Kemian opiskelu Oulun yliopistossa

lauantaina 29. tammikuuta 2011 | | Ei kommentteja

Hyvä opiskelija,

Kemia on vanha tieteenala, jonka perusteet ovat vakiintuneet, mutta joka edelleen kehittyy vauhdilla. Modernin yhteiskunnan hyvinvointi rakentuu suurelta osin uusien ja vanhojen kemian saavutusten varaan, joista esimerkkeinä mainittakoon tehokkaat lääkeaineet, uudet materiaalit, monenlaiset muovivalmisteet eri käyttötarkoituksiin, nestekidenäytöt lukuisissa sovellutuksissa tai vaikkapa 2000 vuotta sitten keksitty paperinvalmistus. Ympärilleen silmäillessä on vaikeampi keksiä sitä, mikä ei perustu kemialliseen osaamiseen, kuin sellaista, jossa sitä on tarvittu. Nyky-yhteiskunnan ongelmat ovat usein luonteeltaan kemiallisia ja vain sen avulla ne ovat ratkaistavissa. Kemistejä siis tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Kemian laitoksella toteutetaan Bolognan mallin mukaista kaksiportaista tutkintojärjestelmää. Opetussuunnitelman sisältö on muotoutunut kansainvälisen (European Chemistry Thematic Network Association) ja kansallisen yhteistyön tuloksena ja se noudattaa eurooppalaisia suosituksia korkeatasoisesta opetuksesta. Tästä osoituksena kemian laitokselle on myönnetty eurooppalaiset Eurobachelor® ja Euromaster® laatutunnukset.

Kemian opiskelussa merkittävä osa painottuu ilmiöiden ymmärtämiseen. Niitä havainnollistetaan luento-opetuksella, lasku- ym. tehtäväharjoituksilla sekä käytännön laboratorioharjoituksilla.

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan kemian kiehtovaan maailmaan!

Marja Lajunen
Opetuksesta vastaava varajohtaja
Kemian laitos


Marja Lajunen toimii Oulun yliopistossa kemian laitoksen varajohtajana.

Ei kommentteja artikkelille “Kemian opiskelu Oulun yliopistossa

Kirjoita kommentti