Valenssi – osa hyvää opiskelua!

keskiviikkona 28. syyskuuta 2011 | | Ei kommentteja
Valenssin esittelypiste Tietomaassa Arjen ihmeitä -tapahtumassa sai kunniavieraaksi Suomalaisten Kemistien Seuran sihteerin. Kuva: Valenssi

Mikä se sellainen Valenssi on?

Kemian järjestö IUPAC:n vuonna 1994 julkaisemassa määritelmässä valenssi on atomin muodostamien sidosten suurin mahdollinen määrä. Alkuaineella on tällöin yksikäsitteinen valenssi, mutta tämä luku ei läheskään aina kuvaa kattavasti alkuaineelle ominaista sitoutumista.

Myös Oulun Yliopiston Kemistit ry:n tuttavallisempi nimitys on Valenssi, joskaan Valenssin tehtävillä ei tunnu olevan ylärajaa toisin kuin atomin sidoksilla, eivätkä tehtävät tunnu olevan kovin yksikäsitteisiäkään. Valenssi on siis kemian opiskelijoiden ainejärjestö ja sen tärkeimpiä tehtäviä on pitää yhteyttä opiskelijoiden ja laitoksen, sekä monien muiden tahojen (mm. tiedekunta ja OYY) välillä, järjestää tapahtumia, hankkia opiskelumateriaalia ja palvella jäseniään monin tavoin. Valenssi on osa hyvää elämää kemian opiskelijoille, kuten kemia meille kaikille on.

Miten se toimii?

Vuosittain Valenssiin valitaan hallitus ja toimihenkilöt, jotka ylläpitävät killan toimintaa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, päätoimittaja, excursiomestari, opintovastaava, myyntivastaava sekä tiedotusvastaava. Tänä vuonna pidettävien vuosijuhlien takia Valenssin hallituksessa toimii tilapäisesti myös vuosijuhlavastaava. Toimihenkilöinä toimivat liikunta-, kulttuuri-, ympäristö-, sosiaalipolitiikka-, koulutuspolitiikka-, kopiokone- ja kansainvälisyysvastaava. Eri alojen vastaavat osallistuvat aihealueensa toimintaan OYY:n järjestämissä kokouksissa ja välittävät valenssilaisille sekä hallitukselle tietoa oman aihealueensa asioista.

Maljankohottajaisissa oli tunnelma katossa. Kuva: Valenssi

Mistä sen voi löytää?

Konkreettisesti Valenssin voi löytää Oulun yliopistolta kemian laitokselta, missä sijaitsee kiltahuoneemme eli Koppi. Kiltahuoneen nimi tulee alkeiskopista, joka on kiderakenteen perusyksikkö. Koppi on myös valenssilaisille tarjottavan jäsenpalvelun perusosa, joskin se on nimensä mukaisesti pieni ja ahdas. Ahtaus tosin aiheuttaa vuorovaikutusta ja näin valenssielektronit muodostavat helpommin sidoksia eli jäsenistö verkostoituu, jopa ikuisiksi luvattuja sidoksia on muodostunut.

Kopilla vietetään kahvitaukoja, hyppytunteja sekä muutoinkin aikaa. Sieltä saa kahvia, teetä ja limsaa kohtuulliseen hintaan ja paikan päällä voi myös kysellä neuvoja opiskeluun tai muihin asioihin. Kopilla on tietokone ja kopiokone jäsenistön käyttöön, sekä myytävänä luentomateriaaleja ja opiskelutarvikkeita (molekyylimalleja ja laboratoriotakkeja). Sieltä löytyy myös vanhoja tenttejä ja Valenssin virallinen maskotti Valenssika. Kopin kanssa samalta käytävältä löytyy myös kemian laitoksen tutortupa, jossa Valenssin hallitus kokoustaa ja opiskelijat voivat tehdä ryhmätöitä. Tutortuvalla on tietokone opiskelukäyttöön sekä melko laaja kokoelma kurssikirjoja avuksi tutortuvalla tapahtuvaan opiskeluun. Tutortuvalla järjestetään myös virallisia kurssikohtaisia tutorointeja.

Vappu on valenssilaisille keltainen. Kuva: Valenssi

Miksi se on olemassa ja mitä se tekee?

Valenssin vuosittain järjestettäviä tapahtumia ovat Vulcanalian etkot, syyssenssit, luonnontieteilijöiden jouluristeilylle osallistuminen, pikkujoulut, haalaribileet, APXQ eli aprillipäivän excursio, palautepäivä, maljankohottajaiset, videoyö ja peli-illat neljästi vuodessa. Vulcanalian etkoilla pHuksit ja vanhat opikelijat tutustuvat toisiinsa, syyssensseillä laitoksen henkilökunta esittäytyy pHukseille rennommissa merkeissä teekkaritalolla ja maljankohottajaiset ovat laitoksen sekä opiskelijoiden yhteinen lukuvuoden päätösjuhla, jossa palkitaan vuoden assistentit, luennoitsijat ja pHuksit. Lisäksi Valenssi järjestää säännöllisesti myös yhteistyötapahtumia muiden ainejärjestöjen kanssa. Tänä vuonna tärkeimmiksi tapahtumiksi voisi nimetä lokakuussa järjestettävät Valenssin 45-vuotisjuhlat, sekä huhtikuussa tietomaassa pidetty ”Arjen ihmeitä” -tapahtuma, joka järjestettiin yhteistyönä kemian vuoden 2011 kunniaksi.  Liikuntaa järjestetään säännöllisesti sählyn merkeissä ja epäsäännöllisesti esimerkiksi jalkapalloturnauksien ja muiden vaihtelevien kisailujen muodossa. Valenssi julkaisee myös omaa kiltalehteä ainakin neljästi vuodessa ja ylläpitää ajantasalla olevia nettisivuja.

Valenssi osallistui OLuT-kyykkään ja Taisto-koira innostui lentelevistä kyykistä. Kuva: Valenssi

Valenssin yksi tärkeimmistä tehtävistä on kuitenkin ylläpitää yhteyttä opiskelijoiden ja laitoksen sekä sitä kautta tiedekunnan ja yliopiston välillä. Valenssi järjestää yhteisiä tapahtumia opiskelijoille ja laitokselle sekä palautepäivän ja näin ylläpitää tiedonkulkua ja osallistuu laitoksen laadunvalvontaan sekä kehittämiseen ja samalla myös laitos sekä opiskelijat puolestaan osallistuvat valenssin toiminnan kehittämiseen. Yhteistyöllä pyritään luomaan myös vahvaa yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta. Valenssi toimii myös tiedonvälityskanavana opiskelijoiden sekä muiden järjestöjen ja jaostojen, kuten ammattiliiton, OYY:n, harrastejärjestöjen sekä muiden lukuisten tahojen välillä.

Valenssi pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja luomaan yhä parempaa ja vahvempaa yhteishenkeä opiskelijoiden kesken sekä laitoksen ja opiskelijoiden välillä. Päämääränä on olla kaikkien kemian opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö, jonka kaikki kokevat tärkeäksi ja hyödylliseksi tasapuolisesti.

Lisää tietoa?

Lisää tietoa Valenssista löydät nettisivuiltamme sekä Facebookista. Kemian vuoden iskulause: ”Chemistry our life, our future”, on totisinta totta valenssilaisten suhteen ja me rakastamme sitä! Raikasta syksyä ja hyvää kemian vuoden loppua kaikille. Kemiaa on kaikkialla.


Tea Niemistö on viidennen, mutta ei viimeisen vuoden kemian opiskelija ja suuntautunut epäorgaaniseen analyyttiseen kemiaan. Hän on ollut mukana Valenssin toiminnassa kolme vuotta ja puheenjohtajana nyt kaksi vuotta. Lisäksi hän on jäsenenä mm. laitoksen opetuksenkehittämistyöryhmässä ja OYY:n edustajiston varajäsenenä.

Ei kommentteja artikkelille “Valenssi – osa hyvää opiskelua!

Kirjoita kommentti


Kirjoittaja

Tea Niemistö on viidennen, mutta ei viimeisen vuoden kemian opiskelija ja suuntautunut epäorgaaniseen analyyttiseen kemiaan. Hän on ollut mukana Valenssin toiminnassa kolme vuotta ja puheenjohtajana nyt kaksi vuotta. Lisäksi hän on jäsenenä mm. laitoksen opetuksenkehittämistyöryhmässä ja OYY:n edustajiston varajäsenenä.