Ydinasiaa -verkkomateriaali

torstaina 1. heinäkuuta 2010 |

Avainsanat: energiantuotanto, radioaktiivisuus, säteily

Ydinasiaa on Taloudellisen tiedotustoimiston kehittämä peruspaketti säteilystä ja ydinsähköstä peruskoulun ja lukion luonnontieteiden opetuksen tueksi. Materiaali sisältää tietoa seuraavista osa-alueista:

  • Säteilyn historia ja tulevaisuus: Tietoa 1700-luvulta 2000-luvulle, sekä katsaus tulevaisuuteen
  • Ionisoiva säteily: Animaatioita ja tietoa säteilynlajeista, radioaktiivisuudesta ja puoliintumisajasta
  • Säteilyturvallisuus: Tietoa säteilyn vaikutuksista ja animaatio ionisoivalta säteilyltä suojautumisesta
  • Säteilyn hyötykäyttö: Esimerkkejä säteilyn hyötykäytöstä teollisuudessa, tutkimuksessa, terveydenhoidossa ja kotona.
  • Energian tuotanto: Tietoa ja animaatioita energiantuotantoprosesseista, ydinreaktioista, uraanista polttoaineena, kiehutus- ja painevesireaktoreiden toiminnasta sekä loppusijoituksesta.
  1. Ydinasiaa -verkkomateriaali

Ei kommentteja artikkelille “Ydinasiaa -verkkomateriaali

Kirjoita kommentti