Maantieteen opiskelu Oulun yliopistossa

perjantaina 28. tammikuuta 2011 | | Ei kommentteja

 Hyvä opiskelija,

Maantiede on laaja tieteenala, jolle mikään ympäristöllis-inhimillinen asia ei ole vieras. Maantiede jakautuu laitoksellamme viiteen osa-alueeseen. Ne ovat: luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantiede, aluekehitys ja aluepolitiikka sekä geoinformatiikka.

Luonnonmaantiede tarkastelee luonnonjärjestelmiä sekä luonnon ja ihmisen välistä alueellista vuorovaikutusta. Kulttuurimaantiede tarkastelee yhtäältä väestön, talouden, politiikan ja yhteisöjen alueellisia piirteitä, toisaalta alueellisten järjestelmien sekä paikkojen ja maisemien merkitystä yhteisöille ja yksilöille. Matkailumaantieteen kohteena ovat matkailun ja virkistyksen alueelliset järjestelmät ja vaikutukset sekä matkailu- ja vapaa-ajanympäristön kehittäminen ja suunnittelu.

Aluekehityksen ja aluepolitiikan opetuksessa ja tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskunnallisten prosessien alueellista ja tilallista ulottuvuutta sekä teoreettisesta että soveltavasta näkökulmasta. Eri aluetasoja koskevan tarkastelun kohteena ovat muun muassa erilaiset aluekehitysmekanismit, aluepoliittiset nykyprosessit ja yhteiskuntapolitiikan tilalliset ja alueelliset konfliktit. Geoinformatiikka keskittyy kartografiaan, paikkatietojärjestelmien, paikannuksen sekä mobiilien palveluiden perus- ja soveltavaan tutkimukseen.

Maantieteen laitoksen opiskelijat valmistuvat poikkeuksellisen hyvin ja sijoittuvat hyvin työelämään. Maantieteilijällä on opintojensa myötä erityistaitoja tarkastella erilaisia ilmiöitä paikallisesta, alueellisesta tai valtiollisesta näkökulmasta käsin. Kansainvälistyvässä maailmassa maantiede on tulevaisuuden ala.

Tervetuloa Maantieteen laitokselle!

Jarmo Rusanen

Johtaja

Maantieteen laitos


Jarmo Rusanen toimii Oulun yliopiston maantieteen laitoksen johtajana. Hänen tekemänsä tutkimuksen kohteena ovat paikkatietojärjestelmät ja Suomen aluerakenteen dynamiikka.

Ei kommentteja artikkelille “Maantieteen opiskelu Oulun yliopistossa

Kirjoita kommentti