Hyvän osaamisen kriteereihin perustuva matematiikan koe

maanantaina 23. tammikuuta 2012 | | Ei kommentteja

Oulun normaalikoulussa on matematiikassa kokeiltu eritasoisten rinnakkaisten tehtävien käyttöä yläkoulun 7. ja 8. luokan kokeissa. Saamme nyt tarjota kaksi tällaista koetta esimerkkinä käyttöönne.

Kokeen ideana on, että oppilaiden osaamista testataan kolmella eritasoisella, rinnakkaisella tehtävällä. Tehtävät laaditaan siten, että kahden pisteen osannut oppilas hallitsee kyseisen asian arvosanalla 6, neljän pisteen osaaja arvosanalla 8 ja kuuden pisteen osaaja arvosanalla 10. Näin kaiken tasoisille oppilaille löytyy omaa osaamistaan vastaavia haasteita. Oppilaat saavat valita kustakin tehtävästä haluamansa tason. Oppilaita on kuitenkin kannustettu tekemään lisäksi toinen rinnakkainen tehtävä, siten että tehdyistä rinnakkaisista tehtävistä huomioidaan paras.

Koe tukee erilaisia oppijoita ja antaa riittävästi tekemistä jokaiselle. Lahjakkaat oppilaat saavat haastetta 6 pisteen tehtävistä ja tietyn asian heikommin osaavat oppilaat pääsevät kuitenkin tehtävien alkuun 2 pisteen tehtävissä. Lisäksi koe toimii myös osaltaan oppimistilanteena: usein käy niin että oppilas tekee ensin 2 pisteen tehtävän, minkä jälkeen hän yrittää 4 pisteen tehtävää usein onnistunein tuloksin.

  1. 7. luokan koe
  1. 8. luokan koe

Tiina Komulainen toimii OuLUMA-keskuksen projektikoordinaattorina. Koulutukseltaan hän on matematiikan ja fysiikan aineenopettaja.

Ei kommentteja artikkelille “Hyvän osaamisen kriteereihin perustuva matematiikan koe

Kirjoita kommentti