Varasuunnitelma oli oikea valinta

maanantaina 18. lokakuuta 2010 |

Avainsanat: Matemaattisten tieteiden laitos, opiskelijaelämä, opiskelu Oulun yliopistossa, Oulun yliopisto

Kuinka päädyit opiskelemaan alaasi?

Matematiikka oli minulle kolmas vaihtoehto, varasuunnitelman varasuunnitelma. Hain ensisijaisesti lääketieteelliseen Kuopioon ja toissijaisesti luokanopettajakoulutukseen Ouluun. Matematiikka oli hyvä varasuunnitelma, kun papereilla pääsi suoraan sisään, niin oli sitten varma opiskelupaikka.

Oikeastaan ja luokanopettajakoulutuksen haastatteluvaiheessa huomasin, että matikka kiehtoo minua enemmän.Sitten saatuani uusia samanhenkisiä matematiikkakavereita ja huomattuani, että matematiikka kiinnostaa minua oikeasti, päätin kouluttautua matematiikan aineenopettajaksi.

Millainen on tyypillinen opiskelijan päiväsi?

Yleensä tulen yliopistolle kahdeksaksi tai kymmeneksi jollekin matematiikan luennolle. Luennot kestävät yleensä 2×45 minsaa, välissä on 15 minuutin tauko. Puolen päivän maissa käyn ystäväporukalla syömässä jossakin yliopiston ruokaloista. Iltapäivällä on usein jonkin matematiikan kurssin laskarit, eli käydään läpi kurssilla annettuja tehtäviä joko itselaskemalla tai laskarinpitäjän johdolla.

Jos päivä on pitkä, niin käyn yleensä iltapäivällä kahvilla yliopiston kahvilassa tai ainejärjestön kiltahuoneella. Kotiin pääsen yleensä kahdelta tai neljältä. Kotona tulee laskettua vielä tulevia laskaritehtäviä ja käytyä läpi tulevan päivän ohjelman, mutta yleensä kuudelta tai seitsemältä onkin jo aikaa tehdä muutakin, kuten käydä ulkoilemassa.

Millaisilla työtavoilla olet opiskellut?

Heti ensimmäisen vuoden alussa meille muodostui kaveriporukka, jolla olemme käyneet suunnilleen samat kurssit. Minulle on ollut erittäin tärkeää, että on ollut ystäviä, joilta on voinut kysyä, jos ei ole ymmärtänyt jotakin luennolla esitettyä asiaa tai vertailla laskaritehtäviä. Vielä ei ole tullut vastaan sellaista kurssia tai ongelmaa, johon emme olisi yhdessä löytäneet ratkaisua.

Eka vuotena kävin usein myös Tuutortuvalla laskemassa tehtäviä. Siellä vanhemmat opiskelijat neuvoivat tarvittaessa alkuun tehtävien ratkaisussa. Oli hieno huomata, että tehtäviä ei tarvinnut jäädä itsekseen pohtimaan, sillä matematiikassa on suuri hyöty siitä, että pystyy vertailemaan asioita kaverin tai asian jo paremmin osaavan henkilön kanssa.

Millä perusteella valitset kurssisi?

Ensimmäisenä opiskeluvuotena tein omaopettajan kanssa HOPS:in, eli Henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon kirjattiin ylös mitä kursseja ja milloin kannattaisi käydä. Opinto-oppaasta löysin hyvin ne kurssit, jotka aineenopettajalinjalla ovat pakollisia kursseja, ja muutenkin oppaassa oli hyvät selostukset kursseista ja niiden sisällöistä joten oli helppo valita mitä muita kursseja haluan käydä.

Mikä opinnoissa on yllättänyt?

Ensiksikin se, kuinka monipuolinen ala matematiikka on. Peruskoulussa ja lukiossa sitä aina opiskeli matematiikkaa, nyt siihen matematiikka sanan allekin on löytynyt eri kategorioita.

Toiseksi se, että yliopistossa pärjää semmoisella perustyön teolla. Välillä tuntuu jopa, että lukiossa saattoi tehdä enemmän töitä opintojen eteen, kun oli niin montaa eri asiaa opeteltavana. Täällä opiskelu on enemmän kuitenkin sen luontoista, että asian eteen pitää nähdä enemmän vaivaa itse, pitää käydä tehtävät ja asiat kotona ajatuksen kanssa läpi. Kuitenkaan kaikki aika ei mene opiskeluun vaan harrastuksille ja kavereille jää myös aikaa.

Minkä olet kokenut haasteeksi?

Muuten haastellista on ollut aikatauluttaa sivuaineet matematiikan kurssien kanssa. Opiskelen toisena sivuaineena biologiaa ja biologian ja matikan aikataulut menevät yleensä päällekkäin. Tähänkin on onneksi hyvä ratkaisu; luentodiat käymilleni biologian kursseille ovat löytyneet netistä, joten niitä ja kurssikirjoja lukemalla olen kursseista selvinnyt.

Miten olet selvittänyt haastavat tilanteet tai asiat?

Ystävistä on ollut tässäkin suuri hyöty. Yhdessä miettimällä olemme löytäneet ratkaisun ongelmaan kuin ongelmaan. Myös kopiokone on osoittautunut todella hyödylliseksi apuvälineeksi lukujärjestystä mietittäessä. Kaverilta voi saada toisen luennon muistiinpanot, jos luennot ovat päällekkäin.

Mitä muuta opiskelu on tuonut tullessaan?

Opiskelujen ohella olen päässyt nauttimaan muistakin yliopistomaailmaan liittyvistä asioista, kuten erilaisista tapahtumista. Fuksi- eli ensimmäisen vuoden tapahtumat ovat jääneet erityisen kirkkaina mieleen saunailtoineen ja suunnistuksineen. Muutenkin oulun korkeakoululiikunta ja ainejärjestöt tarjoavat hyviä erilaisia virikkeitä opiskelun ohelle, ettei elämästä tule pelkkää opintojen eteen puurtamista.

Millaisia terveisiä laittaisit alastasi kiinnostuneelle nuorelle?

Monesti ajatellaan, että matematiikkaa opiskellakseen pitäisi olla jotenkin übernero. Kuitenkin itsekin kirjoitin pitkästä matematiikasta M:n ja koskaan en ole mitenkään erityisen hyvä ollut päässälaskuissa tai vastaavissa. Kuitenkin olen ihan hyvin pärjännyt opinnoissani ja olen tykännyt täällä olla.


Ei kommentteja artikkelille “Varasuunnitelma oli oikea valinta

Kirjoita kommentti