Kansallinen etätyöpäivä 16.9.2011

tiistaina 13. syyskuuta 2011 | | Ei kommentteja

Suomen ensimmäistä Kansallista etätyöpäivää vietetään perjantaina 16.9.2011 – Tule sinäkin mukaan!

SYKE ja Microsoft tiedottavat

Suomen ympäristökeskuksen ja Microsoftin järjestämään Kansallinen etätyöpäivä -kampanjaan on ilmoittautunut jo 80 yritystä, julkishallinnon organisaatiota, yhdistystä ja järjestöä. Www.etatyopaiva.fi -sivuston ja vilkkaan Facebook-keskustelun perusteella mukaan on lähdössä tuhansia ihmisiä.

Käynnissä oleva etätyökampanja yhdistää niin työnantajia kuin työntekijöitä. Kampanjasta palautetta antaneet yritykset ovat kokeneet ajasta ja paikasta joustavan työn lisäävän tuloksellisuutta ja parantavan työssä jaksamista. Työntekijät arvostavat työrauhaa, ajansäästöä ja mahdollisuutta rytmittää työ omien tarpeiden mukaan.

”Etätyöpäivässä on kyse myös siitä, että kestävää taloutta voidaan rakentaa muutenkin kuin kuluttamalla ja juoksemalla ympäriinsä. Paikallaan olokin on tärkeää. Etätyö tarjoaa lisäksi mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi oman asuinpaikan valintaan. Työllistymismahdollisuudet ovat ihan eri luokkaa, jos työpaikan ei tarvitse sijaita samalla paikkakunnalla. Koko väestöä ei tarvitse keskittää kaupunkeihin, ja ihmisten valinnanvapaus kasvaa”, kampanjan suojelija, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Etätyö lisää työtyytyväisyyttä

Työterveyslaitoksen erikoistutkijan Virpi Ruohomäen mukaan joustava työnteko onnistuu parhaiten, kun sen edellytykset ovat kunnossa: työn sisältö, tarkoituksenmukaiset työtilat, etätyön mahdollistavat toimivat teknologiat, selkeät tavoitteet ja johtaminen sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet työpaikan asioihin. ”Ihmisten hyvinvointi, työelämän laatu ja ympäristön vaaliminen kulkevat käsi kädessä. Tavoitteena on inhimillisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä työelämä”, Ruohomäki visioi.

Etätyöverkkosivuston ja Facebook-tapahtumasivun kautta saadun palautteen perusteella tyytyväisimpiä työpaikoilla ollaan silloin, kun etätyö on hyvin suunniteltua ja organisoitua, pelisäännöt ovat selvät ja ne kohtelevat työntekijöitä tasa-arvoisesti.

”Parasta etätyökulttuurissamme on se, ettei etätyöpäivien tekemisestä tehdä numeroa. Sähköpostiviesti esimiehelle ja huikkaus asiasta tiimikaverille riittää. Näin työmme joustaa, kun muu elämä vaatii venymistä. Tämä liittyy modernimpaan tapaan johtaa asiantuntijoita: saamme vapautta, mutta myös vastuuta”, keskisuuren yrityksen lähettämässä kampanjapalautteessa todetaan.

Microsoft kutsuu uusia teknologioita hyödyntävää työn tekemisen kulttuuria läsnätyöksi. ”Nykyään työntekijä voi olla läsnä olematta fyysisesti paikalla esimerkiksi pikaviestinten, videoneuvottelujen ja sähköpostin kautta. Teknologia on kehittynyt leijonan loikin, mutta ihmisten työskentelytavat muuttuvat hitaammin. Uusilla työvälineillä ja uudenlaisilla pelisäännöillä voidaan kuitenkin selvästi parantaa esimerkiksi työ- ja perhe-elämän tasapainoa lisäämällä joustavuutta, ja sitä kautta parantamalla työntekijän tuottavuutta ja sitoutuneisuutta”, kertoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Ari Rahkonen.

Myös ympäristö kiittää

Vaikka yritykset eivät nostaisi ympäristöön liittyviä mahdollisuuksia ensimmäiseksi etätyölinjauksia luodessaan, vaikutukset myös energiansäästöinä ja liikenteen päästövähennyksinä voivat olla tuntuvat.

”Etätyön etuja ovat ajan- ja energiansäästö – varsinkin Kehä I:stä kulkiessa ruuhkilta välttyminen tuo työpäivään lisää aikaa ja säästää hermoja”, kampanjan mukaan tullut työntekijä kertoo.

Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi haluaa edistää etätyötä juuri ympäristövaikutusten takia. Pääjohtaja lähetti kampanjan haastekirjeen 74:lle valtionhallinnon johtajalle ja kutsui heidät keskustelemaan etätyön mahdollisuuksista ja esteistä.

Kuva: Tiina Komulainen

USA:ssa tehdyn tuoreen tutkimuksen mukaan USA:n 2,9 miljoonaa etätyöntekijää säästävät lähes 1,5 miljardia litraa polttoainetta ja 3,6 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasuja vuosittain. Suomessa noin 1,3 miljoonaa kilometriä työmatkoja jää tekemättä kotona tehtyjen kokonaisten etätyöpäivien ansiosta. Työmatkaliikenteen väheneminen tasoittaa ruuhkahuippuja sekä pienentää ruuhkien määrää, ja vaikuttaa myönteisesti myös omaan kukkaroon polttoaineen kulutuksen vähetessä.

”Etätyön potentiaalinen vaikutus päästöihin on suurin pitkillä työmatkoilla, jotka normaalisti tehdään autolla. Kuitenkin vain reilu 20 prosenttia etätyöntekijöistä tekee yli 20 kilometrin työmatkaa, joten valtaosa etätyötä tekevistä asuu ja työskentelee saman kaupungin alueella”, tutkija Ville Helminen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Etätyö muuttaa käsitystämme hyvästä työympäristöstä

Etätyö vaikuttaa myös työtiloihin. ”Yrityksessämme etätyö on arkipäivää. Etätyöhön kannustetaan ja kaikilla työntekijöillä on työvälineiden puolesta mahdollisuus tehdä töitä etänä. Avotoimistomme on mitoitettu sen mukaan, että kaikilla ei ole omaa paikkaa. Moni työskentelee myös virtuaalitiimissä, jossa ollaan irti vakioajoista ja -paikoista”, suuresta kansainvälisestä yrityksestä kerrotaan.

Myös Microsoftilla työtilat sallivat henkilömäärän kasvamisen samoissa tiloissa 26 %:lla toimivien etätyökäytäntöjen ansiosta. Työntekijöillä ei ole omia työhuoneita, vaan toimistolla on erilaisia työpisteitä ja tunnelmia sisältävät työtiloja, joista voi valita päivän mittaan tehtävään sopivimman.

Joustavan työnteon mahdollisuudet synnyttävät myös sosiaalisia innovaatioita. Esimerkiksi kampanjapalautetta lähettäneet Eurosinkut haluaisivat perustaa IT-ammattilaisten siirtokunnan Espanjaan ja Chileen.

-- Kuluttajien energianeuvonta (logo_kuluttajien_energianeuvonta.jpg)

Kampanja on osa Liikkujan viikkoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta 2010-2011

Lisätietoja

http://www.etatyopaiva.fi/

Faktaa etätyöstä

Etätyön tekemisestä Suomessa erikoistutkija Virpi Ruohomäki, Työterveyslaitos, puh. 046 851 3770, etunimi.sukunimi@ttl.fi

Työterveyslaitos: Muuttuva työelämä

Etätyön vaikutuksista liikenteeseen ja yhdyskuntarakenteeseen tutkija Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 845, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kansallisesta etätyöpäivästä ympäristövastaava Saila Heijola, Microsoft, puh. 050 374 6515, etunimi.sukunimi@microsoft.com sekä

kampanjavastaava Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 740 1656, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suomen Ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus SYKE on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. Suomen ympäristökeskuksen osaaminen perustuu pitkäaikaiseen ympäristön seurantaan, monipuoliseen tutkimustietoon sekä vankkaan asiantuntemukseen.

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 92 000 työntekijää yhteensä 102 maassa. Tilivuonna 2009 Microsoftin liikevaihto oli 62,48 miljardia US dollaria.


SYKE ja Microsoft järjestävät Kansallisen etätyöpäivä-kampanjan.

Ei kommentteja artikkelille “Kansallinen etätyöpäivä 16.9.2011

Kirjoita kommentti