Biologian fuksien matkassa

keskiviikkona 28. syyskuuta 2011 | | Ei kommentteja

Biologian uusien opiskelijoiden opinnot starttasivat Oulun yliopistolla 6.9.2011. Heidät otettiin vastaan biologian laitoksen järjestämässä tervetulotilaisuudessa, jossa johtaja Seppo Saarela esitteli laitosta ja sen henkilökuntaa sekä kertoi keskeisiä asioita biologian opiskelusta. Tänä syksynä biologialla aloitti 54 uutta ja innokasta opiskelijaa. Miehiä heistä on 17, joka on poikkeuksellisen suuri määrä. Vuosittain biologian laitokselta valmistuu reilut 40 filosofian maisteria ja kymmenkunta tohtoria.

Saarela painotti opiskelijoille ensimmäisen opiskeluvuoden tärkeyttä: ”Opiskelu kannattaa aloittaa rivakasti, sillä ensimmäisen opiskeluvuoden tulokset korreloivat valmistumisnopeuteen”. Opintojen sujuvuus pyritäänkin takaamaan henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS), jonka jokainen uusi opiskelija laatii itselleen jo opintojensa ensimetreillä. Lisäksi laitoksella on käytössä järjestelmä, jossa omaopettaja auttaa opiskelijaa opinnoissa ja seuraa hänen edistymistään.

Biologian koulutusohjelman aloitustilaisuus 6.9.2011

Tervetulotilaisuudessa amanuenssi Minna Vanhatalo kertoi opiskelijoille hieman tulevien viikkojen ohjelmasta ja tutkintorakenteesta. Samalla opiskelijat saivat syyslukukauden lukujärjestyksen. Tervetulotilaisuuden jälkeen opiskelijat jaettiin pienryhmiin ja he jatkoivat tutustumista yliopistoon pienryhmäohjaajien johdolla.

Biologian laitoksella pienryhmäohjausta annetaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille 15 kertaa ja sen tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat yliopiston käytäntöihin ja toisiinsa. Pienryhmäohjaaja Mira Niemelän ryhmässä tutustuminen opiskelukavereihin alkoi jokaisen kertoessa hieman itsestään. Sen jälkeen Niemelä antoi fukseille ohjeita akuuttien asioiden hoitamisesta, kuten yliopistoon ilmoittautumisesta sekä opiskelijakortin ja käyttäjätunnusten hankkimisesta. Pienryhmä myös kierteli tutustumassa biologian laitoksen tiloihin ja yliopiston palveluihin. Pitkin syksyä jatkuvien pienryhmäohjauskertojen aikana uudet opiskelijat tutustuvat muun muassa kirjaston palveluihin, erilaisten jaostojen ja oman kiltansa toimintaan, oppivat käyttämään sähköisiä palveluja sekä saavat neuvoja omien opintojen suunnitteluun. Biologian fukseilla pienryhmäohjaus huipentuu loppusyksyllä pidettäviin pikkujouluihin.

Luonnontieteellisen tiedekunnan vastaanottotilaisuus 6.9.2011

Ensimmäisen opiskelupäivän ohjelmaan kuului myös luonnontieteellisen tiedekunnan vastaanottotilaisuus. Koulutusrehtori Olli Silven korosti puheessaan koulutuksen merkitystä globalisoituvassa maailmassa ja kannusti opiskelijoita hankkimaan kokemuksia ulkomailta. Luonnontieteellisessä tiedekunnassa vaihtoonlähtö onkin hyvin suosittua, joka toinen opiskelija osallistuu opiskelijavaihtoon. Silven muistutti opiskelijoita myös vapaa-ajan ja omien kiinnostusten kohteiden tärkeydestä: ”Opinnot pitäisi organisoida niin, että teillä on aikaa myös muuhunkin kuin opintoihinne.”

Biologian fuksien ensimmäisen viikon ohjelma täyttyi erilaisten esittely- ja infotilaisuuksien lisäksi myös opiskelusta, kun muun muassa kasvien- ja eläinten lajituntemuksen sekä kasvimorfologian kurssit käynnistyivät. Fukseilla riittää opintojen alussa menoja myös vapaa-ajalla: syyskuussa ohjelmassa on mm. Vulcanalia, Fuksisuunnistus, OluT:n futisturnaus sekä erinäisiä illanistujaisia. Syyskuun lopussa fuksit ja vanhemmat biologian opiskelijat viettävät fuksiviikonlopun Oulangan tutkimusasemalla, jossa he varmasti tutustuvat toisiinsa yhteisen hauskanpidon merkeissä.


Merja Vaaramaa on koulutukseltaan luonnonmaantieteilijä ja työskentelee suunnittelijana OuLUMA-keskuksessa.

Ei kommentteja artikkelille “Biologian fuksien matkassa

Kirjoita kommentti