PeerWise – kysymyksiä oppilailta oppilaille

maanantaina 31. tammikuuta 2011 | | 2 kommenttia

PeerWise on järjestelmä, jossa oppilaat voivat luoda monivalintakysymyksiä toisilleen. PeerWise tukee oppilaiden yhteistyötä tarjoamalla mahdollisuuden kommentoida ja arvioida muiden tekemiä kysymyksiä. Lisäksi käytössä on erilaisia ranking-listoja ja suoritusmerkkejä oppilaiden motivoimiseksi. PeerWisen käytössä yhteisöllinen oppiminen on vahvasti esillä. Oppiminen ei rajoitu pelkästään valmiisiin kysymyksiin vastaamiseen. Oppilaat saavat myös itse tehdä uusia kysymyksiä, vastata muiden kysymyksiin, arvioida kysymysten laatua ja keskustella kysymyksistä.

PeerWise pähkinänkuoressa

PeerWise tarjoaa puitteet eri sisältöisten kysymysten laatimiselle, joten se soveltuu käytettäväksi useiden eri aineiden opetuksessa. Uuden kysymyksen laatiminen käy helposti. Kysymykselle tulee laatia kysymyksen asettelu, oikea vastaus sekä muut vastausvaihtoehdot. Lisäksi kysymykselle voidaan kirjoittaa selitys, joka paljastetaan muille oppilaille vasta kun kyseiseen kysymykseen on vastattu.

Esimerkki kysymyksen asettelusta PeerWise-järjestelmässä.

Kysymykseen vastaamisen jälkeen oppilas näkee kysymyksen laatijan määrittelemän oikean vastauksen, muiden vastausten jakauman sekä selitystekstin. Vastaamisen jälkeen oppilas saa myös arvioida kysymyksen laatua ja vaikeutta sekä kommentoida kysymystä. Kaikkien muiden antamat kommentit ovat myös näkyvillä, joten kysymyksen yhteyteen voi muodostua viestiketju, jossa oppilaat keskustelevat kysymyksestä.

Vastaamisen jälkeen oppilas näkee kysymyksen laatijan määrittelemän oikean vastauksen, muiden vastausten jakauman sekä kysymyksen laatijan kirjoittaman selityksen. Lisäksi vastaajalla on mahdollisuus arvioida kysymyksen vaikeutta ja laatua sekä kirjoittaa kommentteja kysymykseen liittyen.

PeerWisessa on myös useita muita ominaisuuksia oppilaiden motivoimiseksi. Oppilaat voivat vertailla omaa suoriutumistaan erilaisilla ranking-listoilla (esim. eniten laadittuja kysymyksiä tai vastattuja kysymyksiä). Tarjolla on myös suoritusmerkkejä, joita jaetaan erilaisten tehtävien suorittamisen jälkeen (esim. kysymyksen laatiminen tai kommentoiminen). PeerWise laskee myös jokaiselle käyttäjälle aktiivisuustason joka määräytyy kokonaisaktiivisuuden mukaan. Kaikki PeerWisessa tapahtuu kuitenkin oppilaille anonyymisti.

Käyttökokemuksia

PeerWise on ollut käytössä Aalto-yliopistossa useilla eri kursseilla. Kokemuksiemme mukaan PeerWise on hyödyllinen järjestelmä, mutta sen käytössä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota oppilaiden motivoimiseen ja ohjeistukseen. On tärkeää, että oppilaita rohkaistaan panostamaan kysymysten laatuun eikä määrään. Kysymyksiin vastaaminen on usein aktiivista, mutta kysymysten laatiminen vaatii erityistä motivointia. Oppilaita kannattaa myös rohkaista kommentoimaan muiden tekemiä kysymyksiä, koska parhaimmillaan PeerWise ei ole vain kysymyspankki, vaan paikka jossa oppilaat voivat pohtia kysymyksiä ja vastauksia yhdessä.

On tärkeää, että PeerWisea käytetään tarpeeksi pitkällä aikavälillä. Jos käyttökertoja on vain muutama, ei yhteisöllistä opiskelua voi oikein syntyä. Esimerkiksi omiin kysymyksiin tullut palaute voi jäädä huomaamatta, jos PeerWisen käyttö rajoittuu vain yksittäisiin kertoihin.

Miten käyttöön?

PeerWise on kehitetty Aucklandin yliopistossa ja sen käyttö on ilmaista. Tällä hetkellä se on käytössä 87 eri oppilaitoksessa ympäri maailman. Lisätietoa sekä ohjeet PeerWisen käyttöönotosta löytyy osoitteesta: http://peerwise.cs.auckland.ac.nz/


Lasse Hakulinen toimii tutkija-opiskelijana Aalto-yliopiston Learning+Technology tutkimusryhmässä.

2 kommenttia artikkelille “PeerWise – kysymyksiä oppilailta oppilaille

  1. Ettei vain olisi mennyt nuo vastausvaihtoehdot kuvassa sekaisin?

    Archie | perjantaina 4. helmikuuta klo 14:32 #

  2. Tarkka havainto! PeerWisessa tällaisessa tilanteessa kysymyksen laatija voisi korjata alkuperäistä kysymystä saadun palautteen perusteella.

    Lasse | perjantaina 4. helmikuuta klo 16:03 #

Kirjoita kommentti