Fysiikan koulutusohjelma

torstaina 23. syyskuuta 2010 | Tuomo Tomperi | Ei kommentteja
Kuva: Toivo Korja

Hyvä opiskelija,

Fysiikka on tiede, joka pyrkii antamaan tieteellisiä vastauksia maailmankaikkeutta koskeviin perimmäisiin kysymyksiin. Näillä vastauksilla on tärkeä kulttuurinen merkitys, sillä vain niiden avulla on mahdollista muodostaa rationaalinen, todellisuuteen perustuva maailmankuva. Lisäksi niillä on äärimmäisen tärkeä käytännöllinen merkitys, sillä koko nykyinen hyvinvointimme perustuu ratkaisevalla tavalla fysiikan ja siihen pohjautuvien soveltavien tieteiden tuottamaan tietoon.

Oulun yliopistossa fysiikan opiskelija voi vapaasti valita pääaineensa poikkeuksellisen monipuolisesta valikoimasta erilaisia fysiikan piiriin kuuluvia tieteenaloja. Vaihtoehtoihin kuuluvat fysiikka, teoreettinen fysiikka, biofysiikka, geofysiikka ja tähtitiede. Tieteen uusimpiin tuloksiin pohjautuvassa opetuksessa painotetaan erityisesti itsenäistä ongelmanratkaisukykyä. Monimuotoisia opetusmenetelmiä – mm. luentoja, laskuharjoituksia ja laboratorioharjoituksia – täydentävät pienimuotoiset tutkimusprojektit, tuutortoiminta, opettajien omaoppilastoiminta ja aktiivinen ohjaus. Fysiikan laitoksen tieteellinen tutkimus on korkeatasoista ja aidosti kansainvälistä ja laitos onkin nimetty Oulun yliopiston viralliseksi tutkimuksen laatuyksiköksi.

Oulun yliopiston fysiikan laitokselta valmistuneet opiskelijat ovat sijoittuneet erittäin hyvin työelämään. Heitä työskentelee suurissa ja pienissä yrityksissä, erilaisissa julkishallinnon tehtävissä, useissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä monissa tutkimuslaitoksissa Suomessa ja ulkomailla.

Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa!
Matti Weckström
Johtaja
Fysiikan laitos

 • Tutkinnon nimike: Luonnontieteiden kandidaatti (alempi tutkinto), Filosofian maisteri (ylempi tutkinto), Filosofian lisensiaatti ja Filosofian tohtori (jatkotutkinnot)
 • Linjat: Maan ja avaruuden fysiikka
  Aineen rakenteen ja toiminnan fysiikka
  Aineenopettaja
 • Pääaineet: biofysiikka, geofysiikka, fysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede
 • Työllistyminen: yliopistot, ammattikorkeakoulut, koulut, tutkimuslaitokset, sairaalat, VTT, Nokia ja muut yritykset
 • WWW-sivut: http://physics.oulu.fi
 • Sähköposti: physics@oulu.fi
 • Yhteystiedot: puh. (08) 553 1285
  Pentti Kaiteran katu 1
  PL 3000
  90014 Oulun yliopisto

Ei kommentteja artikkelille “Fysiikan koulutusohjelma

Kirjoita kommentti


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia