pitkän matematiikan elävöittämisprojekti

  1. Hyvä juttu :)

    Tuomo Tomperi | perjantaina 18. helmikuuta klo 13:45 #

Kirjoita kommentti