Opiskelu lukiossa

lauantaina 29. tammikuuta 2011 | | Ei kommentteja
Kuva: Toivo Korja

Lukiokoulutuksella on Suomessa pitkät ja kunniakkaat perinteet. Lukio on oppilaitos, joka jatkaa yleissivistävää koulutusta perusopetuksen jälkeen. Yrityksissä ja muilla työpaikoilla tarvitaan tänä päivänä työntekijöitä, joilla on vahva yleissivistys. Vahvan yleissivistyksen luomalta pohjalta on helppo oppia uutta.

Lukiossa opiskelija voi pakollisten opintojen lisäksi syventyä niihin oppiaineisiin, jotka häntä kiinnostavat ja joista on hänelle hyötyä jatkoa ajatellen. Tarjolla on esimerkiksi monipuolisia kieliopintoja, humanistisia ja katsomuksellisia aineita, taito- ja taideaineita sekä ympäristö- ja luonnontieteitä. Vahva luonnontieteiden osaaja voi valita esimerkiksi pitkän matematiikan ja runsaasti fysiikan ja kemian tai biologian ja maantieteen kursseja.

Osa lukioista on ns. erikoislukioita (esim. musiikki-, urheilu- ja kuvataidelukiot) ja osa lukioista painottaa joitakin oppiaineita tarjonnassaan (esim. luonnontiedelukio, tietotekniikkapainotteinen lukio). Suurin osa lukioista on kuitenkin ns. yleislukioita.

Lukion opetusmenetelmät ovat tänä päivänä muutakin kuin luento-opetusta. Kemian tunneilla tehdään laboratoriotöitä, biologiassa tutkitaan vesinäytteitä, äidinkielen tunneilla käydään teatterissa ja liikuntatunneilla melotaan kanootilla tai vaelletaan tunturissa jne. Lukioilla on myös käytännönläheistä yhteistyötä yritysten ja työelämän sekä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa.

Lukio-opinnot päättyvät ylioppilaskirjoituksiin, joissa testataan opiskelijan lukioaikana omaksumat tiedot ja taidot. Ylioppilastutkinto on edelleen yli 150 vuoden iästään huolimatta arvostettu tutkinto, joka antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin. Nykyään yhä useammat tiedekorkeakoulut ottavat myös ylioppilastutkintoon sisältyvien reaalikokeiden arvosanat huomioon valitessaan opiskelijoita johonkin koulutusohjelmaan.

Tervetuloa lukioon!

Erkki Seitajärvi
rehtori
Haapaveden lukio


Erkki Seitajärvi toimii Haapaveden lukion rehtorina.

Ei kommentteja artikkelille “Opiskelu lukiossa

Kirjoita kommentti