BioPop-keskus ja lajintuntemuksen oppimisympäristö Pinkka

tiistaina 1. kesäkuuta 2010 | | Ei kommentteja

Biologian opetuksen resurssikeskus BioPop toimii Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan biotieteiden laitoksella. Toimintaa järjestelevät koordinaattori Jouko Rikkinen sekä yhteyshenkilö Anna Grönholm. Toiminnan tavoitteena on tukea biologian opetusta ja innostaa alan opettajia ja oppilaita peruskoulussa ja lukiossa. Pääosa toiminnasta on pääkaupunkiseudulla, mutta myös valtakunnallinen toiminta on meille tärkeää. Haluamme siis inspiroida ja auttaa biologian opettajia ja oppilaita koko maassa.

Kuva: BioPop-keskus

Toimintaa verkossa…

Olemme keränneet runsaasti kiinnostavaa aineistoa verkkosivuillemme, erityisesti sellaista josta voisi olla apua biologian opettajille ja innostuneille oppilaille heidän käytännön työssään. Verkkosivumme löytyvät osoiteesta:

http://www.helsinki.fi/biosci/biopop/.

Opettajien palautetta, opetusideoita ja muuta verkkomateriaalia otetaan ilolla vastaan ja sitä hyödynnetään sivujen kehittämisessä. Verkkosivuilta löytyy jo nyt opetusideoita ja sinne on linkitetty tiedekunnassa tuotettua verkko-opetusmateriaalia, jolla voi olla käyttöä myös kouluopetuksen tukena. Tässä kannattaa erityisesti mainita Terttu Jussilan ”virtuaalimetsä” ja täpläverkkoperhosten tutkimukseen liittyvä aineisto.

… ja pääkaupunkiseudulla

Järjestämme kulloinkin käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa tapahtumia opettajille ja oppilaille. Opettajille on tarjottu työpajoja ja täydennyskoulutusta, oppilaille työpajoja, tiedeklubeja ja tiedeleirejä.  Myös biologian aineenopettajaksi opiskelevat hyötyvät resurssikeskuksen toiminnasta: olemme esimerkiksi koonneet resurssikeskukselle kirjaston, josta löytyy biologian perusopetuksen ja lukion biologian oppikirjoja, opettajanoppaita ja muuta materiaalia. Lisäksi opettajaksi opiskelevat saavat käytännön opetuskokemusta keskuksen järjestämissä tapahtumissa.

Biologian BioPop-klubi avaa biologiasta kiinnostuneille nuorille (13–19-vuotiaille) näköaloja ajankohtaiseen biologiseen tutkimukseen. Klubin kautta tiedekunnan eri laitoksilla toimivat tutkijat ja tutkimusryhmät voivat antaa nuorille tietoa käynnissä olevista tutkimushankkeista ja muusta toiminnasta. Samalla klubi tarjoaa biologiasta kiinnostuneille mahdollisuuden tavata samanhenkisiä nuoria! Jatkossa on tarkoitus järjestää myös tapahtumia, joissa nuoret pääsevät itse kokeilemaan erilaisia tutkimusmenetelmiä.

Isännöimme myös oppilasvierailuja tiedekunnan laitoksille sekä kerromme biologian opiskelusta ja tiedekunnassa tehtävästä tutkimuksesta.  Jos vierailijat ovat kiinnostuneita jostakin tietystä aihepiiristä tai pääaineesta, pyrimme mukauttamaan tarjontaamme siihen suuntaan. Myös esimerkiksi mikroskopointia ja pienimuotoisia laboratoriokokeita voidaan tarvittaessa järjestää.

Alkavana kesänä BioPopin toiminnan painopiste on Viikissä järjestettävissä biologian tiedeleireissä. Leireillä alakouluikäiset oppilaat pujahtavat vaivatta biologian maailmaan. Tutkimme elämää ja sen ilmiöitä monelta eri suunnalta: ammennamme Viikin monipuolisesta kaupunkiluonnosta ja teemme töitä laboratorioissa. Haluamme tarjota lapsille monipuolisia ja kivoja kokemuksia luonnosta ja biologiasta!

Syksyllä haluamme taas järjestää BioPop-klubeja nuorille. Biologiasta kiinnostuneille pitäisi tarjota luonteva mahdollisuus tavata samanhenkisiä nuoria, saada keskustella kiinnostavista aiheista ja kuulla biologian eri alojen uusimmista löydöistä.

Kuva: BioPop-keskus

Pinkka – lajintuntemuksen oppimisympäristö

BioPop-keskuksen sivulle linkitetty lajintuntemuksen oppimisympäristö ”Pinkka” lienee jo kaikille tuttu? Jos ei, niin käy ihmeessä tutustumassa – Pinkkaa kehitetään myös BioPopin ja sen käyttäjien tarpeisiin! Pinkan sivustolta löytyvät sekä Suomen tavallisimmat kasvit että suuri joukko eksoottisempia eliöitä. Pinkan avulla voi helposti opiskella Suomen luonnonvaraisia kasveja ja sieniä ja sieltä löytyy monenlaista mielenkiintoista tietoa. Sivusto on erityisen hyödyllinen näin keväällä luonnon herätessä – ja myöhemmin kesällä koululaiset voivat käyttää sivustoa tunnistaessaan omien opintokokoelmiensa kasveja. Sivuilta löytyy myös tehtäviä joita voi käyttää koululaisten lajintuntemusopiskelussa.

Linkki Pinkan sivuille löytyy BioPopin verkkosivuilta osoitteesta:

http://www.helsinki.fi/biosci/biopop/Opetusideoita/pinkka.htm

tai suoraan osoitteesta:

http://www.helsinki.fi/pinkka/index.htm.

Käy tutustumassa!

Kuva: BioPop-keskus

TERRA – Taitavuorten tutkimusasema

Helsingin yliopisto on hiljattain perustanut tutkimusaseman Kenian Taitavuorille. Alueen kosteissa vuoristometsissä elää monia kotoperäisiä kasvi- ja eläinlajeja ja ne tunnetaan yhtenä maapallon biodiversiteettikeskuksista. Vuoristometsillä on myös tärkeä merkitys ympäröivien tasankojen vesihuollolle. Taitavuorten ympärillä avautuvat Tsavon tasangot: esimerkiksi heti vuorten länsipuolella alkaa Länsi-Tsavon kansallispuisto, pinta-alaltaan yksi maailman suurimmista. Se on erityisen tunnettu norsuistaan ja leijonista, mutta myös esimerkiksi erilaisia antilooppeja ja lintuja on runsaasti. Taitavuorilla ja lähialueilla voi tehdä monenlaista bio- ja ympäristötieteellistä, maantieteellistä tai maatalous-metsätieteellistä perustutkimusta sekä tietysti myös monien muiden tieteenalojen tutkimusta.

Tammikuussa 2010 BioPop, Kauniaisten lukio ja Grankulla samskola järjestivät opintoretken Taitavuorten tutkimusasemalle. Retkelle osallistuneet lukiolaiset pääsivät tutustumaan alueen luontoon ja ihmisiin ja tekemään ympäristötutkimusta yhdessä paikallisten lukiolaisten kanssa. Käykää tutustumassa lukiolaisten matkapäiväkirjaan  ja matkablogiin  osoitteissa:

http://kauniaistenlukio.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=145

ja

http://howtogetlostinkenyain10days.blogspot.com/.

Samalla kerättiin tietoa Pinkan uuteen osioon. Kuvia vuoristometsien kasveista ja jäkälistä sekä savannien kasveista ja eläimistä otettiin heti Pinkan käyttöön.  Kuvia löytyy osoitteesta:

http://www.helsinki.fi/pinkka/taita/index.htm.

Kuva: BioPop-keskus
  1. Tulosta kolumni

Anna Grönholm toimii BioPop-keskuksen yhteyshenkilönä. Anna on neljännen vuoden biologian opiskelija, jonka pääaine on fysiologia ja joka valmistuu aikanaan aineenopettajaksi.

Ei kommentteja artikkelille “BioPop-keskus ja lajintuntemuksen oppimisympäristö Pinkka

Kirjoita kommentti