Peruskoulujen Suuri Sähköturvallisuuskilpailu

keskiviikkona 19. tammikuuta 2011 | | Ei kommentteja

Suomessa saavutetun erinomaisen sähköturvallisuuden tason yhtenä perusedellytyksenä on, että lapsille opetetaan pienestä pitäen oikea tapa käyttää sähkölaitteita, jotta tietämättömyys tai varomattomuus ei aiheuttaisi heille vaaraa. Samalla on hyvä muistaa, että energiankäyttötottumuksemme muodostuvat jo lapsuusiässä. Lapset ja nuoret ovatkin yksi Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n (STEK) tärkeimmistä kohderyhmistä.

Vuosittainen sähköturvallisuuskilpailu

Peruskouluille valtakunnallisesti vuosittain järjestettävällä Suuren Sähköturvallisuuskilpailun avulla tuetaan kouluissa tapahtuvaa sähköturvallisuus-opetusta. Kilpailuun osallistumalla opettajat voivat helposti hyödyntää sähköturvallisuusoppaita aiheen opetuksessa. Kilpailumateriaali lähetetään kouluille automaattisesti opastilausten toimitusten yhteydessä ja näin kilpailuun osallistuminen on pyritty tekemään opettajalle mahdollisimman helpoksi.

Suuren Sähköturvallisuuskilpailun voi liittää opetuksessa esimerkiksi Ihminen ja teknologia –aihekokonaisuuteen. Itse kilpailutyöt voi tehdä esimerkiksi ympäristö- ja luonnontiedon, kuvataiteen tai fysiikan opetuksen yhteydessä. Kilpailutyön tekemisen voi myös kytkeä haluttaessa esimerkiksi syksyisin järjestettävään Energiansäästöviikkoon. Kilpailun raati arvosteleekin kilpailutyö kattavasti, pisteitä saa sisällöstä ja opettavaisuudesta kuin ilmaisuvoimasta ja omaperäisyydestäkin.

Suuressa Sähköturvallisuuskilpailussa kilpaillaan kolmessa eri sarjassa. Alakouluissa luokat 1-3 ja 4-6 muodostavat omat sarjansa, yläkoulun luokat 7-9 omansa. Sarjojen tehtäväannoissa huomioidaan lasten ikä ja kehitystaso. Kilpailun avulla autetaan opettajan mahdollisuuksia opettaa välillä haasteellistakin aihetta oppilaille innostavalla, luovalla ja jännittävällä tavalla. Kilpailu järjestetään syksyisin ja voittajat julkistetaan opetusalan EDUCA-messujen yhteydessä.

Sähköturvallisuusoppaat opetuksen tukena

Osana toimintaansa Sähköturvallisuuden edistämiskeskus toimittaa vuosittain ylä- ja alakouluille 100 000 sähköturvallisuutta ja energiatehokkuutta käsittelevää maksutonta opasta. Opastilauksen kerätään kouluilta syksyisin ja oppaita voi tilata ympäri vuoden http://www.sahkoturva.info/ -sivuilta. Alakouluille tarkoitettu Pikku-Kallen sähkökoulu sopii käytettäväksi sähköturvallisuusasioiden opettamiseen perusopetuksessa ja siinä haetaan vastauksia sähköturvallisuuden peruskysymyksiin selkein käsittein. Vastaavasti yläkouluille tarkoitettu Iiro ja Sähköpää keskittyy sähkönkäyttöön.

STEK:n sivustolta löytyy myös paljon hyödyllistä tietoa sähköturvallisuuteen ja sähkölaitteiden käyttöön liittyen. Sivustolta löytyy lisäksi paljon tietoa energian käytöstä, tuottamisesta ja säästömahdollisuuksista sekä näihin liittyvistä ympäristöasioista. STEK myöntää vuosittain avustuksia erilaisiin toimintansa tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin. Kevään 2011 avustuksia voi hakea 15.3.2011 mennessä. Yhdistyksen www-sivuilta löytyy tarkemmat ohjeet avustuksien myöntämisperusteista hakemuslomakkeineen.

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry (STEK) on vuonna 1996 toimintansa aloittanut yleishyödyllinen yhdistys. Se toimii sähköturvallisuuden ja siihen läheisesti liittyvien tehtäväalueiden edistämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Yhdistyksen jäsenistö koostuu valtakunnallisesti toimivista yhdistyksistä, jotka edustavat sähkö- ja elektroniikka-alalla toimivia liikeyrityksiä ja ammattiryhmiä.


Teemu Koho toimii projektijohtajana Kids Factory Oy:ssä.

Ei kommentteja artikkelille “Peruskoulujen Suuri Sähköturvallisuuskilpailu

Kirjoita kommentti