Eläinten viikolla pureudutaan sikojen hyvinvointiin

maanantaina 4. lokakuuta 2010 | | Ei kommentteja

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläinsuojelulaissa sanotaan, että eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä.

Eläinsuojelua paikallisesti ja ruohonjuuritasolla

Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry (SEY) perustettiin vuonna 1901. Sata vuotta myöhemmin SEY ja eri puolilla Suomea toimivat  paikalliset eläinsuojeluyhdistykset yhdistyivät liitoksi ja sen nimi muutettiin SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:ksi. SEY on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija ja sen toiminta kattaa koko maan. Järjestöön kuuluu nykyisin 39 paikallista eläinsuojeluyhdistystä. SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

SEY:n tärkeimmät käytännön eläinsuojelutyön muodot ovat tiedon ja valistuksen jakaminen sekä eläinsuojeluvalvonta, jota tekevät järjestön 120 vapaaehtoista eläinsuojeluvalvojaa. SEY pyrkii vaikuttamaan asioihin neuvottelemalla viranomaisten kanssa sekä ottamalla kantaa eläinsuojeluun liittyviin ajankohtaisiin teemoihin. SEY myös vie eläinsuojelunäkymyksiä eteenpäin tekemällä yhteistyötä monien eri tahojen, kuten Eviran, luonnonsuojelujärjestöjen ja kenneljärjestöjen kanssa. EU:n tasolla SEY vaikuttaa eläinsuojelujärjestöjen yhteisessä lobbausjärjestössä Eurogroup for Animals’ issa.

Eläinten viikolla jo vuosikymmenien historia

Valtakunnallista Eläinten viikkoa vietetään 4.-10.10.  Eläinten viikon aloittaa kansainvälinen Eläinten päivä, joka on myös eläinten suojeluspyhimys Fransiscus Assisilaisen muistopäivä. Eläinten viikkoa vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1959 Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen toimesta. Vuosien varrella siitä on muodostunut kaikkien eläinten ystävien yhteinen tapahtumaviikko.

kuva: SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry

Viime vuosina Eläinten viikon teemat ovat koskeneet mm. luonnonvaraisten eläinten auttamista, pentutehtailua ja eläinsuojeluvalvontaa. Paikalliset eläinsuojeluyhdistykset järjestävät Eläinten viikolla monenlaista toimintaa ja tapahtumia eri puolilla maata.

Sikahyvä elämä?

Eläinten viikon tämän vuoden teemana on sikojen hyvinvointi. Suomessa elää tällä hetkellä noin 1,5 miljoonaa sikaa ja niistä suurin osa olosuhteissa, jotka eivät SEYn mielestä ole hyväksyttäviä. Siat ovat mainettaan älykkäämpiä kotieläimiä, itse asiassa viimeisten tutkimustulosten mukaan sika on selvästi älykkäämpi kuin koira. Ihmisillä on kuitenkin sioista lukuisia virhekäsityksiä eivätkä sikojen ja muiden tuotantoeläinten hyvinvointiongelmat ole tarpeeksi hyvin tiedostettuja.

kuva: SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry

Sikahyvä elämä-kampanjalla SEY haluaa oikaista näitä virhekäsityksiä ja rohkaista kuluttajia käyttämään valtaansa sikojen hyvinvoinnin edistäjinä. Lasten ja nuorten sikatietoutta vahvistetaan SEY:n ja Eläinsuojeluliitto Animalian yhdessä tuottamalla materiaalilla alakouluikäisille sekä yläkoulu- ja lukioikäisille. Nämä tieto- ja tehtäväpaketit ovat saavuttaneet suuren suosion ja niitä on tilattu jo yli 50 000 kappaletta kouluihin ja kerhoihin. Sikavihkoset ovat ilmaisia ja niitä voi tilata  SEY:n www-sivuilta osoitteesta http://www.sey.fi/elainsuojelu/elainten_viikko/2010_sikahyva_elama. Eläinten päivänä 4.10. avataan SEYn ja Animalian tuottama www.sikatieto.fi –sivusto, jonka tavoitteena on toimia tietopankkina kaikille sioista ja sikaloista kiinnostuneille, tavallisista kuluttajista sikayrittäjiin.


Merja Vaaramaa on koulutukseltaan luonnonmaantieteilijä ja työskentelee suunnittelijana OuLUMA-keskuksessa.

Ei kommentteja artikkelille “Eläinten viikolla pureudutaan sikojen hyvinvointiin

Kirjoita kommentti