Kansainväliseksi huippuosaajaksi sähkötekniikan koulutusohjelmasta

maanantaina 19. maaliskuuta 2012 | | Ei kommentteja

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan osaajien tarve kasvaa hurjaa vauhtia. Yhä nopeammat langattomat yhteydet, joustava elektroniikka, ympäristön energiaa hyödyntävät sekä ihmisen jatkuvaa terveydentilaa seuraavat laitteet tarvitsevat tekijänsä. Sähkötekniikan opiskelijoille tämä tarkoittaa varmaa työllistymistä tulevaisuudessa. Haastavat ja innostavat opinnot teknologian parissa antavat loistavat edellytykset toimia kansainvälisillä työmarkkinoilla, sillä diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen on harvoja aidosti kansainvälisiä, globaalisti työmarkkinakelpoisia valintoja.

Oulun yliopiston sähkötekniikan koulutusohjelma kouluttaa tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä sähköteknisen teollisuuden, erityisesti elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden, alan tutkimus- ja oppilaitosten sekä alaa sivuavan julkishallinnon palvelukseen. Työtehtävät voivat liittyä tekniseen tuotekehitys- ja tutkimustyöhön, mutta myös johtamiseen, myyntiin ja markkinointiin, henkilöstöhallintoon tai koulutustoimintaan.

Sähkötekniikan koulutusohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri työskentelee tyypillisesti alan teollisuuden tai oppi- ja tutkimuslaitosten palveluksessa. Myös itsenäinen yrittäjyys on varteenotettava uravaihtoehto.  Sähkötekniikan koulutusohjelman edustamilla aloilla suomalainen teollisuus toimii hyvin vientipainotteisesti, joten työtehtävät liittyvät usein kansainväliseen toimintaan.

Työllistyminen vahvaa

Vaikka talouden suhdanteet liikkuvat ylös ja alas, sähkötekniikka on maailmanlaajuisesti kasvava ala. Edelleen tuhannet innovaatiot odottavat läpimurtoaan ja elektroniikka tulee arkipäiväisemmäksi osaksi ihmisten elämää, joten työsarkaa riittää vielä monille tuleville sukupolville. Jotta me pystyisimme kehittämään uutta, tarvitsemme pohjalle vankat perustiedot. Sähkötekniikan koulutusohjelma antaa vahvan fysikaalis-matemaattisen perustan, jonka päälle tulevan huippuosaajan on hyvä rakentaa asiantuntemustaan.

Teollisuus tarvitsee siis elektroniikan ja tietoliikennetekniikan osaajia, joilla on hyvät perustiedot! Monet työtehtävät vaativat kuitenkin usein vielä lisäopiskelua työn ohessa, ja diplomi-insinöörin tutkinnon suorittanut pystyykin vaivattomasti kasvattamaan osaamistaan aikaisemman oppimansa päälle.

Diplomi-insinöörit ovat haluttuja työmarkkinoilla. Viimeisimmän, vuodelta 2010 olevan tutkimuksen mukaan lähes kaikki teknillisen tiedekunnan vastavalmistuneista diplomi-insinööreistä työllistyivät heti ensimmäisen vuoden aikana.  Toisessa tutkimuksessa 98,4 % vuonna 2005 valmistuneista sähkötekniikan diplomi-insinööreistä oli vuonna 2010 töissä oman alan tehtävissä. Sähkötekniikan työllisyystilanne onkin tällä hetkellä erittäin hyvä ja itse asiassa teollisuudessa on jo havaittu jopa puutetta hyvistä osaajista.

Oman alan harjoitteluun heti ensimmäisenä kesänä!

Teekkareilla on tapana tutustua työelämään ja oman alan teollisuuteen kesätöiden kautta. Sähkötekniikan koulutusohjelmassa on pyritty huolehtimaan siitä, että opiskelija saa kosketuksen alan ammattiopintoihin heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien. Opiskelijoille halutaan tarjota mahdollisuus päästä oman alan työharjoitteluun heti ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Keväällä 2012 käynnistettyyn kesätyökampanjaan on saatu mukaan jo useita Oulun seudun elektroniikka- ja tietoliikennealan yrityksiä sekä tutkimuslaitoksia. Tämän lisäksi Oulun yliopiston Sähkötekniikan ja Tietoliikennetekniikan osastot palkkaavat nuoria opiskelijoita kesällä tapahtuvaan tutkimusharjoitteluun.

Monipuoliset opintopolut

Sähkötekniikan koulutusohjelma, kuten muutkin yliopistojen koulutusohjelmat, on kaksiportainen. Kolmen ensimmäisen vuoden opintojen aikana suoritetaan tekniikan kandidaatin ohjelma ja tämän jälkeen kaksivuotinen diplomi-insinöörin ohjelma.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon vaadittavat 180 opintopistettä koostuvat neljästä eri osiosta. Suurimman osan, 140 opintopistettä, tuovat kaikille pakolliset perus- ja aineopinnot. Lopuista neljästäkymmenestä pisteestä kymmenen on varattu vapaasti valittaville opinnoille ja toiset kymmenen kandidaatin työlle. Kaksikymmentä opintopistettä jää valittavaan valmistavaan moduuliin, jossa voidaan syventyä elektroniikkaan, teknilliseen fysiikkaan tai tietoliikennetekniikkaan.

Diplomi-insinöörin tutkintoon valmistavissa 120 opintopisteen laajuisissa opinnoissa syvennytään oman kiinnostuksen kohteisiin sähkötekniikan saralla. Opiskelut huipentuvat kolmenkymmenen opintopisteen laajuiseen diplomityöhön.  Diplomityön suorittaminen tarkoittaa käytännössä tyypillisesti noin puolen vuoden tutkimus- tai kehitystyötä ja siihen liittyvää dokumentointia joko alan tutkimuslaitoksissa tai teollisuudessa.

Sähkötekniikan koulutusohjelmassa on mahdollista opiskella myös fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi. Tämän uniikin tutkinnon suorittava opiskelija suorittaa ensin sähkötekniikan koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnon ja tämän jälkeen jatkaa opintojaan fysiikan koulutusohjelmassa aineenopettajalinjalla. Vahva sähkötekniikan tausta ja täysi fysiikan ja matematiikan aineenopettajan pätevyys avaavat  lisää mahdollisuuksia uravalintoihin.

Haku opintoihin

Miten sähkötekniikkaa pääsee opiskelemaan? Oulun yliopiston sähkötekniikan koulutusohjelmaan haetaan DIA-yhteishaun kautta. Yhteishaku on käynnissä 5.3-3.4.2012 ja siinä valitaan enintään sata opiskelijaa.

Neljäkymmentä prosenttia opiskelijoista valitaan todistusvalinnan kautta. Loput 60 % valitaan alkupisteiden ja valintakokeiden perusteella. Valintakokeista matematiikan koe on pakollinen ja toiseksi kokeeksi voi valita joko fysiikan tai kemian pääsykokeen. Tarkemmat tiedot hakuperusteista ja mm. alkupisteiden laskemisperusteista kannattaa tarkastaa DIA-oppaasta.

Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa Oulun yliopistoon!

 

Lisätietoja:

http://www.oulu.fi/ee/hae

http://www.ttk.oulu.fi/abiopas/sahkotekniikka.html

http://www.dia.fi


Jari Hannu toimii opettajana ja tutkijana Oulun yliopiston sähkötekniikan osastolla.

Ei kommentteja artikkelille “Kansainväliseksi huippuosaajaksi sähkötekniikan koulutusohjelmasta

Kirjoita kommentti