OuLUMA-portaali laajenee

keskiviikkona 10. marraskuuta 2010 | | Ei kommentteja

Useilla elinkeinoelämän aloilla on suuri ja tulevaisuudessa edelleen kasvava tarve luonnontieteisiin ja matematiikkaan pohjautuvalle osaamiselle. Jotta elinkeinoelämän tarve ammattitaitoiselle työvoimalle voitaisiin täyttää, tulee koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän yhteistyön olla saumatonta. LUMA-aineiden, teknologian ja tekniikan opetusta ja koulutusta tulee siksi kehittää ja tietoa näiden alojen opintomahdollisuuksista lisätä. Esimerkiksi Oulun yliopiston aloituspaikoista  suuri osa perustuu LUMA-aineiden osaamiseen, mutta tästä huolimatta lukiolaisten ja yläkoululaisten priorisoinneissa LUMA-aineet jäävät helposti taka-alalle.

Opiskelijavalintatietoa ja työelämäesimerkkejä

OuLUMA.fi-portaalin tarkoituksena on toimia Pohjois-Suomen LUMA-yhteistyön foorumina ja välittää oppimateriaalia, tietoja ja kokemuksia eri LUMA-toimijoiden kesken. Portaalin kehittäminen on osa Oulun yliopiston koordinoiman OuLUMA-keskuksen tämänhetkistä toimintaa, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki ja Kuusamon kaupunki.

Tänä syksynä portaaliin on koottu erityisesti tietoa LUMA-aineiden tarpeellisuudesta opiskelussa ja työelämässä. Näin pyritään välittämään opiskelijavalintatietoa ja esimerkkejä LUMA-aineiden opiskelusta sekä LUMA-aineisiin perustuvista työtehtävistä opinto-ohjaajille ja aineenopettajille, sekä tätä kautta myös koululaisille ja opiskelijoille.

Opiskelijat kertovat opinnoistaan

Opiskelu- ja työelämätietoutta tukemaan portaaliin avattiin syksyllä 2010 LUMA-taajuudella-blogi, joka löytyy osoitteesta http://ouluma.fi/sivu/luma-taajuudella/. Blogisteina toimii Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoita, jotka kertovat omissa puheenvuoroissaan siitä, millaista LUMA-aineiden opiskelu on korkeakoulussa. LUMA-taajuudella-blogisteiksi on tulossa myös toisen asteen opiskelijoita, joiden tekstit kiinnostanevat erityisesti yläkoululaisia, jotka pohtivat peruskoulun jälkeisiä opintovalintojaan.

Blogien lisäksi OuLUMA.fi-portaalista löytyy muutakin opiskelutietoutta, sillä portaalissa on juuri avattu uusi Opiskelu-osio, jonka löydät osoitteesta http://ouluma.fi/sivu/opiskelu/. Opiskelu-osiossa julkaistaan esimerkiksi videoituja ja kirjallisia haastatteluja, joissa opiskelijat kertovat omista opinnoistaan. Näitä napakoita esittelyjä on koottu Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön koulutusohjelmista sekä toisen asteen opinnoista. Opiskelijahaastattelujen ohella Opiskelu-osiota varten on haastateltu luonnontieteisiin, matematiikkaan ja tekniikkaan liittyvistä koulutusohjelmista valmistuneita henkilöitä.  He kertovat haastatteluissa työstään ja siitä, miten LUMA-aineet näkyvät työelämässä.

Kehitystyö käynnissä

OuLUMA.fi-portaalin Opiskelu-osioon lisätään uusia haastatteluja ja muuta uutta materiaalia edelleen, joten ota yhteyttä OuLUMA-keskuksen väkeen, jos haluat ehdottaa haastateltavaa henkilöä tai haastattelun aihetta tai sinulla muita kehitysideoita sivuston suhteen! Yhdessä saamme kehitettyä Opiskelu-osiosta ja LUMA-taajuudella-blogista kokonaisuuden, jonka avulla opinto-ohjaajien ja opettajien on aiempaa helpompaa kertoa nuorille LUMA-aineiden merkityksestä ja niihin liittyvistä mahdollisuuksista.


Tiina Komulainen toimii OuLUMA-keskuksen projektikoordinaattorina. Koulutukseltaan hän on matematiikan ja fysiikan aineenopettaja.

Ei kommentteja artikkelille “OuLUMA-portaali laajenee

Kirjoita kommentti