Aineenopettajaopiskelijat vauhdissa energiansäästöviikolla

torstaina 15. joulukuuta 2011 | | Ei kommentteja

Virallisesti viikolla 41 ollutta energiansäästöviikkoa vietettiin Oulun kouluissa viikolla 45. Tähän liittyen Oulun yliopiston matemaattisten aineiden aineenopettajaopiskelijat kiertelivät Oulun kouluilla pitämässä energiansäästö-aiheisia opetustuokioita. Tuokiot oli suunnattu peruskoulun 5.-7. -luokkalaisille.

Kävimme seuraamassa torstaina 10.11. matematiikan opiskelijoiden 7.-luokkalaisille pitämää energiansäästötuntia Oulun Normaalikoululla. Luonnonvarojen rajallisuus oli tunnilla yksi keskeisistä esille nostetuista syistä säästää energiaa. Nykyisellä energiankulutuksella ja käytössä olevilla energiantuotantomuodoilla tulee energiavarojen loppuminen ajankohtaiseksi kenties jo meidän elinaikanamme. Oppilaita heräteltiin pohtimaan ratkaisuja energiankulutukseen ja -tuotantoon liittyviin tärkeisiin kysymyksiin. Olisi tärkeää pyrkiä hillitsemään energiankulutusta sekä lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä tulevaisuudessa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Keskustelun aikana huomattiin, että nämä kysymykset ovat ajankohtaisia ja tärkeitä tälläkin hetkellä, eivätkä tulevaisuuteen liittyviä ”sen ajan murheita”, kuten eräs oppilas tunnin alkupuolella tuumaili.

Tunti sisälsi paljon asiatietoa ja mielenkiintoisia yksityiskohtia energiankulutuksesta ja -säästämisestä, sen kustannuksista ja tuotantotavoista. Huhun mukaan tietokoneen tuottaman hukkalämmön avulla voisi jopa pitää opiskelijaboksin lämpimänä oikeanlaisen alumiinikuoren avulla! Oppilailta myös arvuuteltiin tilastotietoja energiankulutukseen liittyen, muun muassa suurimpia energiankuluttajamaita koko maailmassa ja Pohjoismaissa. Kävi ilmi, että Suomi on koko maailman 48. suurin kuluttaja ja Pohjoismaista kolmanneksi suurin heti Ruotsin ja Norjan jälkeen.

Kuva: Anna Hekkala

Oppilaat aktivoitiin myös miettimään miten kukin omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa energiankulutukseen arkielämässä. Oppilaat hoksasivat hyvin, että esimerkiksi vähentämällä vedenkulutusta, pyöräilemällä autoilun sijaan ja turhien sähkölaitteiden sulkemisella voi säästää energiaa jokapäiväisessä elämässä. Infrapunalla toimivan lämpömittarin avulla havaittiin myös, että ikkunaverhot toimivat hyvänä lämmöneristeenä, joten niiden sulkeminen yön ajaksi voi vähentää lämmityskustannuksia. Lämpötilamittausten mukaan lämpötilaero verhojen eri puolilla voi olla jopa kaksi astetta.

Kuva: Anna Hekkala

Energiansäästöaihe oli selkeästi mielenkiintoinen ja aiheutti paljon keskustelua oppilaiden keskuudessa. Uskomme, että tunti sai oppilaat ajattelemaan omia energiankulutustottumuksiaan sekä energiateemaan liittyviä kysymyksiä laajemminkin.

______________________________

Energiankulutusta ja -säästöä voi pohtia oppilaiden kanssa esimerkiksi aiheeseen liittyvän tietokilpailun avulla:

  1. Energiansäästövisa

Anna Hekkala, Juho Jämsä ja Heidi Kemi opiskelevat kemian aineenopettajiksi Oulun yliopistossa.

Ei kommentteja artikkelille “Aineenopettajaopiskelijat vauhdissa energiansäästöviikolla

Kirjoita kommentti