Ilmastonmuutostietoa yhdestä osoitteesta

perjantaina 21. lokakuuta 2011 | | Ei kommentteja

Lokakuun 20. päivänä avattu Ilmasto-opas.fi –sivusto tarjoaa myös opettajille ja opiskelijoille tietoa ilmastonmuutoksesta. Sivustolta löytyy tietoa ilmaston muuttumisesta monelta eri kantilta.

Ilmasto-opas.fi-sivulta löytyy kattava tietopaketti ilmastonmuutoksesta kaikkine osa-alueineen. Tieteellisen taustatiedon lisäksi sivustolla tuodaan esille konkreettisia hillintä- ja sopeutumiskeinoja sekä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Sivusto tarjoaa karttoja, kuvaajia ja taulukoita sekä jo havaitusta että ennustetusta ilmastonmuutoksesta.

Tietoa alueellisella tasolla

Ilmasto-oppaasta voi saada tietoja menneestä ja tulevasta ilmastosta ensimmäistä kertaa nyt myös alueellisella tasolla. Tietoa löytyy esimerkiksi alueen menneestä ilmastosta, mutta myös kehityskulkuja eli skenaarioita siitä, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan ilmastoon alueellisesti. Näiden lisäksi sivuille on koottu havaintoja ja mallituloksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista juuri tietyn alueen ilmastoon ja ympäristöön.

Suomen ilmaston arvioidaan keskimäärin lämpenevän, mutta se myös edelleen vaihtelee huomattavasti. Esimerkiksi runsaslumisia ja kylmiä talvia esiintyy myös tulevaisuudessa, mutta ne harvinaistuvat ilmastonmuutoksen edetessä. Sivuston avulla voi nopeasti luoda yleiskäsityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista eri puolilla Suomea ja arvioida itselle sopivia konkreettisia toimenpiteitä ja ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen.

Ilmasto-oppaasta löytyy myös eri kohderyhmille räätälöityjä osioita, jotka ottavat huomioon kohderyhmän erikoistarpeet ja näkökulman. Ensimmäisenä avautuu Kunnille ja kuntalaisille -osio, sillä kunnat ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sopeutumisessa. Sivusto tarjoaa kunnan päättäjille nopean yleiskäsityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista oman kunnan eri toimialoilla ja mahdollisuuden arvioida oman kunnan tarpeisiin sopivat toimenpiteet ja ratkaisut.

Miksi tietous ilmastonmuutoksesta on tärkeää?

Ilmastonmuutos on alan tutkijoiden mukaan vakava maapallon laajuinen uhka. Mikäli kasvihuonekaasujen päästöt koko ajan lisääntyvät, maapallon keskilämpötila jatkaa tällä vuosisadalla nousua 2,0 – 5,4 asteella. Jotta maapallon keskilämpötilan nousu saataisiin rajoitettua kahteen asteeseen, tulisi hiilidioksidipäästöt lopettaa lähes kokonaan vuosisadan loppuun mennessä. Yli kahden asteen lämpenemisen arvellaan aiheuttavan vakavia vahinkoja ympäristölle ja ihmisten toimeentulon edellytyksille. Hallitsemattomasti etenevä ilmastonmuutos voi aiheuttaa vakavia vahinkoja ja inhimillistä kärsimystä elinolosuhteiden muuttuessa. Tiukimmistakin päästörajoituksista huolimatta edessä on muutoksia, joihin yhteiskuntien on sopeuduttava. Tämän takia tieteellinen tieto ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista on tärkeää. Vain tiedon avulla voidaan punnita erilaisia sopeutumis- ja hillintävaihtoehtoja.

Tutkimuslaitokset yhteistyössä

Ilmasto-opas.fi -sivusto on Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen sekä Aalto-yliopiston yhteisprojekti, jolla on ollut myös EU:n Life+-rahoitus. Sivustolta löytyvät lukuisat artikkelit on tarkastanut eri alojen asiantuntijoista muodostunut riippumaton toimituskunta. Yhteensä sivustolla on noin 400 sivua helppotajuisessa muodossa olevaa tietoa ilmastonmuutoksesta.

  1. Ilmasto-opas

Hanna Niemi-Hugaerts on digitaalisen median asiantuntija, joka työskentelee Ilmasto-opas.fi:n projektipäällikkönä Ilmatieteen laitoksella.

Ei kommentteja artikkelille “Ilmastonmuutostietoa yhdestä osoitteesta

Kirjoita kommentti