Iisalmen lukiolaisten päivä kemian laitoksella

keskiviikkona 25. toukokuuta 2011 | | Ei kommentteja
Kemian laitokseen tutustuneet lukiolaiset kuulemassa kemian opiskelusta Oulun yliopistossa.

Oulun yliopiston kemian, fysiikan ja biologian laitokset saivat 19.5.2011 vieraikseen ryhmän luonnontieteistä kiinnostuneita nuoria Iisalmen lukiosta. Vierailu kuului osana lukion kemian, fysiikan ja biologian kursseihin. Iisalmen lukiolaiset ovat aiemmin käyneet Oulun yliopistossa muun muassa ABI-päivien yhteydessä, mutta tämänkaltainen opintoretki oli heille ensimmäinen laatuaan. Iisalmen lukio on Oulun yliopiston kemian laitoksen kummilukio.

Iisalmen lukion kemian ja matematiikan lehtori Timo Pirinen johdatti ryhmänsä kemian laitokselle, jossa päivä aloitettiin tohtorikoulutettava Sari Närhen kertoessa perusasioita Oulun yliopistosta, kemian laitoksesta ja kemian opiskelusta. Närhi nosti esille myös yliopisto-opiskelijan akateemisen vapauden ja vastuun, joiden vuoksi yliopiston ja lukion opinnot eroavat toisistaan selkeästi. Lukiolaiset saivat kuulla myös esimerkin siitä, millaista tutkimusta kemian laitoksella voi tehdä maisteriopintojen jälkeen, kun orgaanisen kemian jatko-opiskelija Elina Pulkkinen esitteli omaa tutkimustaan hiilinanoputkista.

Hiilinanoputkinäytteitä

Sen jälkeen opiskelijat pääsivät tutustumaan laitoksen hivenainelaboratorioon tutkijatohtori Matti Niemelän opastuksella. Epäorgaanisen analyyttisen kemian tutkimusryhmä tekee laboratoriossa ympäristön tilan seurantaan liittyviä tutkimuksia, kuten lyijypitoisuuksien määritystä sammalnäytteistä. Niemelä esitteli opiskelijoille tutkimusmenetelmiä  ja laitteita, joilla sammalnäytteet käsitellään ja lyijypitoisuudet mitataan.

Hivenainelaboratorion laitteistoa

Hiveanainelaboratoriosta ryhmän matka jatkui kalkogeenikemian laboratoriotiloihin, jossa kemian laitoksen jatko-opiskelijat esittelivät ja demonstroivat alan tutkimusta. Lukiolaiset pääsivät itsekin tarkastelemaan mikroskoopilla erilaisia kiderakenteita. Päivän päätteeksi koordinaattori Katja Karppinen kertoi Vihreän teknologian maisteriohjelmasta, jossa koulutetaan laaja-alaisia maistereita ja diplomi-insinöörejä yhdistämällä biologian, kemian, ympäristötekniikan ja tuotantotalouden opintoja.

Kalkogeenikemian tutkimuksen esittelyä laboratoriossa

Lukiolaisryhmää luotsanneen Timo Pirisen mielestä vierailu yliopistolle oli hyödyllinen oppilaiden saadessa tietoa opiskelumahdollisuuksista ja yliopistolla tehtävistä tutkimuksista. ”Vierailu oli onnistunut, oppilaat olivat kiinnostuneita ja opettajankin kannalta oli mielenkiintoista päästä näkemään uusia laitteita ja tutkimusmenetelmiä”, summaa Pirinen päivän antia.

Myös luonnontieteistä kiinnostunut opiskelija Sara Blinnikka koki vierailun mielenkiintoisena ja tarpeellisena. Hän haluaa opiskella lukioaikanaan niin paljon luonnontieteen kursseja, kuin lukujärjestykseen mahtuu. ”Opoilta ja aineenopettajilta olen saanut hyvin tietoa luonnontieteiden opiskelumahdollisuuksista yliopistoissa. Opettajat ovat hyvin perillä asioista ja osaavat neuvoa, mihin aineisiin kannattaa panostaa”, tuumaa Blinnikka.


Merja Vaaramaa on koulutukseltaan luonnonmaantieteilijä ja työskentelee suunnittelijana OuLUMA-keskuksessa.

Ei kommentteja artikkelille “Iisalmen lukiolaisten päivä kemian laitoksella

Kirjoita kommentti