Opiskelijahaastattelu – Kemian opiskelu lukiossa

keskiviikkona 19. tammikuuta 2011 |

Avainsanat: Lukio, opiskelijaelämä, opiskelu toisella asteella, toinen aste

Kuka olet ja missä vaiheessa lukio-opintosi ovat?

Olen Oskari Ollila ja opiskelen Haapaveden lukiossa viimeistä vuotta.

Miksi lähdit opiskelemaan lukioon?

Lähdin hakemaan yleissivistystä ja mahdollisuutta jatkaa yliopistoon, sillä lukion alkuvaiheessa heräsi kiinnostus kemiaa kohtaan. Nyttemin on alkanut tuntua siltä, että englannin opiskelu olisi se minun juttuni. Ehkä, jos löydän sellaisen mahdollisuuden, jossa voin opiskella kemiaa englannin kielellä yhdistäisin kaksi vahvuuttani ja pääsisin sitä kautta ammattiin, joka olisi mielekästä useasta syystä.

Miksi olet valinnut kemiaa lukiossa?

Aineiden perusominaisuuksien ymmärtäminen ja sitä kautta luonnon toiminnan selittäminen.

Millaista on kemian opiskelu lukiossa?

Kemiaa olen lukenut 7 kurssia ja nyt abivuonna, kun on enää yksi kurssi kemiaa käymättä, kemiaa ei ole enää kovin usein. Kurssien sisältö on ollut monipuolista ja opetus mennyt hyvin perille.

Yleensä tunneilla käydään teoriaa läpi, tehdään muistiinpanoja ja tehtäviä sen mukaan, kuinka vaikea asia on kyseessä. Tunnilla tehtävät ovat erilaisia laskutehtäviä, käsitteenselitystehtäviä, sekä tehtäviä, joissa tulee käyttää laajaa kemiantuntemusta hyväksi, esim. selittää jokin ilmiö reagenssien ominaisuuksien perusteella, ja hakea vastaus reagenssien sisäisten sidosten ja atomien rakenteen avulla.

Tietenkin kotitehtäviäkin tulee. Kotitehtävät ovat samanlaisia kuin tuntitehtävätkin. Yleensä kotitehtävien tekemiseen kuluu noin puolituntia riippuen tietenkin asian vaikeudesta. Yleensä teen kotitehtävät yksin, sillä pystyn keskittymään niin paremmin.

Vaikka laskemista onkin, niin välttämättä kemian opiskelu lukiossa ei vaadi pitkän matematiikan osaamista, vaikka itse sitä opiskelenkin. Useat kaverit kursseilla ovat lyhyen matematiikan opiskelijoita, jotka menestyvät oikeinkin hyvin.

Mikä aihe on kemiassa erityisen kiinnostava?

Itseäni ovat kiinnostaneet metallien ominaisuudet ja se, miten ne selittyvät muun muassa metalli-sidosten ja metallihilan avulla. Vaikeaakin asiaa on, kuten orgaanisen kemian erilaiset reaktiot, mutta niistäkin olen selvinnyt harjoittelemalla paljon aiheeseen liittyvien tehtävien avulla ja olen lukenut teoriaa laajemmalti useammasta eri lähteestä.

Oletteko tehneet ryhmätöitä tai kokeellisia töitä ?

Muutama ryhmätyö on tehty perusoppitunneilla. Kokeellisia töitä varten olen käynyt kaksi kurssia, jotka ovat suunniteltu juuri käytännön harjoittelua varten. Yhdessä työssä valmistimme rauta(II)oksalaattia ja teimme siitä työselostuksen.  Työselostuksessa kirjoitetaan lyhyesti työn eri vaiheista ja työn tuloksista. Yleensä yhden työn tekemiseen valmisteluineen ja lopputiskauksineen kuluu aikaa noin kolme tuntia.

Koululla suoritettujen kurssien lisäksi käytiin Oulun yliopistolla tekemässä päivä kokeellisia töitä, joita yliopiston kemian opiskelijatkin tekevät. Yksi työ oli gravimetrinen mittaus, jossa määritettiin nikkeli annetusta näytteestä. Työssä muun muassa erotettiin sakka liuoksesta sintteriä ja imusuodatusta käyttäen. Saostuma lisäksi pestiin deioinisoidulla vedellä ja kuivattiin lämpökaapissa. Tulokseksi saatiin 31mg nikkeliä.

Millaisia ovat kemian kokeet?

Kokeet ovat kuten muidenkin reaaliaineiden kokeet. Yleensä niissä kysytään kurssin oleellisimmat asiat. Esimerkiksi kerran kysyttiin  kemiallisesta sähköparista minkälaisia kemiallisia reaktioita siinä tapahtuu ja kuinka suuri on lähdejännite. Kokeeseen valmistaudun lukemalla teoriaa ja laskemalla koealueeseen liittyviä laskuja.

Millaisia vinkkejä antaisit kemian lukio-opintoihin?

Teoria tulee olla hallussa, sillä monet asiat kytkeytyvät toisiinsa ja tehtävissä tulee osata käyttää hyväksi aikaisempaa kokemusta.


Ei kommentteja artikkelille “Opiskelijahaastattelu – Kemian opiskelu lukiossa

Kirjoita kommentti