Liikkeelle! -oppimisympäristön kuulumiset

torstaina 22. maaliskuuta 2012 | | Ei kommentteja

Uusia menetelmiä

Liikkeelle! –oppimisympäristöä on jälleen kehitetty ja hankkeessa on luotu uusi opetuskokonaisuus jäkäläkartoitukseen. Kartoituksen avulla voidaan selvittää ilmanlaatua ja seurata erityisesti taajamien ja teollisuuslaitosten ympäristön tilaa. Menetelmä perustuu puun rungolla esiintyvään kaarnajäkälälajistoon ja sen runsauteen ja vaurioihin. Puiden rungolla ja oksilla kasvavat jäkälät ovat herkkiä erityisesti rikkidioksidille ja fluoriyhdisteille, mutta voivat vaurioitua myös mm. typpiyhdisteiden, otsonin ja raskasmetallien vaikutuksesta.

Jäkälien herkkyys perustuu niiden sekovarren rakenteeseen, joka toimii levän ja sienen muodostamana kokonaisuutena. Jäkäliltä puuttuu epäpuhtauksilta suojaava yhtenäinen pintakerros. Ne ottavat ravinteensa suoraan sadevedestä ja niiden sekovarteen kehittyy helposti kuiva- ja märkälaskeumassa tulevia epäpuhtauksia. Kaarnajäkälien herkkyyttä lisää myös se, että kasvaessaan suojaamattomina rungolla ja oksilla ne altistuvat ilman epäpuhtauksille ympäri vuoden.

Tutustu materiaaliin Liikkeelle! –verkkopalvelussa.

Tutkimuksia hankkeesta

Syksyn aikana on valmistunut myös Hannele Antikaisen Pro gradu –tutkielma Liikkeelle Linkissä – Opettajien kokemuksia verkko-oppimisympäristö Linkin käytettävyydestä ja pedagogisesta hyödynnettävyydestä. Tutkielmassa on pohdittu verkko-oppimisen tarpeellisuutta nyky-yhteiskunnassa ja tarkasteltu sosiaalista mediaa osana verkko-opetusta. Tutkielmassa selviää, että tieto- ja viestintätekniikka on opetuskäytössä nykypäivää, joten Linkki verkko-oppimisympäristö soveltuu juuri tähän tarpeeseen.

Selvityksessä ilmeni myös, että vanhemmilla opettajilla ei ole samanlaisia valmiuksia sosiaalisen median käyttöön kuin nuorilla opettajilla ja oppilailla. Tästä syystä Linkin käyttöönotto on hidasta ja vaatii tukea. Tutkielmassa ehdotetaan perehdyttämiskoulutusta esim. VESO-koulutuksena. Tällöin voitaisiin saada jokaiseen Linkin käyttäjäkouluun oma käyttäjätuki.

Tutkielmassa selvisi myös suomalaisten opiskelijoiden erilainen asenne kirjoitettuun mielipiteeseen verrattuna amerikkalaisten koululaisten kulttuuritaustaan. Opiskelijoiden pitäisi uskaltaa kirjoittaa julkisesti mielipiteitään vaikka omassa ryhmässään. Tähän toimintaan opettajien pitäisi rohkaista oppilaita.

Hannele Antikaisen Pro gradu -tutkielma


Päivi Ojala toimii Liikkeelle! -hankkeen projektikoordinaattorina.

Ei kommentteja artikkelille “Liikkeelle! -oppimisympäristön kuulumiset

Kirjoita kommentti