Eläinsuojelua Maikkulan koululla

tiistaina 12. lokakuuta 2010 | | Ei kommentteja

Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (Oulun ESY) on Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY:n paikallisyhdistys ja se perustettiin vuonna 1962. Yhdistyksen toiminta-alue kattaa Oulun ja sen lähikunnat. Yhdistys toimii eläinten hyväksi tekemällä käytännön eläinsuojelutyön lisäksi myös valistusta ja neuvontaa.

Sijaiskissa kaipaa pysyvää kotia

Käytännön eläinsuojelutyötä yhdistys tekee muun muassa loukuttamalla kissoja ja ruokkimalla talvisin lintuja. Vuonna 2007 yhdistys käynnisti eläinten sijaiskotitoiminnan, jolla autetaan huostaan otettuja tai muuten kodittomaksi sosiaalisista syistä jääneitä eläimiä. Suurin osa uutta kotia kaipaavista eläimistä on kissoja.

kuva: Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry

Yhdistys toimii sinnikkäästi uusien sijaiskotien löytämiseksi, mutta niiden lisäksi tarvitaan myös pysyviä koteja. Oulun ESY maksaa sijaiskodeille eläinten ylläpidon ja kerää lahjoituksina eläintarvikkeita ja ruokaa niin sijaiskotieläimille, kuin löytöeläimillekin. Luonnonvaraisia eläimiä voi puolestaan jokainen auttaa esimerkiksi lahjoittamalla yhdistykselle kauraa, leivän murusia tai auringonkukansiemeniä lintujen talviruokintaa varten.

Vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat viranomaisten tukena

Oulun ESY:n tärkeimpiä eläinsuojelutyön muotoja ovat eläinsuojeluvalvonta ja -neuvonta. Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY kouluttaa eläinsuojeluvalvojia ja -neuvojia, joilta saa tietoa ja ohjeita eläinten hoidosta. Eläinsuojeluvalvojat tekevät valistustyötä kouluissa, yleisötilaisuuksissa ja tiedotusvälineissä, ottavat vastaan ilmoituksia eläinten hoitoon ja pitoon liittyvistä epäkohdista sekä tekevät eläinsuojelutarkastuksia.

Kunnallisella tasolla eläinsuojelutarkastusten teko kuuluu eläinsuojeluviranomaisille, eli kunnan- ja kaupungineläinlääkäreille, terveystarkastajille sekä poliisille. Viranomaiset eivät kykene tarkastamaan kaikkia eläinsuojeluilmoituksia, jonka vuoksi tarkastuksia tekevät myös vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat. Valvoja voi kuitenkin antaa eläimen omistajalle vain neuvoja ja kehotuksia, ei määräyksiä, ja juuri tämän vuoksi yhteistyö viranomaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Suurin osa valvojille tulevista ilmoituksista koskee pieneläimiä ja hevosia.

Valistustyö kouluissa on osa eläinsuojelutyötä

Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan osallistumalla erilaisiin tapahtumiin Oulussa ja sen lähikunnissa sekä tekemällä valistustyötä koulu- ja oppilaitosvierailujen muodossa. Yhdistys teki kouluvierailun Maikkulan koululle 28.9.2010. Kuluvan syksyn aikana Oulun ESY:n työntekijä Arja Lahtinen vierailee seitsemässä koulussa luennoimassa eläinsuojelusta. Kouluvierailuja on aikaisemmin tehty Oulun lisäksi myös muun muassa Liminkaan, Ylikiiminkiin ja Pudasjärvelle. Syksy 2009 oli erityisen kiireinen Oulun ESY:lle, silloin Lahtisen ja Eevaliisa Pohjasen tekemiä vierailuja kertyi jopa 15 kappaletta kuukauden aikana.

Opettavaisia eläintarinoita ja oikeanlaisia asenteita

Lahtinen luennoi Maikkulan koululla neljälle 2.-6. luokkien oppilasryhmälle. Vierailu oli kaikille oppilaille yllätys ja ehkä juuri sen vuoksi vastaanotto oli erittäin innostunut. Lahtinen kertoi 2.-3. luokille kolme opettavaista eläintarinaa, joissa käsiteltiin muun muassa eläinrakkautta, lemmikin hoitoon sitoutumista ja luonnonvaraisten eläinten huomioon ottamista.

kuva: Merja Vaaramaa

Tarinoiden myötä koululaiset oppivat, että eläinrakkautta ei mittaa omistamiensa lemmikkien määrä, vaan eläinten hyvinvoinnin asettaminen etusijalle. Omista lemmikkieläimistään huolehtimisen lisäksi myös välittämällä luonnonvaraisista eläimistä voi osoittaa olevansa eläinrakas. Erään kolmasluokkalaisen suusta kuuluikin tarmokkaasti: ”Opin sen, että ei kannata ottaa lemmikkieläintä, jos ei tiedä miten sitä hoidetaan.” Eläintarinoiden ydinviesti oppilaille oli: ”Eläimet eivät osaa puhua, puhu sinä heidän puolestaan.”

kuva: Merja Vaaramaa

5. ja 6. luokkien oppilaille eläinsuojelua esiteltiin hieman vakavammassa mielessä. Lahtinen käsitteli tunnin aikana muun muassa Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY:n toimintaa ja epäkohtia eläinten kohtelussa, kuten kesäkissaongelmaa. 5A-ryhmän opettaja Tuula Ruuska sanoo eläinsuojeluyhdistyksen vierailun olleen kovasti odotettu tapahtuma koulussa. ”Monella oppilaalla on omia lemmikkieläimiä, joten he olivat kiinnostuneita aiheesta ja kuuntelivat hyvin keskittyneesti. Esitys laittoi heidät ajattelemaan”, arvioi Ruuska vierailun vaikutusta oppilaisiinsa. Erityisesti hän toivoo lasten oppineen sen, että eläinkin tuntee kivun. Esityksessä sivuttu aihe kalan tuntoaistista jäi erityisesti hänen mieleensä.

kuva: Merja Vaaramaa

Oulun ESY:ssä halutaankin vaikuttaa asenteisiin jo nuorella iällä. Silloin negatiivisten asenteiden muuttaminen on helpointa ja lapsesta kasvaa ympäristönsä huomioiva ja vastuuntuntoinen aikuinen. Maikkulan koululaisten keskuudessa asenteet eläinsuojelua ja eläinten hyvinvointia kohtaan tuntuivat olevan kohdallaan. Kaikissa oppilasryhmissä kerrottiin innolla niin omien lemmikkieläinten hoidosta, kuin kohtaamisista luonnonvaraisten eläinten kanssa.

_________________________________________________________

Lisää tietoa yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista löydät sivuilta http://www.sey.fi/oulu ja sijaiskotitoiminnasta sekä kotia etsivistä eläimistä sivuilta http://www.oulunesy.blogspot.com/ ja http://www.oulunelainkoti.fi/index.php.


Merja Vaaramaa on koulutukseltaan luonnonmaantieteilijä ja työskentelee suunnittelijana OuLUMA-keskuksessa.

Ei kommentteja artikkelille “Eläinsuojelua Maikkulan koululla

Kirjoita kommentti