Yrittäjän Päivä 5.9.

keskiviikkona 25. elokuuta 2010 | | Ei kommentteja

Yritykset ovat tärkeä yhteiskunnan perusta. 60 % suomalaisista on työntekijöinä yksityisissä yrityksissä ja 10 % toimii yrittäjänä. Yrittäjät ansaitsevat oman merkkipäivänsä Yrittäjän Päivän, sillä yritysten tarjoamien työpaikkojen ja maksamien verojen avulla ylläpidetään hyvinvointia eli maksetaan yhteiskunnan tarjoamia palveluja.

Yrittäjänpatsas Helsingin Narinkkatorilla. Kuva: Heikki Piilonen

Vuonna 1997 laman jälkeen pohdittiin, miten yrittäjyyden arvostusta voitaisiin lisätä, toimintaedellytyksiä parantaa ja antaa yrittäjille tulevaisuususkoa. Pohdinnan perusteella päätettiin järjestää valtakunnallinen Yrittäjän Päivä ja vähän myöhemmin käynnistettiin patsashanke.

Suomen liput nostetaan salkoon syyskuun 5. päivänä, Yrittäjän Päivänä, kuten muinakin merkkipäivinä esimerkiksi: äitien- ja isänpäivänä, veteraanipäivänä ja merkkihenkilöiden syntymäpäivinä.

Yrittäjän Päivä kouluissa

Suomi tarvitsee paljon uusia nuoria yrittäjiä, kun kymmenet tuhannet nykyiset yrittäjät jäävät eläkkeelle. Opetushallitus kannustaa kouluja ja oppilaitoksia tarjoamaan nuorille tietoa ja kokemuksia yrittäjyydestä. Yrittäjän Päivä on hieno tilaisuus tehdä yrittäjyys ja yrittäminen nuorille tutuksi ja uravalinnan vaihtoehdoksi.

Yrittäjän Päivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina 5. syyskuuta, jolloin järjestetään valtakunnallinen päätapahtuma Jyväskylässä Paviljongissa.

Kouluja suositellaan viettämään yrittäjyyden teemapäivää perjantaina 3.9.2010 tai lähellä olevina päivinä. Yhteistyökumppaneita löytyy paikallisesta yrittäjäjärjestöstä ideoimaan yhteistyönä tapahtumia, joissa oppilaat ja opettajat tutustuvat paikallisiin yrityksiin. (Yhteystietoja löydät täältä).

Esimerkkejä päivän tapahtumiksi:

Päivän avaus
Business-rastit
Yrittäjyysmessut
Kummiyrittäjyys
School Goes Business
Yrittäjän Päivä -sivuston ideat ja aineistot

Yrittäjyys ja yrittäminen

Yrittäjyys ei ole vain yrityksen perustamista, sen hoitamista ja kehittämistä, vaan yrittäjyyttä tarvitaan opiskelussa, työnhaussa ja työssä toisen palveluksessa. Työelämässä arvostetaan ominaisuuksia, joita yrittäjissäkin on.

Kun on palava halu toteuttaa unelmansa, luoda uutta, uskoo ideaansa ja on valmis työskentelemään sen eteen, on hyvä ryhtyä yrittäjäksi. Kuuntele kuinka nuorenakin voi tulla yrittäjäksi. (Äänitiedostoja voi kuunnella tai ladata täältä).

Kuva: healingdream

Yrittäjyyskasvatus ja oppimisympäristöt

Yrittäjyyskasvatuksella tuetaan oppilaan sisäistä yrittäjyyttä: yritteliäisyyttä, aktiivisuutta, luovuutta, sinnikkyyttä ja yhteistoiminnallisuutta ja autetaan oppilasta ymmärtämään yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa.

Yrittäjyyskasvatus antaa oppilaalle niitä tietoja ja valmiuksia, joita hän tarvitsee työelämässä joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa.

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöinä tulisi nähdä kouluissa tapahtuvan oppimisen lisäksi yrittäjyyskasvatukselle otollisia oppimisympäristöjä, muun muassa työ- ja elinkeinoelämävierailut, TET-jaksot, koulujen kerhotoiminta ja erilaiset simulaatiot, esimerkiksi Yrityskylä.

LUMA-aineet tärkeitä yrittäjälle

Yritystoiminta perustuu korkeaan osaamiseen ja Suomen kilpailukyvyn ja työvoimatarpeen turvaaminen pakottavat tehostamaan ja parantamaan osaamista. Matematiikka ja luonnontieteet eivät ole tarpeellisia vain heille, jotka tarvitsevat niitä suoraan ammatissaan, vaan ne ovat tärkeitä kaikille ihmisille ymmärtääksemme yhteiskunnassa ja luonnossa tapahtuvia muutoksia. Matematiikka ja luonnontieteet muodostavat perustan monissa ammateissa menestymiselle, yrittäjänäkin.

Linkkejä koulujen yrittäjyyskasvatusta tukeviin sivuihin:

Taloudellinen tiedotustoimisto
Opetin.fi
Yrityskylä
Yes-keskus
Nuori Yrittäjyys
Kerhokeskus
Yrittäjyys Suomessa
Yrittäjyys eri oppiaineissa
Yrittäjyyskasvatuksen linjaukset ja toimenpideohjelma

  1. Tulosta kolumni

Heikki Piilonen toimii Taloudellisen tiedotustoimiston alueyhteyshenkilönä. Hän on elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin koulu-coach.

Ei kommentteja artikkelille “Yrittäjän Päivä 5.9.

Kirjoita kommentti