MAOL ry: Missä on tieto- ja viestintätekniikka?

tiistaina 27. huhtikuuta 2010 | | Ei kommentteja


Kuva: Dimension arkisto

Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito on nykyajan kansalaistaito ja sen puute syrjäyttää nykyaikaisesta opiskelusta ja arkipäivän viestintätilanteista. Kaikille oppilaille on taattava vahva pohja perusluonnontieteissä sekä asiantunteva tietotekniikan opetus yläluokille, jossa sitä voi antaa asiaan syvällisesti perehtynyt tietotekniikan aineenopettaja.

Perusopetuksen tuntijako

Perusopetuksen tuntijaosta on julkisuuteen tullut tieto suunnitelmasta, jossa opetettavat aineet on jaettu ryhmiin ja valinnaisuutta on tarjolla eri aineiden syventävinä ja soveltavina kursseina. Suunnitelmassa on paljon hyvää. Siinä on ymmärretty matematiikan merkitys, kun se tässä mallissa on jätetty itsenäiseksi osioksi. Matematiikka on tärkeä tieteen ala ja se on myös välttämätön työkalu luonnontieteissä ja jokaisen ihmisen arjessa. Tuntijakosuunnitelmassa fysiikka ja kemia kuuluvat biologian ja maantiedon kanssa ”Ympäristö, luonnontieto ja teknologia” -ryhmään.

Luonnontieteiden perustana olevat fysiikka ja kemia opettavat ymmärtämään esimerkiksi energiaan, vuorovaikutuksiin ja aineisiin liittyviä ilmiöitä. Teknologian perustana ne ovat merkittävässä roolissa yhteiskuntamme hyvän tulevaisuuden turvaajina. Elinkeinoelämän innovaatiot tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin perustuvat pitkälti fysiikkaan, kemiaan ja tietotekniikkaan liittyviin innovaatioihin oli kysymys sitten teollisuudesta tai palvelualoista.

Tietotekniikan asema

Tulevaisuudessa tarvitaan suuri joukko tieto- ja viestintätekniikkaosaajia tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen. Tietotekniikan syvemmät opinnot antavat valmiuksia niihin huikeisiin saavutuksiin, joita maassamme on saatu nähdä Nokian menestystarinassa. Globaali kilpailu tällä osaamisalueella on kova ja Suomi tarvitsee jokaisen lahjakkuuden vahvistamaan kilpailukykyämme sekä luomaan ihmiskeskeistä teknologiaa. Hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaaminen edellyttävät matemaattisluonnontieteellisen ja teknologisen osaamisen vahvaa perustaa.

Tietotekniikkaa on tähän asti opetettu yhtenä valinnaisaineena. Uudessa tuntijakosuunnitelmassa tietotekniikkaa ei mainita oppiaineena. Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton mielestä tietoja viestintätekniikan opetuksen luonteva paikka olisi ”Ympäristö, luonnontieto ja teknologia”- ryhmässä, johon sen pitää tuoda mukanaan myös lisäopetusresurssia, eikä se saa verottaa perusluonnontieteiden oppitunteja. Tieto- ja viestintätekniikan opetussisältöinä tulee olla perustaitojen hallinta tekstinkäsittelystä videokuvan muokkaamiseen, turvallinen tietoverkon käyttö sekä ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun perusteet.

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry on huolissaan siitä laajalle levinneestä käsityksestä, että lasten ja nuorten tietotekninen osaaminen on niin erinomaista, että he eivät tarvitse asiassa varsinaista opetusta. Puhutaan diginatiiveista, synnynnäisistä tietotekniikanosaajista. Osaaminen on kuitenkin pinnallista. Kaikilla lapsilla ei ole kodeissa välineitä eikä ohjausta tietotekniikan käyttöön. Tieto- ja viestintätekniikan opetus kaikille yhteisenä oppiaineena on välttämätön tasa-arvon kannalta.


Irma Iho toimii Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n puheenjohtajana.

Ei kommentteja artikkelille “MAOL ry: Missä on tieto- ja viestintätekniikka?

Kirjoita kommentti