Matematiikan osaajia tarvitaan

keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 | | Ei kommentteja

Matematiikan osaajia tarvitaan yhteiskunnassa useilla eri alueilla. Jokainen tuntee matematiikan opettajan työn, mutta matematiikan osaajilla on paljon muitakin vaihtoehtoja. Matemaatikkoja tarvitaan mm. teollisuudessa, pankki- ja vakuutusalalla, ITC -sektorilla ja monilla muillakin yhteiskunnan keskeisillä aloilla. Matematiikan opiskelu ei siis välttämättä johda suoraan johonkin ammattinimikkeeseen, vaan antaa tarvittavat tiedot ja taidot vaativimpiinkin työtehtäviin.

Matematiikan opiskelussa on mahdollista valita oman mielenkiinnon ja tulevien ammattitoiveiden mukaan seuraavien linjojen välillä: aineenopettaja, sovellettu matematiikka, matematiikka, matematiikka ja tietotekniikka sekä tilastotiede. Lopullisen linjavalinnan ehtii tehdä opiskelun edetessä, kun omat haaveet selkeytyvät. Aineenopettajan linjalle haetaan jo hakuvaiheessa, mutta tällekin linjalle voi hakeutua myös myöhemmässä vaiheessa.

Aineenopettajat toimivat opettajina eri asteen oppilaitoksissa, peruskoulusta aina ammattikorkeakouluun asti. Sovelletun matematiikan opiskelijat työllistyvät monenlaisiin matematiikkaa tarvitseviin tehtäviin teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa ja mm. rahoitusalalla. Matematiikan ja tietotekniikan osaajat työllistyvät luonnollisesti pääasiassa ITC -alalle. Tilastotieteilijöitä tarvitaan mm. lääketieteen tutkimuksessa ja lähes kaikkialla, missä analysoidaan havaintoihin ja mittausdataan liittyvää epävarmuutta. Matematiikan linja on tarkoitettu matematiikasta syvällisesti kiinnostuneille opiskelijoille, jotka suunnittelevat jatkotutkintoa sekä yliopisto-opettajan ja tutkijan uraa. Opiskelijoiden terävimmällä kärjellä on mahdollisuus edetä pitkällä tähtäimellä aina professorin tehtävään asti.

Opiskelijaksi pääseminen

Matematiikkaa pääsee suoravalinnalla Oulun yliopistoon opiskelemaan jokainen, joka kirjoittaa pitkästä  matematiikasta arvosanan L tai E. Myös arvosanalla M suoravalinta onnistuu, jos kirjoittaa äidinkielestä, fysiikasta tai kemiasta arvosanan L tai E.

Jos edellä mainitut suoravalinnan ehdot eivät täyty, opiskelijaksi pääseminen onnistuu myös valintakokeen kautta. Tällöin valinta tapahtuu joko puhtaan pääsykokeen tai pääsykokeen ja yo-todistuspisteiden yhteispistemäärän perusteella. Tarkempaa tietoa löytyy Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan valintaoppaasta.

Jos tietää haluavansa opettajaksi, niin kannattaa hakea suoraan ensisijaisesti matemaattisten aineiden aineenopettajan koulutukseen, joka on uusi valintajärjestelmä omalla opiskelijakiintiöllään. Kuitenkin edellytyksenä on vähintään yo-kirjoitusten arvosana M matematiikasta ja joko fysiikasta tai kemiasta. Lisäksi on osallistuttava soveltuvuushaastatteluun ja lopullinen valinta tehdään yo-todistuspisteiden ja soveltuvuuspisteiden perusteella. Lisätietoa löytyy aikaisemmasta linkistä.

Matematiikan valintakoe

Valintakoe järjestetään kesäkuun alkupuolella. Koe koostuu viidestä tehtävästä, jotka jokainen arvostellaan asteikolla 0-12, eli korkein mahdollinen kokonaispistemäärä on 60p. Matematiikan valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan pakolliseen oppimäärään. Kokeesta on saatava vähintään pistekeskiarvo, jotta voisi tulla valituksi opiskelijaksi.

Opiskelu

Matematiikan opiskelu yliopistossa perustuu enemmän asioiden ymmärtämiseen kuin mekaaniseen laskemiseen. Tärkeää on osata perustella asiat ja ymmärtää oikean ratkaisun taustalla olevat asiat. Tavoitteena on mekaanisen laskijan sijaan saada opiskelijoista koulutettua ongelmanratkaisijoita ja asiantuntijoita. Yksi keskeinen tavoite on kyky soveltaa oppimiansa asioita erilaisissa ympäristöissä.

Opiskelijoille tarjotaan erilaisia opiskelun tukitoimia, kuten tuutorointia, jossa vanhemmat opiskelijat auttavat nuorempia asioiden ymmärtämisessä. Keskeistä kuitenkin on opiskelijan halu tehdä töitä ja nöyrä asenne uuden oppimiseen.

Sivuaineiksi opiskelija voi valita fysiikan, kemian, tietojenkäsittelytieteen, taloustieteitä tai muita reaalitieteitä. Sivuaineilla on ratkaiseva merkitys ammattiin suuntautumisessa.


Kari Myllylä ja Marko Leinonen toimivat Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksella, Kari Myllylä lehtorina ja Marko Leinonen yliopisto-opettajana.

Ei kommentteja artikkelille “Matematiikan osaajia tarvitaan

Kirjoita kommentti