Fysiikan Hyvä Opettaja -palkinto

keskiviikkona 2. kesäkuuta 2010 | | Ei kommentteja

Oulun yliopiston fysiikan ja matematiikan opiskelijoiden Sigma-kilta, Fysiikan Opiskelijoiden Kerho ja Oulun Yliopiston Biofyysikot ry järjestivät  jälleen tänä keväänä perinteisen Hyvä Opettaja -äänestyksen. Äänestysaika oli 8.4.-19.4. ja äänestys tapahtui verkkolomakkeella. Opiskelijat äänestivät sekä hyvää fysiikan opettajaa että hyvää matematiikan opettajaa. Hyväksi fysiikan opettajaksi valittiin dosentti Seppo Alanko, joka on kuluneena keväänä opettanut Fysiikan laitoksella esimerkiksi Aaltoliike ja optiikka -kurssilla.

Opiskelijajärjestöjen yhteinen perinne

Oulun Fysiikan Opiskelijoiden Kerhon webmaster ja tiedottaja Olli Tapaninen kertoo, että Hyvä Opettaja -äänestys järjestettiin edellisen kerran vuonna 2008. Hyvä Opettaja -kilpailussa voivat äänestää kaikki opiskelijat, joilla on yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnus. ”Tänä vuonna Hyvä Opettaja -äänestyksessä parasta fysiikan opettajaa ehdotti 21 opiskelijaa. Äänestyksen järjestelyistä vastasi Sigma-kilta, vaikkakin linkki äänestykseen oli myös Fysiikan Opiskelijoiden Kerhon verkkosivuilla. Fysiikan Opiskelijoiden Kerho huolehti myös äänestyksen voittaneen fysiikan opettajan palkitsemisesta kukin ja kunniakirjalla. Biofyysikot ry osallistui kilpailun kustannuksiin”, Tapaninen kuvailee yhteistyötä. Tapaninen opiskelee fysiikkaa neljättä vuotta ja kertoo pitävänsä Hyvä Opettaja -kilpailua tärkeänä ja äänestäneensä siinä myös itse.

Fysiikan opiskelijat Ossi Närhi ja Paavo Turunen. Kuva: OuLUMA – Kati Kyllönen

Millaista on hyvä fysiikan opetus yliopistossa?

”Hyvällä luennolla pääasiat ja tärkeimmät tulokset nostetaan selvästi esille”, toteaa Ossi Närhi. ”Muuten opetus on hyvää silloin, kun se on sopivan haastavaa.” Kolmatta vuotta fysiikkaa opiskeleva Närhi on suuntautumassa teoreettiseen fysiikkaan ja tekee parhaillaan kandidaatin tutkintoa. Närhen mielestä Hyvä Opettaja -palkinnon ajatus on kannatettava: ”Kaikki sellainen, mikä tähtää opetuksen kehittämiseen, on positiivista.” Närhi itse on huomannut, että toisinaan luennoilla käymisen hyötysuhde ei ole kovin hyvä, ja asioita voi silloin opiskella itsenäisestikin. Myös opiskelijan oma motivaatio ja vastuun ottaminen omista opinnoista ovat Närhen mielestä tärkeitä.

Hyvä Opettaja -palkinnon voittanut dosentti Seppo Alanko kertoo: ”Palkinto on sinänsä hyödyllinen ja mukava. Kannustava palaute tekee opettajan oman työn mielekkääksi ja auttaa sitä kautta jaksamaan. Palautetta saa opiskelijoilta kuitenkin muulloin varsin vähän.” Yliopisto-opettajan jaksaminen onkin koetuksella, sillä esimerkiksi opetusmonisteiden ja muiden oppimateriaalien tekemiseen kuluu runsaasti aikaa. Työ vaatii myös huolellisuutta, sillä materiaalit eivät Alangon mielestä saisi sisältää virhekäsityksiä. On kuitenkin harmillista, että edes Hyvä Opettaja -palkinto ei sinänsä näy opettajan työssä: ”Jos on tutkijana, opetukselle ei jää kovin paljon aikaa. Opetukselta vie nykyisin aikaa myös byrokratia: esimerkiksi erilaisten lomakkeiden täyttäminen on siirtynyt opettajien tehtäväksi”, Alanko toteaa.

Hyvä Opettaja -palkittu Seppo Alanko. Kuva: OuLUMA – Kati Kyllönen

Oulun Fysiikan Opiskelijoiden Kerhon verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.student.oulu.fi/~fok/Etusivu.html.

  1. Tulosta kolumni

Kati Kyllönen toimii suunnittelijana Oulun yliopiston LUMA-keskuksessa. Koulutukseltaan hän on fyysikko sekä fysiikan, kemian ja matematiikan opettaja.

Ei kommentteja artikkelille “Fysiikan Hyvä Opettaja -palkinto

Kirjoita kommentti