LUMA-taajuudella

maanantaina 11. heinäkuuta 2011 | | Ei kommentteja

OuLUMA-portaalissa on nyt vajaan vuoden ajan ollut ulkoasultaan hieman erilainen blogi-osio LUMA-taajudella. Blogia lähdettiin alunperin kehittämään, koska halusimme tuoda esiin opiskelijoiden omia mietteitä opiskelusta ja opiskelijan arjesta. Opiskelijan arki ja siihen kuuluvat asiat olivat toki olleet jo aiemminkin jonkin verran esillä portaalissa, mutta lisätietoa opiskelusta kaivattiin. Ja kuka olisikaan parempi kertomaan opiskelukokemuksista kuin opiskelija itse!

Blogistit kertovat korkeakouluopinnoista yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Lisäksi he ovat kertoneet tenttikäytännöistä, erilaisista kursseista sekä opintotuesta ja sen hakemisesta. Nuoremmat kirjoittajat ovat lukiossa ja ammattikoulussa. He puolestaan tuovat esille millaista on opiskelu toisella asteella ja miten luonnontieteet näkyvät heidän opinnoissaan.

Blogille on ollut kysyntää ja se onkin noussut yhdeksi suosituimmista sivuston osista. Blogia seurataan ahkerasti yläkoululaisten ja lukiolaisten keskuudessa, lisäksi opinto-ohjaajat ja opettajat voivat hyödyntää materiaalia opinto-ohjauksessa.

Maantieteen opiskelijat Suvi ja Mikko ovat seikkaperäisesti kertoneet opiskelusta maantieteen laitoksella, kursseista, prujuista ja opintojen rakenteesta sekä niiden rahoittamisesta. Lisäksi Suvi on kertonut maantieteen kenttäkursseista ja Mikko omasta lentoharrastuksestaan.

Kemian opiskelija Antti Moilanen on blogissaan kirjoittanut muun muassa omista kesätöistään, mihin kemiaa tarvitaan, kiltahuoneesta sekä kandidaatin tutkinnosta. Tiina ja Heli ovat tänä keväänä valmistuneet ammattikoulusta parturi-kampaajalinjalta ja lisäksi he ovat suorittaneet lukio-opintoja. He ovat käsitelleen blogissaan kaksois- ja kolmoistutkinnon suorittamista sekä taitajakisaa, joka on vuosittain järjestettävä valtakunnallinen ammattitaidon SM-kilpailu.

Vaihto-opiskelu on myös yksi varteenotettava vaihtoehto opiskeluja suunniteltaessa. Siinä on tarkoitus tutustua vieraaseen kulttuuriin ja samalla opiskella oman alan opintoja ulkomailla. Vaihto-opiskelusta ja siihen liittyvistä käytännön asioista on kertonut blogissaan ammattikorkeakoulun opiskelija Matti Karppinen.

Tässä on mainittuna vain muutama aihe, linkistä pääset tutustumaan tarkemmin kaikkiin kirjoittajiin ja teksteihin http://ouluma.fi/sivu/luma-taajuudella/. Lukuvuoden aikana blogia päivitetään useita kertoja viikossa, näin kesäaikaan blogi päivittyy hieman harvemmin.  Tavoitteena olisi saada ensi syksynä lisää kirjoittajia myös muilta aloilta, jotta mahdollisimman moni ala tulisi tätäkin kautta opiskelijoille ja opettajille tutuksi. Tavataan jatkossakin LUMA-taajuudella!


Hanna Mansikka on matemaattisten aineiden opettaja.

Ei kommentteja artikkelille “LUMA-taajuudella

Kirjoita kommentti