Maantieteen opettaja oppii jatkuvasti uutta

maanantaina 3. lokakuuta 2011 |

Avainsanat: Maantieteen laitos, opiskelu Oulun yliopistossa, Oulun yliopisto, työelämä

Kuka olet ja miten kuvaisit työtehtävääsi?

Olen Tiina Ylimaunu ja työskentelen Ilmajoella kunnan ainoassa yläkoulussa biologian ja maantieteen vs. lehtorina. Kyseisessä työpaikassa olen ollut noin puolitoista vuotta. Kaikki tätä lukevat tietävät millaista yläkoulussa on, joten teillä on varmasti pientä hajua myös millaista opettajan työ siellä on. Eli lyhykäisyydessään olen koulun toinen mantsan ja bilsan ope ja opetan noin kahdelle sadalle 7-9-luokkalaisille näitä aineita sekä toisinaan valinnaisaineena maa- ja metsätaloutta.

Mitä kautta olet päätynyt nykyiseen työhösi?

Tähän ammattiin olen päätynyt, kun lukion jälkeisen välivuoden jälkeen hakeuduin Oulun yliopistoon opiskelemaan maantiedettä, jossa suuntauduin luonnonmaantieteeseen ja aineenopettajaksi. Opettajaksi aikovien täytyi sivuaineinaan opiskella biologiaa ja kasvatustieteitä. Näiden lisäksi opiskelin sivuaineina myös ympäristönsuojelua ja geologiaa sekä jonkin verran ylimääräisiä kieliopintoja oman mielenkiintoni mukaan. Jo opiskeluaikana tein eri yläkouluissa melko paljon lyhyitä sijaisuuksia, mistä oli huomattava etu työelämään siirtyessä, kun omaa opetusmateriaalia oli jo paljon valmiina. Lisäksi olen ollut tuntiopettajana opinahjossani maantieteen laitoksella ja pesiskoulun ohjaajana useampaan otteeseen.

Opiskelujen loppumetreillä hain mukaan EU-hankkeeseen Comenius-apulaisopettajaksi. Tulin yllättäen valituksi ja lähdin valmistumisen jälkeen Skotlantiin seuraaviksi kuudeksi kuukaudeksi. Kielitaito karttui, näin täysin erilaisen koulusysteemin ja opin, että pärjään itsekseni maailmalla. Kokemus oli sellainen, jota en unohda koskaan. Aina ulkomailla yksinolo ei ollut herkkua, mutta suosittelen kaikille hakeutumista Comenius-ohjelmaan! Haaveena olisi, että saisin vielä jossain vaiheessa työuraani käyttää kartuttamaani kielitaitoa omassa opetuksessani.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Ilmajoella työpäiväni kestävät tyypillisesti kahdeksasta kahteen, sillä pienellä paikkakunnalla suurin osa oppilaista on koulukuljetuksessa ja heidän lukujärjestyksessä jokainen päivä on tuon pituinen. Työpaikalle saavun aamuisin yleensä noin 15-25 minuuttia ennen ensimmäisen tunnin alkua, sillä edellisiltana suunniteltujen tuntien ohella tulee oppilaiden pään menoksi tehtyä uusia monisteita, jotka pitäisi ehtiä kopioida. Kopiointi onkin työpäivien aikana ehkä rasittavimpia ja aikaavievimpiä asioita.

Oppitunnit menevät pääsääntöisesti todella nopeasti. Päivät ovat kovin kiireisiä, kun osa välitunneista ja ruokatunnista menee valvonnoissa, vastatessa sähköposteihin, (taas) kopioidessa, selvitellessä oppilaiden asioita sekä olemalla yhteydessä vanhempiin. Tehtävien asioiden lista on loputon ja välillä hieman outokin, sillä välillä joutuu olemaan jopa muuttomies, palomies tai poliisi.

Millaista hyötyä maantieteen ja muiden LUMA-aineiden opiskelusta on ollut tässä työtehtävässä?

Itse maantieteen ja biologian opiskelu yliopistolla ei antanut kovinkaan paljon suoranaisia valmiuksia opettajaksi suuntautuville, sillä etenkin yläkoulussa asiat opetetaan sen verran yksinkertaisella tasolla. Eivät yliopisto-opinnot kuitenkaan hukkaan menneet. Opettajan pitää tietää ja ymmärtää opettamistaan asioista monipuolisesti eikä kriittinen ajattelukaan ole koskaan haitaksi koulussa tai elämässä yleensäkään. Opiskeluaikainen opetusharjoittelu on pintaraapaisu opettajan työhön ja antaa valitettavasti ruusuisen ja yksipuolisen käsityksen ammatista.

Ohjeeni maantieteen ja biologian opettajiksi haluaville on se, että pyrkikää tekemään sijaisuuksia mahdollisimman paljon, sillä opettajaksi tullaan vain opettamalla. Muista LUMA-aineista maantieteen ja biologian opettajan on hyvä hallita hieman kemiaa tai biokemiaa, jotta erilaisia luonnossa tapahtuvia reaktioita ymmärtää paremmin. Lisäksi numeroita täytyy kokeiden arvioinnin ja todistusten arvosanojen annon vuoksi pyöritellä jatkuvasti.

Millaiset asiat ovat työssäsi tällä hetkellä pinnalla?

Työssäni pinnalla on koulumme remontti. Uusia maantieteen ja biologian luokkia vielä odotellaan, sillä ne valmistuvat vasta lukuvuodeksi 2012-2013. Toinen puheenaihe on ollut kuluneen lukuvuoden aikana Arkadianmäen setien ja tätien tekemä uusi tuntijakoehdotus, mikä määrittelee kuinka paljon mitäkin oppiainetta koulussa opiskellaan. Ehdotus ei kuitenkaan mennyt sellaisenaan läpi, joten jossain vaiheessa saamme seuraavan ehdotuksen ihmeteltäväksi. Molemmat puheenaiheet pysyvät varmasti työyhteisömme kahvipöytäkeskusteluissa vielä tulevinakin vuosina.

Mikä on työssäsi palkitsevinta, mikä haastavinta?

Samalla sekä parasta että haastavinta työssäni ovat ihmiset. Päivän aikana teen yhteistyötä yli sadan ihmisen kanssa, minkä takia työ on hyvin vaihtelevaa ja tilanteet vaihtuvat nopeasti. Kahta samanlaista päivää ei tässä työssä eteen tule. Hyvät kollegat ovat korvaamaton tuki ja apu, kun on tarve jakaa päivän positiiviset ja negatiiviset tapahtumat. Parhaimpia hetkiä ovat ne, kun oppilas oivaltaa hänelle vaikean asian. Aivan kuin oppilaan pään päälle olisi syttynyt lamppu ja hän hymyssä suin kertoo ymmärtäneensä asian. Hymy palkitsee myös opettajan päivän. Lisäksi oppilaiden tekemät havainnot ja tarinat niin luonnosta kuin muistakin asioista ovat mielenkiintoisia.

Työssäni haastavinta puolestaan ovat ehdottomasti kiire, kodin ja koulun välinen yhteydenpito sekä haastavat oppilaat. Kaikesta selviää, mutta pitkää pinnaa ja monitaituruutta työ vaatii. Lisäksi opettajan työssä on paljon sellaista mitä ei tule ajatelleeksi; on muun muassa opettajain- ja työryhmienkokouksia sekä vanhempainiltoja työpäivän jälkeen ja seuraavan päivän tunnitkin pitäisi ehtiä suunnitella jossain välissä.

Millaisia terveisiä lähettäisit alastasi haaveilevalle nuorelle?

Maantieteen ja biologian tieteenalat kehittyvät jatkuvasti, minkä vuoksi opettajan on päivitettävä osaamistaan ja tietämystään jatkuvasti. Tämän takia myös opettaja oppii jatkuvasti uutta, eikä omiin oppiaineisiinsa pääse leipiintymään. Myös oppilaat ovat erittäin kiinnostuneita kauempana maailmalla kuin lähempänäkin luonnossa tapahtuvista ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Oppilaat innostuvat myös opettajan kertoessa esimerkiksi opiskeluaikaisten kesiensä kenttäkurssien tutkimuksista esimerkiksi eläinten parissa ja matkoistaan sekä työskentelystään ulkomailla. Vinkkinä kehottaisin ottamaan opiskeluaikana ja muutoinkin paljon kuvia ja elävääkuvaa kaikesta sellaisestakin, mikä ei omasta mielestä välttämättä ole niin ihmeellistä. Tällä alalla pärjäät, jos olet kiinnostunut omasta oppiaineestasi ja haluat työskennellä nuorten parissa. Teini-ikäisistä suurimman osan kanssa tulee hyvin toimeen.


Ei kommentteja artikkelille “Maantieteen opettaja oppii jatkuvasti uutta

Kirjoita kommentti