MAOL ry: Pätevä opettaja – entä virka?

torstaina 17. kesäkuuta 2010 | | Yksi kommentti

Muutamia vuosia sitten matemaattisten aineiden opettajaksi valmistuvien tutkintorakennetta muutettiin lähemmäksi muiden opettajien tutkintovaatimuksia ja opintokokonaisuuksia. Tällöin kolmen opetettavan aineen (yleensä mat., fys., kem.) tutkintovaatimus muutettiin kahden oppiaineen vaatimukseksi. Koska kuntien ja koulujen virkanimikkeet ovat edelleen suurelta osin kolmen aineen virkoja, ei uusien maistereiden tutkinto riitä vakinaisen viran saamiseen.

Koulutuksen ylläpitäjän tulee kiireesti uusia kuntien/koulujen virkanimikkeet kahden oppiaineen viroiksi, jotta nuoret pätevät opettajat pääsevät vakinaisiin virkasuhteisiin. Koulutoimenjohtajien ja rehtoreiden tulisi miettiä matemaattisten aineiden opettajatarve kokonaisvaltaisesti koko koulun, kunnan tai kuntayhtymän tarpeista lähtien. Asiaan pitää tarttua pikaisesti, koska kunnan virkanimikkeiden muutostyö on hidas prosessi valtuustokierroksineen. Virkanimikkeiden muutostyössä jo olemassa olevien virkojen nimikkeitäkin voidaan muuttaa viranhaltijan suostumuksella työnantajan nykyisiä tarpeita vastaaviksi.

Oppilaan edun ja opetuksen korkean laadun takaamiseksi on tärkeää saada nuoria päteviä opettajia alalle ennen kuin työvoimapula pahenee ja he ehtivät sijoittua muille aloille. Uudistettu tutkintorakenne ei saa olla este nuorten opettajien vakinaisiin virkoihin sijoittumiselle. Koulumaailman ei pidä viivyttelemällä tarvittavien muutosten kanssa menettää tätä osaavaa työvoimaa. Teknologiateollisuus ja muu liike-elämä sekä ulkomaat ovat
myös vaihtoehto korkeasti koulutetuille matemaattisten aineiden opettajille.

  1. Tulosta kolumni

Irma Iho toimii Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n puheenjohtajana.

Yksi kommentti artikkelille “MAOL ry: Pätevä opettaja – entä virka?

  1. Keskeinen asia opettajien pätevyydessä on myös opettajan tiedollinen pätevyys. Kun esimerkiksi “matemaattisten aineiden opettajaksi” pääsee niinkin etäällä toisistaan olevien aineiden kuin matematiikka ja kemia pääaineopinnoilla, jotka tuottavat mahdollisuuden opettaa toista ainetta siinä kuin aineeseen hyvin perehtynytkin, on aika selvää, että opetuksen tasossa on vaihtelua. Lukioidenkin opettajanvirkojen täyttäjät ovat usein luokanopettajataustaisia ja aika valjusti lukion eri aineiden olemusta ymmärtäviä. Yksi syy esimerkiksi matematiikan opiskelun kohtuuttomaan laskentopainotteisuuteen on opettajien vähäinen taito itse matematiikassa. Sitä ei todellisuudessa voi paikata opettajan malliratkaisujen avulla. Matematiikan pääaineopinnot harvoin tuottanevat kykyä innostaa oppilaita kemian tai fysiikan maailmaan, vaikka faktat päällisin puolin kykenisikin välittämään. Oma lukunsa ovat sitten luokanopettajien taitoja “syventävät” pikakurssit, joilla saadaan muodollista pätevyttä aineenopettajaksi.

    Matti Lehtinen | keskiviikkona 16. kesäkuuta klo 09:42 #

Kirjoita kommentti