Hiipuvatko matemaattisen ajattelun taidot?

maanantaina 10. lokakuuta 2011 | | Ei kommentteja
Kuva: Dimension arkisto

MAOL on huolestunut opiskelijoiden matematiikan ymmärtämisestä ja matematiikan ajattelun taitojen kehittymisestä. Huolta lisää entisestään se, että ensi kevään ylioppilaskirjoituksissa sallitaan funktio- ja graafisten laskimien lisäksi symboliset laskimet. Symbolisilla laskimilla opiskelija pystyy esimerkiksi ratkaisemaan yhtälöitä, derivoimaan ja integroimaan. Onko matematiikan ylioppilaskoe jatkossa laskimen käyttökoe? Selviääkö opiskelija kokeesta pelkästään taitavalla laskimen käytöllä?

Maailma on muuttunut ja myös matematiikan opetuksen tulee muuttua hyödyntämään uutta teknologiaa. Matematiikan opetus on mietittävä uudelleen eikä vain yrittää sopeuttaa vanhaa opetusta uusiin laitteisiin. Matematiikan oppimisessa ymmärtäminen on tärkeää. Teknologian tuominen matematiikan opetukseen täytyy tehdä oikealla tavalla. Laskimen käyttö saattaa heikentää opiskelijan matemaattista ymmärtämistä, mutta toisaalta opetus voidaan suunnitella niin, että teknologia auttaa ja tukee matematiikan oppimista ja ymmärtämistä.

Matematiikan kaksiosainen koe monipuolistamaan arviointia

MAOL ehdottaa matematiikkaan kaksiosaista koetta monipuolistamaan lukion matematiikan arviointia. Lukion matematiikan kokeen tulisi koostua kahdesta erillisestä osasta. Ensimmäinen osa kokeesta tulee tehdä ilman laskinta ja taulukkokirjaa. Tällä kokeen osalla mitataan opiskelijan matemaattista ymmärtämistä kurssin keskeisten tavoitteiden osalta. Toisen osan tehtävät ovat soveltavampia ja niissä opiskelija saa hyödyntää laskinta ja taulukkokirjaa.

On tärkeää, että opiskelija ymmärtää oppimansa asiat, mutta on myös tärkeää, että hän osaa soveltaa oppimiansa asioita erilaissa sovelluksissa. MAOL kannustaa ja suosittaa opettajia ottamaan uuden teknologian monipuolisesti käyttöön opetuksessa.


Irma Iho toimii Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n puheenjohtajana.

Ei kommentteja artikkelille “Hiipuvatko matemaattisen ajattelun taidot?

Kirjoita kommentti