OuLUMA-portaalin avajaiset

torstaina 29. huhtikuuta 2010 | | Ei kommentteja

OuLUMA-portaalin avajaisia vietettiin tiistaina 27.4. klo 14-16 Oulun yliopiston salissa M101. Paikalle ehti parikymmentä LUMA-henkistä osallistujaa, jotka edustivat laajasti Oulun seudun kouluja ja oppilaitoksia.

Avajaisten aluksi Oulun LUMA-keskuksen vastuuhenkilö, professori Peter Hästö, kertoi OuLUMA-keskuksen historiasta ja nyt käynnissä olevasta OuLUMA-hankkeesta. Jo ennen vuotta 2007 Oulussa tehtiin LUMA-lukioyhteistyötä, jonka jatkeeksi perustettiin Oulun LUMA-keskus vuonna 2007. Helsinkiin oli perustettu valtakunnallinen LUMA-keskus muutamia vuosia aiemmin, vuonna 2003. OuLUMA-hankkeen rahoitus saatiin järjestymään vuoden 2009 alussa. Eri puolille Suomea on syntynyt myös muutamia muita LUMA-keskuksia, ja tällä hetkellä LUMA-keskusten verkosto on mm. laatimassa yhteistä valtakunnallista LUMA-strategiaa.

Peter Hästön jälkeen sai puheenvuoron luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Jouni Pursiainen, joka kertoi LUMA-toiminnan tarpeellisuudesta. Pursiaisen mukaan luonnontieteiden, lääketieteen, tekniikan ja talouden aloilla tarvitaan jatkossakin opiskelijoita, jotka ovat opiskelleet lukiossa riittävästi matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Tämän opiskelijatarpeen täyttämistä voidaan osaltaan auttaa LUMA-toiminnalla. Jouni Pursiaisen tästä aiheesta kirjoittama kolumni on luettavissa OuLUMA-portaalissa:

  1. http://ouluma.fi/2010/05/luonnontieteita-lukemaan/

Jouni Pursiaisen puheen jälkeen avajaisten ohjelmassa oli Oulun yliopiston koulutusrehtori Olli Silvénin esitys LUMA-aineiden merkityksestä yliopisto-opinnoissa. Silvénin mukaan opiskelupaikan löytäminen on LUMA-aineisiin panostaville koululaisille helpompaa kuin muille. Silvén herätteli kuulijoita myös huomaamaan, että ns. kovien luonnontieteiden sekä bio- ja ihmis-tieteiden yhdistelminä syntyy tällä hetkellä yhä uusia aloja bioinformatiikasta kvantitatiiviseen talousanalytiikkaan. Olli Silvénin esityksen sivut ovat nähtävillä seuraavassa linkissä:

Avajaistilaisuuden lopuksi OuLUMA-keskuksen projektisuunnittelija Jussi Tyni esitteli OuLUMA-portaalin rakennetta ja näytti esimerkkejä portaalista löytyvistä materiaaleista. Esittelyä seurasi vilkas keskustelu portaalista ja LUMA-toiminnasta yleisesti. Esille tuli tarve esimerkiksi opinto-ohjaajille suunnatuille tiedotustilaisuuksille ja ammatillisen koulutuksen tuomiseen näkyvämmin esille portaalissa. Osallistujat halusivat myös korostaa, että LUMA-aineiden opiskelu on, paitsi hyödyllistä, myös hauskaa!

Kiitokset kaikille OuLUMA-portaalin avajaisiin osallistuneille! Palautteenne perusteella portaalista voidaan kehittää edelleen paremmin toimiva! Kehitysehdotukset ovat edelleen erittäin tervetulleita, ja niitä voi lähettää esimerkiksi portaalin palautetoiminnon kautta:

  1. http://ouluma.fi/ota-yhteytta/

Kati Kyllönen toimii suunnittelijana Oulun yliopiston LUMA-keskuksessa. Koulutukseltaan hän on fyysikko sekä fysiikan, kemian ja matematiikan opettaja.

Ei kommentteja artikkelille “OuLUMA-portaalin avajaiset

Kirjoita kommentti