Kestävän kehityksen tapahtumia kouluille

torstaina 26. tammikuuta 2012 | | Ei kommentteja

Ekologinen velka -kouluvierailut

Maan ystävät tarjoaa Ekologinen velka -aiheisia kouluvierailuja yläkouluille ja lukioille keväällä 2012. Kouluvierailut tukevat opetussuunnitelman kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita ja antavat oppilaille välineitä arvioida globaaleja ilmiöitä ympäristöoikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

Vierailun aikana oppilaat tutustuvat monipuolisten materiaalien sekä osallistavan tapaus- ja tarinatyöskentelyn keinoin globaaleihin ympäristöteemoihin: ekologinen velka, ympäristöoikeudenmukaisuus, ilmasto-oikeudenmukaisuus, kylässä kehitysmaissa sekä kestävä taloudellinen vaihto ja kulutuksen vähentäminen.

Vierailujen tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä ekologisesta velasta, ympäristöoikeudenmukaisuudesta ja vastuullisesta kuluttajuudesta sekä edistää tasa-arvoisempaa vuorovaikutusta globaalin Etelän ja teollisen Pohjoisen välillä.

Tunnit soveltuvat erityisesti yhteiskuntaopin, historian, maantiedon, biologian, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja äidinkielen opetussisältöihin. Ekologinen velka- oppitunti kestää 2 x 45 min. Vierailu on koululle maksuton. Kouluvierailuja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Oulun, Rovaniemen, Kuopion, Jyväskylän ja Joensuun alueilla.

Globaali ympäristöpäivä

Maan ystävät tarjoaa kouluille mahdollisuutta järjestää Globaalin ympäristökasvatuksen teemapäivän keväällä 2012. Päivän tavoitteena on täydentää opetuksen ympäristö- ja globaalikasvatuksen tavoitteita. Teemapäivät toteutetaan paikkakunnasta riippuen yhteistyössä Luonto-liiton, Nuorten akatemian ja Eettisen kaupan puolesta ry:n kanssa. Tarjolla on myös Maan ystävien Fgits -hankkeen kouluvierailuja.

Teemapäivä sisältää:

– Koko koulun yhteisen Ekologinen velka -alustuksen
– Valinnaisia työpajoja:
Ympäristöoikeudenmukaisuus (MY)
Ilmasto-oikeudenmukaisuus (MY)
Kylässä kehitysmaissa – kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä(MY)
Kestävä taloudellinen vaihto ja kulutuksen vähentäminen(MY)
Kansallisvaltio ja globaali talous (MY)
Globaali metsäteollisuus ja Suomi (MY)
Vientivetoisen maatalouden sosiaaliset vaikutukset maanomistukseen ja
väestöön (MY)
Itämeri (Luonto-liitto)
Maailman kuvat -sarjakuvatyöpaja (Nuorten akatemia)
Globaalin vaate- tai elektroniikkateollisuuden tuotannon ongelmat (Eetti)
Reilu kauppa ja vastuullinen kuluttaminen (Eetti)
Globaalia ympäristödraamaa (MY)

Lisäksi voidaan näyttää aiheeseen liittyviä videoita tai toteuttaa esim. kierrätystori. Yhteistyössä kotitalousopettajan kanssa voidaan ideoida työpaja, jossa laitetaan pieni-hiilijalanjälkisiä tai pieni-vesijalanjälkisiä välipaloja. Saatavilla on myös monenlaisia materiaaleja, jotka liittyvät aihepiiriin, esim. julistesarjoja ja näyttelyitä.

Työpajoja on tarjolla vaihtelevasti paikkakunnasta riippuen, parhaiten teemapäiviä on tarjolla pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Yhteystiedot:

Kouluvierailutilaukset (mieluiten sähköpostitse):

Karel Keiramo
hankekoordinaattori
Maan ystävät ry
puh. 045-8983551
karel.keiramo@maanystavat.fi

Teemapäivätilaukset:

Riika Huitti-Malka
Hankekoordinaattori
Maan ystävät ry
puh. 045-8983552
riika.huitti-malka@maanystavat.fi

Lisätietoja hankkeesta:

Globaalia ympärstökasvatusta – ekologinen velka jäsentämässä tasa-arvoisempia Pohjoisen ja Etelän välisiä suhteita” -hanke  on yksivuotinen ja toteutetaan ajalla elokuu 2011 – toukokuu 2012 Ulkoministeriön kehityskasvatushanke -tuella. Hanketta  koordinoi Maan ystävät ry yhteistyökumppaneinaan Uusi Tuuli ry, Luonto-Liitto ry, Emmaus Aurinkotehdas ry ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Hankkeen
toimintamuotoja ovat kouluvierailut, ammattikasvattajien koulutus ja tiedotus.


Merja Vaaramaa on koulutukseltaan luonnonmaantieteilijä ja työskentelee suunnittelijana OuLUMA-keskuksessa.

Ei kommentteja artikkelille “Kestävän kehityksen tapahtumia kouluille

Kirjoita kommentti