Innovaatio- ja teknologiakasvatusta käytännössä

torstaina 7. lokakuuta 2010 | | Ei kommentteja

Vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistus toi perusopetukseen ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden, jonka sisältöjä tulee käsitellä luontevissa yhteyksissä kaikissa oppiaineissa. Opettajille aihekokonaisuuden käsittelyyn annetaan eväitä Teknokkaan täydennyskoulutuksilla ja verkkomateriaaleilla.

Kuva: Miska Paulorinne

Mitä teknologia oikeastaan on ja mistä sitä oikein tulee? Miten se kehittyy? Miten teknologia liittyy sinun arkielämääsi? Onko käytössäsi olevassa teknologiassa jotain parannettavaa tai onko sinulla jokin arkipäivän ongelma jonka voisi ratkaista teknologian avulla?

Esimerkiksi näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Teknokkaan toiminnassa. Tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä rakennetusta ympäristöstä eli teknologiasta, kehittää ongelmien havaitsemis- ja ratkaisutaitoja sekä kannustaa luovuuteen. Luovuuteen kannustaminen ja innovatiivisen toiminnan tukeminen on tärkeää, koska teknologia kehittyy usein innovaatioiden kautta.

Teknokkaan innovointi- ja oppimisympäristö sekä oppimateriaalit ovat esimerkki tavasta toteuttaa teknologiakasvatusta käytännössä. Teknokkaan toimintamuotoja ovat mm. opettajien täydennyskoulutus sekä työpajatoiminta yritysten henkilöstölle. Myös Ylivieskassa sijaitseva Teknokkaan innovointi- ja oppimisympäristö sekä välineet ja laitteet ovat opettajien ja heidän oppilaittensa käytettävissä.

Opet opissa – eväitä teknologiakasvatukseen

Kuva: Heli Vaara

Teknokkaan järjestämissä täydennyskoulutuksissa opettajille annetaan eväitä ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden käsittelyyn. Teknokkaan keskeinen toimintamuoto on yleissivistävän teknologiakasvatuksen sisältöjen, menetelmien, oppimateriaalien ja -välineiden kehittäminen ja levittäminen opettajia opettamalla.

Eri puolilla Suomea järjestettävistä täydennyskoulutuksista opettajat saavat eväitä teknologiakasvatuksen toteuttamiseen käytännössä sekä sen integroimiseksi eri oppiaineisiin ja koulun toimintakulttuuriin. Teknokkaan verkkosivuilta (www.teknokas.fi) löytyy vinkki- ja tehtävämateriaaleja niin opettajille kuin oppilaillekin. Osa tehtävänannoista on toteutettavissa hyvin edullisesti kierrätysmateriaaleilla. Verkkosivuilta löytyy myös tietoa järjestettävistä koulutuksista.

Pääosa koulutuksista on ns. teknologia-askartelun koulutuksia, joissa opettajat perehtyvät eri aihealueisiin ja materiaaleihin toiminnan ja tehtävänantojen avulla. Samalla opettajat saavat virikkeitä luovuuspedagogiikan toteuttamiseen opetuksessa.

Laiteympäristökoulutuksissa perehdytään mm. automaation ja robotiikan opetusvälineisiin. Työpajoissa rakentelusarjojen tyyppisiä opetusvälineitä yhdistellään teknologia-askarteluun tavalla, joka myös kannustaa luovuuteen ja innovatiivisuuteen.

Innovaatiotyöpajat yrityksille

Tärkeä Teknokkaan toimintamuoto on myös pk-yritysten innovaatiopotentiaalin edistäminen järjestämällä yritysten henkilöstölle tavanomaisesta poikkeavaa ja innovaatioprosesseja virkistävää toimintaa.

Teknokkaan innovointi- ja oppimisympäristö luo puitteet innovoinnille. Virikkeelliset materiaalit, aihepiirit ja tehtävät mahdollistavat oppijoiden aidon ongelmanratkaisun – valmiita ohjeita ei ole ja tekemättä et selviä!

Kuva: Miska Paulorinne

Teknokkaassa voi suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi ilmalaivan ohjausjärjestelmän, rakentaa vipumekanismeja, edetä uusiutuvien energiamuotojen avulla hitaasti tai nopeasti. Venymäliuskoilla toteutettu ajonhallintajärjestelmä autoradalle tai Twister-pelin tapaan ohjailtava ilmalaiva ovat jo meillä vierailleiden yritysten toteuttamia sovelluksia.

Innovatiivisuuteen ja luovuuteen kannustavat innovaatiotyöpajat räätälöidään yritysten tarpeisiin yksilöllisesti. Yrityspajat ovat toistaiseksi maksuttomia ja innovaatiopaja voidaan järjestää hyvin myös esimerkiksi yrityksen omissa tiloissa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä! www.teknokas.fi

Esa-Matti Järvinen
Tutkimusjohtaja, KT
Puh: 040 754 8243
Email: esa-matti.jarvinen@oulu.fi

 

  1. Tulosta kolumni

Teknokas

Ei kommentteja artikkelille “Innovaatio- ja teknologiakasvatusta käytännössä

Kirjoita kommentti