Matematiikkalehti Solmu

perjantaina 3. helmikuuta 2012 | | 2 kommenttia

 

Solmu on kouluille ja kaikille matematiikasta kiinnostuneille tarkoitettu ilmainen matematiikkalehti. Se perustettiin joulukuussa 1996 Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella Nokian ja Taloudellisen Tiedotustoimiston alkurahoituksella. Opetusministeriö on avustanut Solmua LUMA-rahoilla ja Suomen Kulttuurirahasto on tukenut erillisiä projekteja, joista mainittakoon lehden erikoisnumerona julkaistu Marjatta Näätäsen kirja Matematiikka, naiset ja osaamisyhteiskunta. Solmussa on myös EU-rahoituksen turvin tehty monikielinen matematiikan verkkosanakirja käsitepuineen. Vuodesta 2000 lähtien on Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukenut Solmua.

Toiminnan tavoitteena on lisätä matematiikan harrastusta koko yhteiskunnassa ja erityisesti lukion ja peruskoulun oppilaiden keskuudessa. Lehdessä julkaistaan koulumatematiikkaa sivuavia ja sitä syventäviä kirjoituksia sekä matematiikan merkitykseen liittyviä ja sitä popularisoivia kirjoituksia. Lehden paperikopio ilmestyy kolme kertaa vuodessa, ja se lähetetään sitä pyytäneille kouluille. Lehden pääasiallinen jakelukanava on kuitenkin verkko, eikä lehteä voi tilata resurssiemme vähäisyyden takia. Lehden kaikki ilmestyneet numerot ovat Solmun nettisivulta ladattavissa pdf-tiedostoina.

Solmun nettisivuilla on myös paljon aihepiireittäin arkistoituja kirjoituksia, joita ei ole paperilehdessä julkaistu. Laajoja artikkeleita on mm. unkarilaisvaikutteisesta alkuvaiheen opetuksesta ja Montessorin opetustavasta. Kaikkiaan näitä vapaasti tulostettavia tiedostoja on satoja, ja lisää tulee koko ajan. Solmussa on myös keskusteluryhmä, Matematiikan Atrium, jossa voi käydä keskusteluja matematiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Keskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä.

Alakoulun matematiikkadiplomit

Matematiikkadiplomisivulta voi tulostaa suuren suosion saavuttaneet alakoulun diplomitehtävät I–VI ja diplomit. Yläkouluun tarkoitetut diplomitehtävät VII–IX ovat tulossa. Diplomisivulla on lisäksi monia syventäviä oheiskirjoituksia, jotka madaltavat peruskoulun ja lukion välistä kuilua matematiikassa. Solmussa 1/2012 on Marjatta Näätäsen laaja kirjoitus matematiikkadiplomeista.

Solmun oppimateriaalit

Solmun sivulla on myös kasvava määrä oppimateriaaleja mm. Matti Lehtisen kirjoittama Matematiikan historia, aksiomaattista algebraa ja geometriaa, matemaattista fysiikaa ja lukuteoriaa. Siellä ovat myös Kalle Väisälän Algebran oppi- ja esimerkkikirja I ja Keskikoulun geometria. Kaikki materiaalit vapaasti hyödynnettävissä koulukohtaisten erikoiskurssien toteutuksissa ja itseopiskelussa.

Valmennustoiminta

Solmussa on alasivu matematiikan olympiavalmennukseen liittyville asioille. Siitä löytyvät valmennustehtävät, tiedot kilpailuista, leiritoiminnasta ja kerhoista. Mukana on myös laajat paketit vapaasti tulostettavaa valmennusmateriaalia algebrasta, geometriasta, kombinatoriikasta ja lukuteoriasta.  Ne ovat tietenkin kaikkien matematiikasta kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä.

Miten Solmua tehdään?

Solmua tehdään pääosin talkootyönä ja näihin talkoisiin ovat tervetulleita kaikki matematiikasta kiinnostuneet henkilöt. Osallistumistapoja on monia. Lehteä voi tehdä tunnetuksi tuttavapiirissään, Solmun nettisivun voi linkittää Facebook-sivulleen ja oppilaitoksensa sivulle. Solmulla on myös oma Facebook-ryhmä. Solmun sivulla olevaa Solmu- ja verkkosanakirjajulistetta voi levittää oppilaitosten ilmoitustauluille. Lehteen voi myös lähettää kirjoituksia. Toimituskunta – sen kokoonpano selviää lehdestä – arvioi ne, päättää julkaisusta ja antaa palautettakin. Matemaattisten kirjoitusten lisäksi tervetulleita ovat myös matematiikan merkityksestä sitä soveltavilla aloilla kertovat kirjoitukset. Sellaiset ovat omiaan antamaan perspektiiviä koulunkäyntiin ja saattavat jopa antaa virikkeitä ammatinvalintaan.

Lopuksi

Solmu on siis todellinen koulumatematiikan tietopankki sisältäen kaiken mahdollisen alakoulun diplomitehtävistä matematiikan olympiavalmennukseen. Lehden toimituskunta toivoo, että opettajat monistaisivat Solmua ainakin matematiikasta kiinnostuneille oppilaille lukioissa ja peruskoulussa. Suurissa kouluissa voisi jopa viritellä Solmuun liittyvää harrastus- ja kerhotoimintaa. Sellaiseen osallistuvat oppilaat huolehtisivat oppilaitoksessaan lehden monistamisesta ja levityksestä, tietenkin opettajan myötävaikutuksella. Solmu-kerho seuraisi aktiivisesti Solmun nettisivua ja Facebook-ryhmää, keskustelisi lehden artikkeleista ja antaisi niistä palautetta vaikkapa Solmun keskusteluryhmään, jossa on palautteelle oma alasivu.

Toimituskunta toivoo myös, että matematiikan aineenopettajiksi opiskelevat ottaisivat Solmun osaksi päivittäistä opiskeluaan. Solmun didaktisista kirjoituksista on varmasti hyötyä tulevaan ammattiin valmistumisessa ja matemaattisilla kirjoituksilla voi olla jopa aineenhallintaa vahvistava vaikutus. Ja tietenkin oppimistapahtumiin liittyvistä oivalluksista voi kirjoittaa tarinoita Solmussa julkaistaviksi.


Solmu-lehden toimituskunta

2 kommenttia artikkelille “Matematiikkalehti Solmu

 1. Viitaten tehtäväänne ”Tällä energiamäärällä voi lämmittää 150 m2:n ns. matalaenergiataloja, ‎12‎.‎8‎.‎2017 ‎02‎:‎56” kommentoisin laskutapaa seuraavasti.

  Laskuesimerkissä kerrotaan OL1 reaktorin sähköntuotannon olevan noin 7 TWh vuodessa (vuonna 2016 OL1 ja OL2 yhteinen tuotantomäärä oli tvo.fi sivujen mukaan 14 348 GWh, joten arvo on oikea).

  Esimerkissä kuitenkin oletetaan, että laitoksen hyötysuhde 35% pitäisi vielä ottaa huomioon käytettävissä olevaa sähköä määritettäessä sähköntuotannosta. Tämä oletus vääristää tulosta oleellisesti, sillä hyötysuhde rajoittaa laitoksen termisen tehon muuntamista sähkötehoksi. Tuotettu sähkömäärä siis johdetaan kokonaisuudessaan suoraan valtakunnan verkkoon eikä hyötysuhde tähän enää vaikuta.

  Laskuesimerkissä voitaisiinkin kysyä mikä on laitoksen terminen teho, jos sähköteho tunnetaan tai päinvastoin kun hyötysuhde on noin 35%.

  Toivottavasti kommenttini on riittävän selkeä!

  terv. Liisa Heikinheimo, TEM teollisuusneuvos (ydinenergia ja polttoaineet)

  Liisa Heikinheimo | maanantaina 14. elokuuta klo 12:09 #

 2. Kiitos Liisa Heikinheimolle kommentistanne Matematiikkalehti Solmussa julkaistun kirjoitukseni ”Suppeaa suhteellisuusteoriaa alusta alkaen” esimerkkiin 13.

  Kyseinen esimerkki, kuten edeltävä esimerkki 12, pyrkii osoittamaan lukijalle jokapäiväisestä elämästä otetulla esimerkillä, kuinka paljon lepoenergiaa massalla on.

  Esimerkkiä varten hain 18.1.2017 internetin sivulta http://www.tvo.fi/page-515 Teollisuuden voiman antamat tiedot Olkiluoto 1:n reaktorista. Valitettavasti tuota sivua ei enää näytä löytyvän eikä siltä silloinkaan löytynyt tietoa siitä, kuinka paljon energiaa reatori kaikkiaan vuodessa tuottaa. Siinä kuitenkin kerrottiin, että reaktorin vuotuinen sähköntuotanto on noin 7 TWh ja että kokonaishyötysuhde on runsaat 35 %. Tämän vielä varmensi ko. sivulta löytynyt tieto, jonka mukaan nettosähköteho on 880 MW ja reaktorin lämpöteho 2500 MW, mikä tarkoittaa hyötysuhdetta 35,2 %.

  Tulkitsin edellä olevan niin, että reaktorissa tapahtuvat uraani-235:n fissiot tuottavat vuodessa kaikkiaan energiaa 7 TWh/0,35 = 20 TWh. Tämä taas kaavan E=mc2 mukaan merkitsee, että reaktorissa muuttuu massaa energiaksi (tai oikeammin lepoenergiaa muiksi energiamuodoiksi) noin 800 grammaa vuodessa.

  Koska en ole varma, ymmärsinkö kirjoittamanne kommentin oikein, pyydän ystävällisesti, että kerrotte, onko virhe edellä olevassa päättelyssäni, vai onko kysymys siitä, että käyttämäni termi ”vuotuinen energian kokonaistuotanto” aiheuttaa sekaannusta. Olisihan todella valitettavaa, että juuri käytännön esimerkissä olisi paha asiavirhe.

  Terveisin
  Lasse Pantsar
  lasse.pantsar@ohjelmointipalvelu.fi

  Lasse Pantsar | maanantaina 21. elokuuta klo 08:36 #

Kirjoita kommentti