Globaalia ympäristökasvatusta – Materiaaleja ja välineitä ympäristö- ja globaalikasvatukseen

torstaina 19. tammikuuta 2012 | Merja Vaaramaa | Ei kommentteja

Aika ja paikka

Oulu: ti 28.2. klo 13-16, Taka-Lyötyn katu 4, 4.krs

Rovaniemi: ma 27.2. klo 13-16, Valtion virastotalo, 1.krs kabinetti 102-103,
Hallituskatu 3A

Sisältö

Mitä tarkoittaa ekologinen velka?
Miten voin keskustella nuorten kanssa ympäristö- ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta?
Mitä on kehitys?
Mitkä ovat oikeudenmukaisesti ja kestävästi toimivan taloudellisen vaihdon periaatteet ja nuoren mahdollisuudet vaikuttaa maailmaan?

Maan ystävät ry on tuottanut monipuolisen materiaalipaketin tukemaan ammattikasvattajien ympäristö- ja globaalikasvatustyötä. Materiaalit koostuvat ekologisen velan eri teemojen aihepiirejä käsittelevistä diasarjoista, syventävistä taustamateriaaleista, video- ja kuvapankista, toiminnallisista menetelmistä, globaalin Etelän tarinoista ja artikkeleista sekä linkki- ja lähdekirjastosta. Teemat ovat ympäristöoikeudenmukaisuus, ilmasto-oikeudenmukaisuus, kylässä kehitysmaissa – kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä sekä kestävä taloudellinen vaihto ja kulutuksen vähentäminen. Koulutuksessa tutustutaan Maan ystävien globaalin ympäristökasvatuksen teemoihin ja materiaaleihin sekä pohditaan, miten niitä voi hyödyntää omassa kasvatustyössä.

Kohderyhmä

Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki 13-19 vuotiaiden nuorten kanssa työskentelevät/alalle opiskelevat, kuten opettajat, kuntien, kirkon ja järjestöjen nuorisotyöntekijät, ympäristö- ja globaalikasvattajat jne.

Maan ystävät ry järjestää Oulun koulutuksen yhteistyössä Maailmankoulun ja Luonto-liiton Pohjois-Suomen piirin kanssa  sekä Rovaniemen koulutuksen yhteistyössä Lapin luontokasvatus- ja tiedotushankkeen
kanssa (Ely-keskus).

Ilmottautumiset ja yhteydenotot:
Riika Huitti-Malka
Hankekoordinaattori
Maan ystävät ry
puh. 045-8983552
riika.huitti-malka@maanystavat.fi

Lisätietoa hankkeesta:

“Globaalia ympärstökasvatusta – ekologinen velka jäsentämässä tasa-arvoisempia Pohjoisen ja Etelän välisiä suhteita” -hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä ekologisesta velasta, ympäristöoikeudenmukaisuudesta ja vastuullisesta kuluttajuudesta, sekä edistää tasa-arvoisempaa vuorovaikutusta globaalin Etelän ja teollisen Pohjoisen välillä. Hankeen toimintamuotoja ovat kouluvierailut,
ammattikasvattajien koulutus ja tiedotus. Hanke on yksivuotinen ja toteutetaan ajalla elokuu 2011 – toukokuu 2012 Ulkoministeriön kehityskasvatushanke -tuella. Hanketta  koordinoi Maan ystävät ry. Hankkeen
yhteistyökumppanit ovat  Uusi Tuuli ry, Luonto-Liitto ry, Emmaus Aurinkotehdas ry ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

Lisätietoa teemoista:

1. Ympäristöoikeudenmukaisuus
Ympäristöoikeudenmukaisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten tasavertaista oikeutta hyvään elinympäristöön ja riittäviin elämisen perusedellytyksiin, kuten ruokaan, puhtaaseen veteen, asumiseen ja energiaan. Tähän liittyy
myös oikeus päättää omaan elinympäristöön liittyvistä asioista. Teemaa avataan monipuolisten tapausesimerkkien avulla. Nuoret saavat eväitä ymmärtää elämäntapamme vaikutuksia kehitysmaiden ihmisten elämään ja
elinympäristöihin.

2. Ilmasto-oikeudenmukaisuus
Ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja siihen sopeutumiseen tähtäävien toimien on oltava oikeudenmukaisia ja niiden avulla on turvattava myös maapallon köyhien ihmisryhmien elämän mahdollisuudet. Teema syventää
ilmastokeskustelua ja antaa nuorille eväitä ymmärtää ongelmaa globaalista perspektiivistä ja sen vaikutuksia globaalin Etelän ihmisten elämään.

3. Kylässä kehitysmaassa – Kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä
Kehitys ja köyhyyden vähentäminen eivät ole sama asia. Kehitys taloudellisen kasvun ja modernisaation mielessä on aiheuttanut usein haitallisia seurauksia ihmisten elämälle ja ympäristölle. Hyvä, onnellinen ja ympäristön kannalta kestävä elämä ei tarkoita mahdollisimman korkeaa kulutuksen ja tuotannon tasoa. Teeman käsittelyssä on tarkoitus purkaa yksipuolisia kehitysmaakäsityksiä ja antaa nuorille eväitä pohtia
onnellisen ja ekologisesti kestävän elämäntavan aineksia.

4. Kestävä taloudellinen vaihto ja kulutuksen vähentäminen
Miten ympäröivä yhteiskunta vaikuttaa kulutustottumuksiimme? Kulutuksen vähentäminen Pohjoisessa on vaikuttavin tapa lisätä maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta ja vähentää ympäristön kuormitusta globaalissa
Etelässä. Kulutusta pitää pyrkiä suuntaamaan yhä enemmän esimerkiksi paikallisiin tuotteisiin sekä luomu- ja reilun kaupan tuotteisiin. Teeman tavoitteena on valottaa kulutuskulttuurimme yhteiskunnallista taustaa ja
kestämättömyyttä sekä antaa nuorille ideoita ekologisesti kestävämmän ja globaalisti oikeudenmukaisemman elämäntavan rakentamiseksi.


Ei kommentteja artikkelille “Globaalia ympäristökasvatusta – Materiaaleja ja välineitä ympäristö- ja globaalikasvatukseen

Kirjoita kommentti


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia