Ympäristönäytteiden käsittelyä

Avainsanat: laboratorioala, OAMK, opiskelu OAMK:ssa, työelämä

Kuka olet ja mitä olet opiskellut?

Olen Sanna-Maija Välimäki ja olen valmistunut laboratorioanalyytikoksi Oulun seudun ammattikorkeakoulusta vuonna 2004. Nyt olen ollut töissä kuusi vuotta.

Mitä kuuluu työtehtäviisi?

Erilaisten ympäristönäytteiden esikäsittely ja analysointi pääasiassa kromatografisilla ja atomispektroskopisilla tekniikoilla. Päävastuualueenani on ICP-menetelmien kehittäminen, ylläpito, laadunvalvonta ja tärkeimpänä kaikista laboratorion kahden ICP-emissiospektrometrin hyvinvoinnista huolehtiminen.

Kuinka päädyit nykyiseen työhösi?

Opettajani Pirkko Kekarainen kertoi, että nykyisen työnantajani laboratoriossa näyttäisi olevan tarvetta lisähenkilöstölle. Hänen kehotuksestaan otin laboratorioon yhteyttä ja pääsin työpaikkahaastatteluun. Sillä tiellä ollaan edelleen.

Voitko kertoa jotain työpäivästäsi?

Tyypillinnen työpäiväni on seuraavanlainen mikäli ajankohta ei ole kevättalvi , jolloin teemme perinteisesti paljon  menetelmäkehitystä. Aamulla menen aina ensimmäiseksi tervehtimään ICP-laitteita ja saattamaan ne mittauskuntoon. Tämän jälkeen tarkastan  tutkimusjonon ja laitan edellisenä päivänä esikäsittelystä tulleet näytteet ajoon. Kun ajot ovat lähteneet sujuvasti etenemään, lähden valmistelemaan seuraavia näytteitä työnalle.

Kirjaan uudet näytteet tiedonhallintajärjestelmään ja ohjaan ne eripuolille laboratoriota asianmukaisiin esikäsittelytoimiin. Loppupäivä meneekin tulosten käsittelyssä, laadunvalvonnassa ja asiakaskontakteissa. Tämän ohessa laitan mittauksia käyntiin myös  ionikromatografille ja usein myös AAS-laitteille. Päivän päätteksi katson aina onko ICP-laitteillamme kaikki kunnossa. Riippumatta siitä, ovatko he jäämässä yövuoroon ajamaan itsekseen vai menossa yöpuulle.

Mitkä asiat ovat tällä hetkellä työssäsi pinnalla?

Toimialallamme ympäristöanalytiikassa pinnalla ovat entistäkin pienempien ja pienempien haitta-ainepitoisuuksien määrittäminen erilaisista näytematriiseista luotettavasti. Usein ei riitä edes se, että pystytään määrittämään jonkin metallin kokonaispitoisuus riittävän alhaisesti , vaan pitäisi myös pystyä ottamaan kantaa sen spesiaatioon. Eli minkälaisessa kemiallisessa ja fysikaalisessa ympäristössä kyseinen aine on.

Mihin työssäsi tarvitset matemaattisia aineita?

Kemia ja matematiikka ovat erittäin tärkeitä työssäni, koska lähes kaikki mitä teen työssäni liittyvät jollain tavalla niihin. Fysiikkakin liittyy toki työhöni, mutta ei niin konkreettisesti – onneksi löytyy viisaita fyysikoita suunnittelemaan aina vain hienompia ja tehokkaimpia laitteita.Yksi kommentti artikkelille “Ympäristönäytteiden käsittelyä

  1. Kivasti kirjoitettu kuvaus ICP-työskentelystä :)

    Harri Köymäri | maanantaina 16. tammikuuta klo 16:36 #

Kirjoita kommentti