Matematiikan fuksit evästettiin opintojen alkuun

perjantaina 10. syyskuuta 2010 | | Ei kommentteja
Kuva: Merja Vaaramaa

Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksella aloitti tänä syksynä 85 uutta opiskelijaa, joille laitos järjesti torstaina 2.9.2010 lukukauden aloitustilaisuuden. Tilaisuuden avasi opetuksen varajohtaja Peter Hästö, jonka jälkeen LuK-vastaava Maarit Järvenpää aloitti kertomalla matematiikan luonteesta ja sen opiskelusta Oulun yliopistossa. Hänen tärkein viestinsä aloittaville opiskelijoille oli, että matematiikka on kieli. ”Käytä matematiikkaa ja juttele ongelmista opiskelukavereidesi kanssa, niin opit parhaiten”, Järvenpää painotti.

Peter Hästö puolestaan esitteli tilaisuudessa laitoksen historiaa ja toimintaa. Hän korosti järkevien työskentelytapojen omaksumisen heti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana olevan avainasia opinnoissa menestymiselle. Luennoille osallistuminen ei ole opiskelijoille pakollista, mutta matematiikan oppimisessa ratkaiseva tekijä on kuitenkin opiskelijan aktiivinen ote itsenäiseen opiskeluun. Ongelmatilanteissa opiskelijoiden tukena ovat niin tuutorit, kuin opintoneuvojatkin.

Pienryhmistä uusia ystäviä

Opiskelijat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja matemaattisten tieteiden laitokseen pienryhmissä. Pienryhmäohjaajat Topi Törmä ja Niina Korteslahti antoivat oman ryhmänsä opiskelijoille arvokkaita käytännön neuvoja opiskelujen aloittamisesta. Hekin painottivat opiskelun yliopistossa olevan täysin erilaista kuin lukiossa opiskelijan itse kantaessa vastuun oppimisestaan. Pienryhmissä opiskelijat esittäytyivät toisilleen kertomalla itsestään muutaman sanan. Pienryhmätapaamisiin osallistuminen onkin paras tapa löytää oma paikkansa muiden aloittavien opiskelijoiden joukossa ja luoda uusia ystävyyssuhteita. Uusia ystäviä voi löytää myös kiltatoiminnan kautta.

Kuva: Merja Vaaramaa

Törmän ja Korteslahden pienryhmässä suurin osa kahdestatoista opiskelijasta on saanut opiskelupaikan ensimmäisellä yrittämällä. Oulun yliopisto oli lähes kaikille pienryhmäläisille tullut hieman tutuksi jo viime syksyn ABI-päiviltä. Myös Miia Heikkisellä ja Eveliina Heikkalalla oli monien muiden tavoin lukion jälkeen edessä muutto Ouluun. Rovaniemeltä ja Kuusamosta juuri muuttaneet opiskelijat kertoivat asunnon löytyneen vaivatta.  Molemmat ovat myös aloittaneet opiskelut rohkealla ja positiivisella mielellä. ”Minulla ei ollut varsinaisia ennakko-odotuksia Oulun yliopiston suhteen, mutta tiesin, että opiskelu siellä tulee olemaan hyvin erilaista kuin lukiossa”, Heikkinen summaa ajatuksiaan.


Merja Vaaramaa on koulutukseltaan luonnonmaantieteilijä ja työskentelee suunnittelijana OuLUMA-keskuksessa.

Ei kommentteja artikkelille “Matematiikan fuksit evästettiin opintojen alkuun

Kirjoita kommentti