Sähköä ilmassa -koulutukset

tiistaina 16. maaliskuuta 2010 | | Ei kommentteja
Kuva: OuLUMA – Tiina Komulainen

Yksi OuLUMA-hankkeen toimintamuodoista on opettajille suunnattujen koulutusten järjestäminen. Keväällä 2010 OuLUMA järjesti yhdessä paikallisten fysiikan ja kemian opettajien kanssa Sähköä ilmassa
-koulutuskokonaisuuden, jossa perehdyttiin sähköön ja sähkökemiaan liittyviin kysymyksiin. Kokonaisuutta olivat mukana suunnittelemassa mm. Jarmo Sirviö, Juhani Vaskuri, Pasi Konttinen, Kari Pekkala, Outi Pikkarainen, Harri Kinnunen, Eero Ijäs ja Timo Antila.

Kokoonnuimme Sähköä ilmassa -koulutusten merkeissä kolme kertaa kevään aikana. Koulutuskertojen ohjelma on esitetty alla, ja 1. ja 3. koulutuskerran yhteydessä on linkit koulutuksiin liittyviin materiaaleihin.

2.2.2010. klo 16.00-18.00 Tasavirtapiirin käsitteiden mallintaminen

Miten vaikeaksi ja abstraktiksi koettua sähköoppia voisi oppia kokonaisvaltaisemmin? Kouluttaja Veera Kallunki Helsingin yliopistosta on perehtynyt sähkön opetukseen ja väitellyt aiheesta syksyllä 2009. Luennolla käsiteltiin tasavirtapiirin käsitteiden oppimisprosessia pienryhmässä, oppimisprosessiin vaikuttavia tekijöitä sekä mallintuvien käsitteiden vaiheita.

10.2. klo 16.00-18.00 Sähköön ja sähkökemiaan liittyvät kokeelliset työt

Tässä koulutuksessa perehdyttiin sähköön ja sähkökemiaan liittyviin havainnollisiin ja innostaviin oppilastöihin työpistetyöskentelynä, kokeneiden opettajien johdolla. Koulutukseen liittyvää materiaalia julkaistaan OuLUMA-portaalissa myöhemmin tänä keväänä.

3.3. klo 16.00-18.00 Aineenopettaja opinto-ohjaajana

Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan ja Luonnontieteellisen tiedekunnan sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun edustajat kertoivat LUMA-aineisiin pohjautuvista opintomahdollisuuksista. Lisäksi esiteltiin ajankohtaista sähköön liittyvää tutkimusta ja sähkökemian opetusta. Koulutuksessa läpikäydyt materiaalit on koottu alle, ja ne ovat opettajien ja opinto-ohjaajien vapaasti käytettävissä.

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan koulutusdekaani Helka-Liisa Hentilän esitys teknillisen tiedekunnan tarjoamista opintomahdollisuuksista:

Sähkö- ja tietotekniikan osaston tiedottaja Laura Kannisen esitys tekniikan yliopisto-opinnoista ja opiskelijavalinnasta:

Luonnontieteellisen tiedekunnan opintopäällikkö Heikki Kuoppalan esitys lunnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnasta:

Matematiikan tuntiopettaja Jussi Tynin esitys matematiikan ja fysiikan opetuksesta Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä. Materiaalin ovat valmistelleet matematiikan yliopettaja Jarkko Hurme ja fysiikan yliopettaja Ari Korhonen:

Opinto-ojaaja Riitta Winterin esitys kemian opetuksesta talotekniikan koulutusohjelmassa Oulun seudun ammattikorkeakoulussa:


Kati Kyllönen toimii suunnittelijana Oulun yliopiston LUMA-keskuksessa. Koulutukseltaan hän on fyysikko sekä fysiikan, kemian ja matematiikan opettaja.

Ei kommentteja artikkelille “Sähköä ilmassa -koulutukset

Kirjoita kommentti