Haastavaa työtä ympäristönsuojelun parissa

maanantaina 3. lokakuuta 2011 |

Avainsanat: Maantieteen laitos, opiskelu Oulun yliopistossa, Oulun yliopisto, työelämä

 

Kuka olet ja miten kuvaisit työtehtävääsi?

Olen Taija Haurinen ja työskentelen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ympäristövastuualueella tarkastajana. Ympäristönsuojeluasioiden parissa olen työskennellyt reilut neljä vuotta. Työtehtäviini kuuluu ympäristösuojelulain ja jätelain mukaisia tehtäviä ja erityisesti vastaan pilaantuneiden maa-alueiden tutkimiseen ja kunnostamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä.

Mitä kautta olet päätynyt nykyiseen työhösi?

Pääaineenani olen opiskellut kulttuurimaantiedettä ja sivuaineina ympäristönsuojelua, sosiologiaa, kulttuuriantropologiaa ja filosofiaa. Nykyiseen työhöni olen päätynyt työharjoittelun kautta.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Tyypillinen työpäiväni vaihtelee aikalailla mm. vuodenaikojen mukaan. Työpäiviini kuuluu paljon lausuntojen ja viranomaispäätösten kirjoittamista ja erilaisten raporttien tarkastamista. Lisäksi olennainen osa tehtäviäni ovat neuvonta ja hankkeiden edistäminen, joten aikaa kuluukin paljon neuvotteluissa ja puhelimessa. Etenkin sulan maan aikaan teen myös paljon tarkastuskäyntejä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustyömaille sekä ympäristöluvanvaraisten toiminnanharjoittajien toimitiloihin.

Millaiset asiat ovat työssäsi tällä hetkellä pinnalla?

Näin alkukesästä työni on hyvin kiireistä. Suurin osa pilaantuneiden maa-aluiden kunnostustöistä alkaa keväällä tai alkukesästä. Lisäksi pinnalla ovat työtäni koskevat lakiuudistukset, kuten esimerkiksi jätelain kokonaisuudistus.

Voisitko kuvailla tarkemmin jotakin työtehtävää, jonka parissa olet viimeaikoina työskennellyt?

Hyvin tyypillinen työtehtävä, jonka parissa olen viimeaikoina työskennellyt on ollut lähellä asutusta ja kouluja sijaitseva öljyllä pilaantunut maa-alue. Kiinnostavaksi tapauksen tekee se, ettei selvityksistä huolimatta ole saatu selville mistä pilaantuma johtuu. Alueella ei koskaan ole sijainnut mitään sellaista toimintaa, josta öljypäästö voisi olla peräisin. Kohdetta on tutkittu jo pidemmän aikaa ja tänä keväänä on tehty päätös alueen kunnostamisesta. Kunnostustyöt alueella alkavat tämän kesän aikana.

Millaista hyötyä maantieteen ja muiden LUMA-aineiden opiskelusta on ollut tässä työtehtävässä?

Maantieteen ja sivuaineista etenkin ympäristönsuojelun opiskelusta on ollut valtavasti hyötyä työtehtävässäni. Varsinainen asiantuntijuus työssäni koostuu juuri luonnontieteistä. Varsinaisen tietotaidon lisäksi opiskelu on antanut minulle valmiuksia tiedon hankintaan ja tuottamiseen. Esimieheni mukaan maantieteilijöiden vahvuutena on perinteisesti ollut hyvä kirjallinen esitystaito. Työ koostuu pitkälti erilaisten lausuntojen, esitysten sekä selvitysten kirjoittamisesta, joten tärkeät asiat on osattava erotella vähemmän tärkeistä ja ne on pystyttävä tuomaan oikealla tavalla tekstissä esiin.

Mikä tekee työstäsi mielenkiintoista, mikä on palkitsevinta?

Työssäni mielenkiintoisinta on vaihtelevat työtehtävät, sillä yksikään tapaus ei ole samanlainen kuin aiempi. Työn palkitsevuus tulee esille onnistuneina hankkeina ja ympäristön kuormituksen vähenemisenä.

Millaisia haasteita kohtaat työssäsi?

Työni on välillä todella haastavaa. Päätöksiä vaikeistakin asioista tulee tehdä nopeasti ja itsenäisesti. Onneksi työyhteisössämme työskentelee paljon eri alojen asiantuntijoita, joten neuvoja ja asiantuntijuutta on kyllä saatavilla omien päätösten tueksi.

Millaisia terveisiä lähettäisit alastasi haaveilevalle nuorelle?

Ympäristöalalla työskentely on mielenkiintoista ja haastavaa, mutta työpaikkoja on ainakin toistaiseksi vähän ja työt koostuvat usein erilaisista pätkistä ja projekteista. Ympäristöalalla työskentely on harvoin vain luonnossa tapahtuvaa toimintaa, eikä pelkkä luonnon- ja ympäristöntuntemus useinkaan riitä. Lisäksi on tunnettava hyvin alan keskeinen lainsäädäntö ja tultava hyvin ihmisten kanssa toimeen. Omassa työssäni keskeisessä osassa onkin sovittaa yhteen ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeet ympäristön (niin ihmisten kuin luonnon) kanssa ja tätä kaikkea ohjaa ja säätelee lainsäädäntö.


Ei kommentteja artikkelille “Haastavaa työtä ympäristönsuojelun parissa

Kirjoita kommentti