Ohjelmointia peruskoululaisille

perjantaina 29. lokakuuta 2010 | | Ei kommentteja

Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestää yhteistyössä peruskoulujen kanssa ohjelmointiaiheista iltapäiväkerhotoimintaa ylä- ja ala-asteikäisille lapsille. Tarkoitus on tutustuttaa oppilaat ohjelmointiin ja antaa heille mahdollisuus kehittää omaa matemaattista- ja ohjelmointiosaamistaan mukavan harrastuksen kautta.

Kuva: Arto Tulima

Ohjelmointia on opetettu koulujen kerhoissa jo 1980-luvulta lähtien,  mutta yhdeksänkymmentä luvulla ohjelmointikerhot – kuten kerhotoiminta peruskouluissa yleensäkin – notkahti. Alkuaikojen Commodore-64 koneet ovat vaihtuneet nykypäivän tehokkaisiin tietokoneisiin ja kannettaviin päätelaitteisiin, mutta yksi asia on säilynyt aina noista ajoista asti: kiinnostus peleihin. Peliohjelmointi kiinnosti nuoria jo silloin ja kiinnostaa edelleen.

Nuorten etu on ennakkoluulottomuus. Vaikeitakin asioita halutaan oppia jos se auttaa oman mielikuvituksen tuomiseen tietokoneen ruudulle. Osalle aikuisikään ehtineistä on saattanut jo muodostua ennakkoluuloja, pelkoa ja jopa vastenmielisyyttä ohjelmointia kohtaan. Tätä ilmenee myös alalle hakeutuneiden oppilaiden keskuudessa. Peruskoulun kerhoissa ei sitä vaaraa ole ollut, sillä ajoittain vetäjän on pitänyt vain koettaa pysyä oppilaiden vauhdin perässä. Suurin haaste kerhotoiminnassa on pitää yllä mielekästä tekemistä ja jännitettä läpi parituntisen kerhotuokion, motivaation oppilaat tuovat mukanaan. Osin tavoitteena onkin luoda ohjelmointiin luonnollinen suhde jo nuorena, jolloin sitä työtä ei tarvitse aloittaa aikuisiän kynnyksellä. Nuorten harrastuksen kautta hankittu osaaminen kantaa pitemmälle kuin aikuisten työelämän paineessa pakosta opitut aiheet.

Ohjelmointityökaluina kerhoissa on käytetty Microsoft:n tuoteperheestä SmallBasic ja Kodu nimisiä ympäristöjä. SmallBasic on yksinkertainen, oliopohjainen ohjelmointityökalu, jolla voidaan toteuttaa riittävän haasteellisia ja monimutkaisia ohjelmia mielekkäällä tavalla. Kodu taas suuntautuu enemmän ala-asteikäisille ja on graafiseen käyttöliittymään perustuva pelieditori. Kodussa oppilas pääsee rakentamaan oman pelimaailman, lisäämään sinne hahmoja ja ohjelmoimaan niille toimintoja.

Kumpikin ympäristö kehittää loogista ajattelua, matematiikkaa ja muita ohjelmoinnissa tarvittavia taitoja. Ja varsinkin SmallBasicin samankaltaisuus muiden, oikeiden ohjelmointikielien kanssa madaltaa kynnystä siirtyä eteenpäin.

Toinen kerhojen vetäjistä, Mika Keränen on sitä ikäluokkaa, joka osallistui ensimmäisiin Kajaanin ala-asteilla järjestettyihin ATK-kerhoihin. ”Nyt on aika siirtää opittua seuraavalle sukupolvelle” Mika kommentoi omaa halukkuuttaan olla mukana kerhotoiminnassa, joka on osin myös vetäjien vapaaehtoisuuteen perustuvaa. ”Itse päätin työelämäni suunnan jo kolmannella luokalla. Näin jälkikäteen ajateltuna päätökseen vaikutti varmasti kerhotoiminta ja kavereiden kanssa harrastaminen.” hän jatkaa.

Mika on työskennellyt toistakymmentä vuotta ohjelmistosuunnittelijana, harrastanut aihetta aktiivisesti yli 20 vuotta ja viimeisimmät vuodet myös opettanut Kajaanin ammattikorkeakoulussa peliohjelmointia. Kiinnostus ohjelmointiin on kantanut aina sieltä lapsuuden ATK-kerhosta asti.

Muualla verkossa:

www.smallbasic.com
http://research.microsoft.com/en-us/projects/kodu/

Onko sinulla tai koulullasi kiinnostusta tämän tyyppiseen toimintaan tai haluatko olla itse kehittämässä uudenlaista kerhotoimintaa? Ota rohkeasti yhteyttä Joonaan tai Mikaan!


Joona Tolonen ja Mika Keränen kirjoittivat tämän artikkelin. Joona Tolonen toimii tuntiopettaja Kajaanin AMK:ssa ja Mika Keränen on projektiasiantuntija ja tuntiopettaja Kajaanin AMK:ssa.

Ei kommentteja artikkelille “Ohjelmointia peruskoululaisille

Kirjoita kommentti