Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

keskiviikkona 19. lokakuuta 2011 | Kati Kyllönen | Ei kommentteja
Kuva: Toivo Korja

Hyvä opiskelija,

Hyvinvointiteknologia tarkoittaa teknisten ratkaisujen hyödyntämistä ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointiteknologian insinööri ymmärtää siis tekniikan lisäksi myös ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä asioita.

Hyvinvointiteknologiassa tietotekniikka on työkalu, jolla voidaan toteuttaa erilaisia ihmisen mittaamiseen ja hoitamiseen tarvittavia laitteita ja palveluita. Tietotekniikan eri osa-alueiden opiskelun perustaksi tarvitaan luonnontieteitä kuten esim. fysiikkaa. Kun tietotekniikan perusteet on opittu, syvennetään oppimista hyvinvointiteknologian eri osa-alueilla, kuten esimerkiksi  ihmisen fysiologisessa mittaamisessa, terveydenhuollossa käytettävissä mittaus-, monitorointi- ja hoitolaitteissa sekä  käytettävyyssuunnittelussa.

Koulutus sisältää perusopintojen lisäksi muun muassa viestintä- ja vuorovaikutusopintoja, sosiaali- ja terveysalan opintoja sekä tutkimus-, tuotekehitys- ja yritystoimintaan liittyviä opintoja. Opinnoissa keskeistä on perehtyminen hyvinvointiteknologiassa käytettävien laitteiden ja järjestelmien toimintaan. Koulutus toteutetaan pääosin kontaktiopetuksena ja laboratorioharjoituksina. Merkittävä osa opinnoista on projektiluonteista. Projektien aiheet pyritään saamaan hyvinvointialan yrityksistä ja yhteisöistä.

Hyvinvointiteknologian insinöörit toimivat  alan yrityksissä ja terveydenhuollon organisaatioissa, itsenäisinä ammatinharjoittajina ja asiantuntijoina alan tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Ala tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä!

Tervetuloa opiskelemaan hyvinvointiteknologiaa!

Riitta Rontu

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelmavastaava


Ei kommentteja artikkelille “Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

Kirjoita kommentti


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia