Mitä biofysiikka on?

26.1.2012 |

Kerrottuani uusille ihmisille opiskelevani biofysiikkaa, ensimmäinen kysymys on lähes poikkeuksetta ”Mitä se on?”.

Oulun yliopistossa fysiikan laitoksella on mahdollista opiskella pääaineena fysiikkaa, teoreettista fysiikkaa, geofysiikkaa, tähtitiedettä ja biofysiikkaa. Biofysiikka on poikkitieteellinen ala, joka sijoittuu luonnontieteellisen, lääketieteellisen ja teknisten tieteiden liitokseen. Erikoistumismahdollisuudet ovat solu- ja molekyylibiofysiikka tai lääketieteen tekniikka. Itse olen enemmän kiinnostunut lääketieteen tekniikan suuntautumisvaihtoehdosta.

Biofysiikassa tutkitaan elävää elämää fysikaalisin ja matemaattisin menetelmin. Biofysiikka ei siis ole biologiaa, kuten monet luulevat. Oikeastaan emme lue erikseen yhtään biologian kurssia, vaan lähestymme suoraan biologisia asioita fysiikan kannalta. Biofysiikan opinnoissa käymme läpi solujen ja erityisesti solukalvon toimintaa ja lähestymme näitä toimintoja laskennallisin keinoin.

Minä aloitin opintoni vielä vanhan opintosuunnitelman mukaan, jolloin pystyin valitsemaan biofysiikan suoraan pääaineekseni myös kandivaiheeseen. Nykyisin fysiikan opiskelijat valitsevat pääaineensa tarkemmin vasta maisterivaiheeseen. Toki tämän pääaineen lukemisen voi edelleen aloittaa jo aikaisemmin, jos tietää valmiiksi mihin aikoo suuntautua.

Opintoihimme sisältyy biofysiikan opintojen lisäksi fysiikan, matematiikan ja esimerkiksi muutamia sähkötekniikan kursseja. Voimme myös käydä muutamia lääketieteen kursseja halutessamme. Itse olen lääkiksessä käynyt esimerkiksi kurssin nimeltä Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan sekä Fysiologian kurssin. Biofysiikalla eli bf:llä saa valita haluaako opiskella luonnontieteellisen vai teknillisen matikkaa. Meille suositellaan kuitenkin teknillisen matikkaa ja sen olen itsekin käynyt. Teknillisen matikka on käytännönläheisempää, kun taas luonnontieteellisen on enemmän kaavojen johtamista ja todistelua. Suosituksena meille on teknillisen matikka sen takia, koska opintomme sisältävät paljon myös erilaisia signaalinkäsittelyyn liittyviä kursseja, joita teknillisen matikka tukee hyvin.

Fyysikoiden koulutusohjelmaan kuuluu lisäksi ainakin yksi ohjelmointikurssi, ATK 1 ohjelmoinnin perusteet, jossa käytimme Python –ohjelmaa laivanupotus-pelin tekemiseen. Bf:n opinnoissa on muutamia lisäohjelmointikursseja. Tutustumme paljon esimerkiksi Matlab –ohjelmointiin. Opintoihimme kuuluu myös eri laboratoriotöitä. Fysiikalla on omat labrakurssit ja biofysiikalla siihen lisäksi vielä omia labrakursseja. Biofysiikan labroissa osa on paljon käytännönläheisempiä ja jännittävämpiä kuin fysiikan labrat. Olen esimerkiksi päässyt mittaamaan torakan jalan toimintoja sekä sammakon vatsakalvon läpäisykykyä. Sähkötekniikan puolelta sähkömittaustekniikan perusteiden laboratoriotyöt ovat myös osa opinto-ohjelmaamme. Laboratoriotöistä kerron myöhemmin lisää.

Yleensä kaikki biofysiikalta valmistuneet työllistyvät oman alan töihinsä. Bf:ltä voi sijoittua työelämään vaikkapa tutkijaksi. Tutkijaksi monesti sijoitutaan yliopistoon, sairaalaan tai esimerkiksi johonkin lääketieteen tekniikan firmaan (joita en kyllä itse juuri tässä osaa yhtään nimetä). Myös apulaisfyysikon ja siitä sairaalafyysikon uraan on mahdollisuudet. Itse olin viime kesänä 3 kuukautta töissä tutkimusavustajana Oulun yliopistollisessa sairaalassa, kliinisen kardiologian tutkimusryhmässä.

Toivottavasti saitte edes jotakin selkoa, että mitä tämä biofysiikka oikeastaan on. Ensi kerralla kerron tarkemmin miksi minä olen biofysiikalla! :)

-Piia

 

2 kommenttia artikkelille “Mitä biofysiikka on?

  1. Oho väärä sivusto

    Pertti | maanantaina 1. huhtikuuta klo 12:45 #

  2. Mutta tämä sisältö on, hyvääääää ja mainiota.

    Pertti | maanantaina 1. huhtikuuta klo 12:45 #

Kirjoita kommentti