Aktiivista LUMA-toimintaa Haapaveden lukiossa

perjantaina 4. helmikuuta 2011 | | Ei kommentteja
Kuva: Tiina Komulainen

Yhteistyö Haapaveden lukion ja Oulun yliopiston välillä on ollut tiivistä jo vuosien ajan. Lukiossa on voinut esimerkikisi suorittaa tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opintoja. Haapaveden lukio on myös ollut OuLUMA-keskuksen toiminnassa mukana alusta alkaen.

Yksi esimerkki Haapaveden lukion ja Oulun yliopiston yhteistyöstä ovat lukiolaisten vierailut yliopistolle. Lukiolaiset vierailevat yliopistolla ABI-päivien aikaan, mutta tämän lisäksi vierailuja on toteutettu kemian ja fysiikan kurssien yhteydessä. Näillä vierailuilla ei ole tyydytty vain tutustumaan yliopistoon, vaan lukiolaiset ovat päässeet myös tekemään kemian ja fysiikan yliopisto-opintoihin sisältyviä laboratoriotöitä.

Kuva: Tiina Komulainen

Vierailu osana fysiikan kurssia

Viimeisin vierailu toteutui maanantaina 29.11.2010, kun ryhmä Haapaveden lukion opiskelijoita saapui opettajansa Pekka Vuolon johdolla Oulun yliopiston fysiikan laitokselle. Lukion fysiikan 8. kurssiin liittyvän vierailun ohjelmassa oli aamupäivällä mittauksia fysiikan opetuslaboratoriossa ja iltapäivällä vierailu NMR-laboratoriossa.

Opetuslaboratoriossa opiskelijat määrittivät äänen ja valon nopeuden ilmassa Hannu Mäntykentän opastuksella. Työ on yksi osa fysiikan pääaineopiskelijoiden kurssista Fysiikan laboratoriotyöt 2 ja antaa siksi hyvän kuvan siitä, millaisia mittauksia fysiikan opintoihin sisältyy opintojen alkuvaiheessa.

NMR-laboratoriossa Anu Kantola puolestaan opasti lukiolaisia NMR-mittauksiin ja -spektrien tulkintaan. Oulun yliopiston fysiikan ja kemian laitosten yhteistä NMR-laboratoriota hyödyntävät laitosten tutkijat sekä fysiikan ja kemian opiskelijat, erityisesti opintojensa loppuvaiheessa. Haapaveden lukion opiskelijat saivat näin NMR-laboratoriossa aavistuksen siitä, millaista fysiikan tutkimus on tänä päivänä.

Opettaja Pekka Vuolo pitää lukion fysiikan kurssiin sisältyvää yliopistovierailun mahdollisuutta hyvänä lisänä normaalille koulutyöskentelylle. ”Vierailumme onnistui hienosti. Opiskelijat tekivät mittauksiaan innostuneesti ja NMR-laboratoriossa saimme tutustua nykyaikaisilla laitteilla tehtävään tutkimukseen”, Vuolo kertasi vierailupäivän antia.

Kuva: Merja Vaaramaa

Yhteistyötä ja uusia laboratoriovälineitä

Haapavedellä ja erityisesti Haapaveden lukiossa on panostettu LUMA-aineiden laadukkaaseen opetukseen yliopistovierailujen lisäksi myös monilla muilla tavoin. Haapaveden kaupungin positiivinen suhtautuminen kehitystoimintaan on ollut erityisen merkittävää toiminnan resurssien kannalta. Lukiolla onkin esimerkiksi uudistettu fysiikan ja kemian luokkatila ja hankittu uusia laboratoriovälineitä ja mittauslaitteita opetuskäyttöön. Näin koululle on saatu entistä paremmat mahdollisuudet fysiikan ja kemian laboratoriotöiden tekemiseen.

Haapaveden lukion ja Oulun yliopiston välille sovittu kummilukiosopimus on lujittanut oppilaitosten välistä yhteistyötä. Erityisesti sopimus on näkynyt yhteistyössä LUMA-aineiden osalta. Elinkeinoelämä tarvitsee LUMA-aineiden taitajia ja on vaarana, että heistä on tulevaisuudessa puutetta. Muun muassa tähän Haapaveden lukiossa pyritään vastaamaan tehostamalla LUMA-aineiden opetusta lisääntyneen LUMA-aineiden kurssitarjonnan ja yliopistoyhteistyön kautta.

———————————————————————————————–

Haapaveden lukion verkkosivut löytyvät osoitteesta http://lukio.haapavesi.fi/.

Oulun yliopistoon otetaan mielellään vierailulle koululais- ja lukioryhmiä yliopisto-opetuksen ja tutkimuksen sallimissa puitteissa. Voit kysyä vierailumahdollisuuksista lisää esimerkiksi OuLUMA-keskuksen henkilökunnalta.

Kuva: Erkki Seitajärvi
  1. Tulosta kolumni

Kati Kyllönen toimii suunnittelijana Oulun yliopiston LUMA-keskuksessa. Koulutukseltaan hän on fyysikko sekä fysiikan, kemian ja matematiikan opettaja.

Ei kommentteja artikkelille “Aktiivista LUMA-toimintaa Haapaveden lukiossa

Kirjoita kommentti