Tohtorikoulutettavana maantieteen laitoksella

tiistaina 4. lokakuuta 2011 |

Avainsanat: Maantieteen laitos, opiskelu Oulun yliopistossa, Oulun yliopisto, työelämä

Kuka olet ja miten kuvaisit työtehtävääsi?

Olen Helena Tukiainen ja työskentelen Oulun yliopiston maantieteen laitoksella luonnonmaantieteen tohtorikoulutettavana. Olen työskennellyt tehtävässä hieman yli puoli vuotta, eli aloitin tohtorikoulutettavan työt tammikuun 2011 alussa. Työhöni kuuluu tutkimuksen ja jatko-opintojen tekoa, opettamista, opiskelijoiden ohjaamista ja silloin tällöin muita laitoksen tai tiedekunnan osoittamia tehtäviä.

Mitä kautta olet päätynyt nykyiseen työhösi?

Valmistuin vuoden 2010 syyskuussa filosofian maisteriksi maantieteen laitokselta luonnonmaantieteen puolelta, maantieteen ja biologian aineenopettajan pätevyydellä höystettynä. Sivuaineinani luin biologiaa, kasvatustiedettä ja geologiaa sekä tein matkailun perusopintojen sivuainekokonaisuuden. Kiinnostusta olisi riittänyt moneen muuhunkin, mutta tutkintoni oli jo nyt melko laaja, joten aikaa ei jäänyt esimerkiksi erillisen GIS- tai ympäristötutkimus –sivuaineen tekemiseen.

Olen tehnyt niin omaan alaani liittyviä kuin muitakin töitä opiskelujen ohessa ja valmistumiseni jälkeen. Olen esimerkiksi ollut useana kesänä paikallislehden kesätoimittajana, ja eräänä kevättalvena tein matkailuaiheista puhelinhaastattelua. Olen myös tehnyt opettajan sijaisuuksia yläkouluilla ja lukioissa, joissa olen opettanut paitsi maantietoa ja biologiaa, myös muun muassa kotitaloutta ja terveystietoa. Olen myös toiminut maantieteen laitoksella tuntiopettajana jo ennen tohtorikoulutettavan työn alkamista.

Tohtorikoulutettavan tehtävässä on hyötyä etenkin yliopisto-opintojen aikana kerätystä pää- ja sivuaineiden osaamisesta, sekä opettajankokemuksesta. Tutkin geodiversiteettiä ja sen suhdetta biodiversiteettiin, eli tutkimusaiheeni kattaa esimerkiksi maantieteen, biologian ja geologian teemoja. Myös toimittajan töistä on ollut hyötyä erityisesti kirjoittamisrutiinin löytymisen kannalta.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Tohtorikoulutettavan tehtäviin kuuluu niin tutkimuksen tekoa, opetusta kuin jatko-opintoja, eli työpäiväni ovat melko vaihtelevia. Saatan siis esimerkiksi istua koko päivän omassa työhuoneessani analysoimassa tutkimusaineistoa paikkatieto- tai tilasto-ohjelmilla, opettaa koko päivän jollakin maantieteen kurssilla tai palaveerata tutkimukseen liittyvissä asioissa muiden tutkijoiden tai yhteistyötahojen kanssa. Tyypillisenä työpäivänä en joka tapauksessa ehdi tylsistyneenä katselemaan kelloa, sillä tehtävää riittää.


Minkälaiset asiat ovat työssäsi tällä hetkellä pinnalla?

Tiedemaailmassa korostuu yhä enemmän verkostoituminen ja kansainvälisyys. Tutkimustuloksista kirjoitetaan artikkeleita, jotka julkaistaan ja esitellään kansainvälisissä, tieteellisissä seminaareissa, julkaisusarjoissa ja lehdissä. Eri alojen ja tahojen tutkimuksellinen yhteistyö on tavallista, ja englanti tulee hallita, jotta työssä pärjää. Yliopisto-opetuksessa pyrimme välittämään opiskelijoille tieteenalan uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot ja menetelmät, eli ajan tasalla pysyminen ja omien opetustaitojen ylläpitäminen on tohtorikoulutettavalle tärkeää.

Millaisten työtehtävien parissa olet viime aikoina työskennellyt?

Kokoan tällä hetkellä tutkimusaineistoa väitöskirjaani varten. Sen tiimoilta olin kuluneena kesänä maastotöissä, eli keräsin Rokuan alueella kasvilajiaineistoa kahden kuukauden ajan. Nyt olen siirtynyt jälleen sisätöihin, ja kokoan tietoja tutkimusalueeltamme esimerkiksi paikkatieto-ohjelmien (ArcGis ja MapInfo) avulla.

Millaiset valmiudet maantieteen opiskelu on antanut toimia tässä työssä?

Maantieteen opiskelu on antanut hyvät valmiudet tohtorikoulutettavan työtehtäviin, kuten tutkimusaineiston kokoamiseen ja käsittelyyn, jota tällä hetkellä teen. Opintojen aikana kerätty tieto- ja taitopohja on ollut ja tulee varmasti olemaan hyödyksi, ja maantieteen osaamisen lisäksi esimerkiksi biologian ja tilastomatematiikan tuntemus ovat korostuneet. Myös aineenopettajaopinnoista on ollut hyötyä, koska työnkuvaani kuuluu kurssien suunnittelua ja opetusta.

Mikä tekee työstäsi mielenkiintoista, mikä on palkitsevinta?

Mielenkiintoinen tutkimusaihe, vaihtelevat työtehtävät ja mukavat työkaverit tekevät työstäni mielekästä. Työni tuotoksena syntyy konkreettista uutta – uusia tutkimustuloksia ja tieteellisiä tekstejä, mutta myös oppimiskokemuksia opiskelijoille. Työssäni on palkitsevaa niin itsensä kehittäminen kuin se, että saa olla mukana seuraamassa, ja toivottavasti myös kehittämässä sitä alaa, jonka parissa on halunnut työskennellä lukioajoista lähtien.

Millaisia haasteita kohtaat työssäsi?

Tieteellisen tutkimuksen tarkoitus on tuottaa uutta tietoa, mikä edellyttää sitä, että tutkijat päivittävät jatkuvasti tietojaan ja pohtivat uusia näkökulmia omiin tutkimusteemoihinsa. Ajan tasalla pysyminen on haastavaa, mutta tekee samalla tutkimustyön mielenkiintoiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Myös ajankäyttö on yksi haasteista, sillä kiireisimpinä aikoina työt venyvät iltaan ja joskus viikonloppuihin.

Millaisia terveisiä lähettäisit alastasi haaveilevalle nuorelle?

Maantiede on monipuolista, kiinnostavaa ja ajankohtaista! Esimerkiksi aiheet kuntauudistuksista työttömyyteen, satelliittipaikannuksesta massaturismiin ja ilmastonmuutoksesta Itämeren saastumiseen voivat kaikki olla maantieteen opiskelun, tutkimuksen ja työelämän teemoja. Yläasteen ja lukion maantieto- ja -tiede antavat vain pienen aavistuksen siitä, mitä varsinainen yliopistossa opiskeltava ja työelämässä tarvittava maantiede on. Jos ala kiinnostaa, kannattaa etsiä rohkeasti lisätietoja esimerkiksi yliopistojen nettisivuilta tai kysellä alasta omalta maantiedon opettajalta, ja hakea opiskelupaikkaa, jos ja kun siihen on mahdollisuus.

Mitä muuta haluaisit nostaa esille?

Jos maantiede ja maantieteen opiskelu Oulun yliopiston maantieteen laitoksella kiinnostavat, lisätietoja löytyy esimerkiksi laitoksen nettisivuilta. Oululaisten maantieteen opiskelijoiden opiskelijaelämään pääsee tutustumaan esimerkiksi ainejärjestö Atlaksen sivuilla.


Ei kommentteja artikkelille “Tohtorikoulutettavana maantieteen laitoksella

Kirjoita kommentti