Tuotekehitystä työpajassa

tiistaina 13. huhtikuuta 2010 | | Ei kommentteja

”Mukavaahan tämä on ollut, hyvää vaihtelua normaaliin opiskeluun”, tuumasi Aleksi Kokkonen kesken suunnittelukiireidensä. Aleksin ryhmä viimeisteli juuri teorialaskelmia projektityönsä käytännön osuutta, eli vesillä liikkuvan työlautan prototyypin rakennusvaihetta varten.

Kuva: OuLUMA-keskus – Jussi Tyni

Aleksi Kokkonen ja 16 muuta Oulun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön opiskelijaa saivat 1.3-5.3.2010 eri puolilta Eurooppaa kymmenen opiskelijaa viikoksi työkaverikseen. Opiskelijoita saapui Furtwangenin yliopistosta Saksasta, Compiègnen yliopistosta Ranskasta sekä Lontoon South Bankin yliopistosta Englannista. Tämä värikäs ja monikansallinen porukka perehtyi tekniikan yksikössä työpajaviikon kautta tuotekehitykseen.

Asiakkaan tehtävänanto

Alkuviikosta opiskelijat saivat tarkan tehtävänannon. Oululaisen JT Servicen toimitusjohtaja Jussi Tuohinolla oli ongelma: Hänellä oli hyvä liiketoiminta – vesireittien merkkipoijujen huolto ja asennus – mutta siihen käytettävä kalusto oli käytännössä itse kasattua ja varsinkin vesillä liikkuminen oli olemassa olevalla kalustolla hidasta. Tuohino toi ongelmansa ammattikorkeakoululle ja esitteli sen opiskelijoille. Työpajaviikkoon osallistuvat opiskelijat saivat mietittäväkseen miten vesillä liikkuvaa työlauttaa voisi parantaa ominaisuuksiltaan, lähinnä nopeuden, kantavuuden ja keveyden osalta. Toisaalta oppilaat saivat tehtäväkseen pohtia, olisiko uudenlaiselle työlautalle muita käyttötarkoituksia ja siten potentiaalista uutta asiakaskuntaa. Lisäksi mikäli asiakaskuntaa löytyisi, oppilaat miettivät miten uuden työlaudan kaupallinen valmistaminen ja myynti voitaisiin käynnistää.

Aleksi Kokkonen totesi, että Tuohinon tehtävänanto oli hyvä ja selkeytti työpajaviikon kuvaa: ”Asiakkaan näkökulma ja vaatimukset tulivat hyvin esille. Hyvää oli myös se, että näimme olemassa olevan lautan.” JT Servicen käytössä oleva lautta oli hinattu koulun pihalle ja se kirvoitti opiskelijoista mielipiteitä ja visioita.

Kuva: OuLUMA-keskus – Jussi Tyni

Kansainvälistä tiimityötä

Opiskelijat oli jo työpajaviikon alkuvaiheissa jaettu pienempiin työryhmiin, joissa jokaisessa oli sekaisin oppilaita ympäri Eurooppaa. Aleksi oli jo sinut ryhmänsä kanssa: ”Ihan hyvä, että tulee tällaisia opiskelutapoja, että kielitaitoa on pakko käyttää. Insinööri tarvitsee kielitaitoa työelämässä ja kaikki kokemus englanniksi puhumisesta on tervetullutta.” Päällimmäisenä kansainvälisestä ryhmätyöstä oli Aleksin mieleen jäänyt se, kuinka ihmiset eri kulttuureista ajattelevat ja toimivat eri tavalla kuin suomalaiset: ”No esimerkiksi saksalaiset, ne ovat meihin verrattuna tarkkoja ja kaikki asiat selvitetään juurta jaksaen ennen kuin aletaan toimimaan.”

Christian Stoll Furtwangenin yliopistosta oli törmännyt työpajaviikolla samaan asiaan, eli kulttuurien eroihin: ”Täällä Suomessa minua ihmetyttää opiskelijoiden ja opettajien läheiset välit. Se voi varmaan olla hyväkin asia, mutta Saksassa en ole tottunut tällaiseen.” Christian ja Daniela Nicola Lontoon South Bankin yliopistosta kehuivat yhteen ääneen yhteistyön suomalaisten kanssa sujuvan hyvin: ”Suomalaiset opiskelijat ovat vahvoja omilla käytännönläheisimmillä osaamisalueillaan ja meidän englantilaisten tai saksalaisten osaaminen teoreettisemmalla puolella täydentää yhdessä työskentelyä loistavasti.”

Kuva: OuLUMA-keskus – Jussi Tyni

Christianille työpaja- tai projektiluontoinen työskentely oli tuttua omasta opinahjosta Saksasta. ”Suoritamme Furtwangenin yliopistossa paljon opintoja pitkillä, koko lukukauden mittaisilla projektitöillä, joita toteutetaan esimerkiksi jonkun yrityksen tarpeisiin, kuten tämäkin työpaja.” Suomesta Christian olikin pääasiassa keskittynyt imemään vaikutteita uudesta kulttuurista, suomalaisten elämäntavasta ja ihmisten ajattelutavoista. ”Saunailta oli todella mahtava. Siinä rentouduttiin vähän koko työpaja-porukalla ja nostatettiin ryhmähenkeä. Kun ihmisiä näkee muutenkin kuin työssä, niin väkisinkin tullaan avoimemmiksi.”

Aleksi Kokkonen allekirjoitti saman: ”Alkuviikosta pidetty saunailta koko porukalla oli työpaja-viikon ryhmätyöskentelyn kannalta vain hyväksi, vaikka se vähän koville ottikin…”

Kuva: OuLUMA-keskus – Jussi Tyni

Alkuviikosta opiskelijat saivat saunaillan lisäksi osallistua tuotekehitystyötä avaaville luennoille. Luennoitsijoina toimivat alan asiantuntijat ympäri Eurooppaa. Viikon keskivaihe oli pyhitetty suunnittelutyölle ja ihan konkreettisen uuden lautan prototyypin kasaamiseen. Perjantaina työpajaviikko päätettiin esitelmiin, joissa suunnitteluryhmät julkaisivat lopputuloksensa. Asiakas ja tehtävän antaja, Jussi Tuohino, otti hyvin kiitollisena vastaan tuotekehitysryhmien esiin kaivaman uuden sovellusajatuksen.

Kun viikko oli ohi, opiskeliljat saivat osallistumisestaan diplomit, mutta ennen kaikkea jokainen keräsi arvokasta kokemusta kansainvälisestä ryhmätyöstä ja tuotekehityksestä.

  1. Tulosta kolumni
  2. Tuotekehityksen workshop-viikko -video

Jussi Tyni on matemaattisten aineiden opettaja.

Ei kommentteja artikkelille “Tuotekehitystä työpajassa

Kirjoita kommentti