Suomen eläimistö tutuksi Oulun yliopiston eläinmuseossa

torstaina 23. helmikuuta 2012 | | Ei kommentteja
Kuva: Lassi Kalleinen

Vuonna 1960 toimintansa aloittanut Oulun yliopiston eläinmuseo on biologian laitoksen alainen tukiyksikkö, joka avustaa laitosta opetus- ja tutkimustehtävissä. Eläinmuseolla on sijaintinsa ja toiminta-alueensa mukaisesti keskeisenä ohjenuoranaan pohjoisuus. Museo kartuttaa, hoitaa ja säilyttää kokoelmiaan (näyttely-, tutkimus-, ja opintokokoelmat) sekä ylläpitää yleisölle avointa näyttelyä. Oulun yliopiston eläinmuseo on osa kansainvälistä luonnontieteellisten museoiden verkostoa, joka toimii luonnon monimuotoisuuden tietopankkina ja asiantuntijana. Museo myös harjoittaa neuvonta-, valistus- ja julkaisutoimintaa. Eläinmuseolla tehdään korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta mm. eläinten taksonomian ja systematiikan sekä eliömaantieteen alalla. Tutkimusaloina ovat myös evoluutiobiologia, luonnonsuojelubiologia ja -genetiikka sekä muut uhanalaisiin lajeihin liittyvät kysymykset.

Eläinmuseon näyttelyt

Yleisölle avoin näyttely tarjoaa näyteikkunan Suomen eläimistöön ja eläintieteeseen. Näyttelysalissa on esillä noin 1300 selkärankaista ja reilut 3000 selkärangatonta eläintä. Näytteille on asetettu etenkin Suomelle tyypillistä eläinlajistoa. Näyttelysalin kokoelma tarjoaa oppimisympäristön kouluille ja päiväkodeille sekä muille luonnosta ja eläimistä kiinnostuneille. Museosalin systemaattisessa osassa eläimet on järjestetty näytteille niiden sukulaisuuden mukaan. Kokoelman avulla voi perehtyä lajintuntemukseen ja eläinten luokitteluun. Museosalin seiniä kiertävä 53 metriä pitkä dioraama havainnollistaa Suomen maantieteellistä asemaa ja luonnon vaihtelua Jäämeren rannikolta Suomenlahdelle vuodenaikojen samalla vaihtuessa.

Talvipukuinen riekko Eläinmuseon talviaiheisessa näyttelyssä. Kuva: Merja Vaaramaa

Keväällä 2011 näyttely sai uusia piirteitä lähetyssaarnaaja Emil Liljebladin Ambomaalta keräämän esinekokoelman myötä. Kokoelman joukossa on joitakin eläinnäytteitä, mutta suurimmaksi osaksi näytteillä on Ambomaan kansankulttuuriin liittyviä esineitä. Pysyvän näyttelyn lisäksi museolla on vaihtuvia näyttelyitä. Syksyllä 2011 pystytetyssä eläinten talveen sopeutumisesta kertovassa näyttelyssä on esillä muun muassa valkoisen talvipuvun saavat kärppä, kiiruna sekä riekkoja, joita ilves pyydystää. Julisteissa kerrotaan esimerkiksi eläinten erilaisista talvehtimiskeinoista ja ravinnonhankinnasta.

Koululaisvierailut

Eläinmuseo tarjoaa koululaisvierailuiden tueksi opetusmateriaalia, joka on pyritty laatimaan nykyaikaisten opetussuositusten mukaisesti. Valinnanvaraa on luotu niin asiasisältöjen kuin työtapojenkin suhteen. Tavoitteena on, että opettaja voi materiaaliin etukäteen tutustumalla ja sopivat tehtävät valitsemalla räätälöidä omalle ryhmälleen vierailuohjelman. Lyhyitä opintokäyntejä varten on laadittu erilaisia tehtävälomakkeita. Pidemmille vierailuille oppilaille kannattaa koota vaikkapa omat retkivihot harjoituksineen ja muistiinpanosivuineen. Suurin osa tehtävistä on muokattavissa kaikille peruskoulun luokka-asteille sopiviksi.

  1. Eläinmuseon opetusmateriaalit
Kuva: Atte Lahtela

Tuula Pudas toimii tutkimusteknikkona Oulun yliopiston eläinmuseossa.

Ei kommentteja artikkelille “Suomen eläimistö tutuksi Oulun yliopiston eläinmuseossa

Kirjoita kommentti