Oulun kouluissa on kisailtu ekoteoissa

perjantaina 9. maaliskuuta 2012 | | Ei kommentteja

Oulun Energian Pohjoista voimaa -ympäristöraati järjesti Oulun ylä- ja alakouluille suunnatun Ekoteko-kilpailun, jonka tavoitteena oli osallistaa oululaisia lapsia ja nuoria vaikuttamaan lähiympäristöönsä. Luokat pohtivat korjaamisen arvoisia epäkohtia koulussa ja kotona. Oppilaille ympäristöstä huolehtiminen on tärkeä arvo, ja kilpailussa syntyikin monia ennakkoluulottomia ja fiksuja ekotekoideoita. Ekotekokilpailun voittajaehdotukset myös toteutetaan koulujen kanssa yhteistyössä.

Ekotekokilpailussa palkitut koulut ja ehdotukset

Kaukovainion koulun 6A luokka ja elektroniikkaromun keskitetty keräys koulussa: ”Koulujen jätepisteisiin lisätään keräysastia elektroniikkaromuille. Oppilaiden olisi helppo ottaa rikkinäiset tavarat reppuun mukaan ja jättää ne keräyspisteeseen. Kaikki tietäisivät, mihin elektroniikkaromun voi tuoda ja keräyspiste on paikassa, jossa käydään muutenkin.”

Pateniemen koulun 9. luokan liikunnan valinnaisryhmä ja vaatekeräys kouluissa: ”Kouluihin tulisi vaatekeräys, johon kaikki voisivat tuoda vanhoja ja sellaisia vaatteita, joita eivät enää käytä. Vaatteet lahjoitettaisiin Pelastusarmeijalle, josta vaatteita voisi käydä ostamassa tai ne lahjoitettaisiin sellaisiin maihin, joissa niitä tarvitaan. Kierrätyslaatikoista/-pisteistä pitäisi tehdä värikkäämpiä ja sellaisia, että oppilaat huomaavat ne ja muistavat kierrättää. Oppilaat voisivat askarrella ja koristella näitä pisteitä ja laatikoita, sekä tehdä erilaisia seinäjulisteita, joissa kerrotaan mitä mihinkin laatikkoon täytyy laittaa.”

Kuva: Tiina Komulainen

Pohjoista voimaa ympäristöraadin mukaan voittajaideoissa on otettu huomioon sekä koulu että lähiympäristönä oppilaiden kodit. Lisäksi on löydetty ratkaisu tavaroille, joiden lajitteluun ja kierrätykseen on nähtävä kotona vaivaa. Molemmat ekotekoideat ovat toteutuskelpoisia. Niillä on merkittävä ympäristövaikutus, jos ideat toteutetaan kaikissa kouluissa. Ideat tekevät ympäristökasvatuksesta hyvin käytännönläheistä. Parhaat ideat palkittiin 1 250 euron leirikoulustipendeillä.

Kunniamaininnat saivat jo toteutetut ekoteot

Oulunlahden 5A luokka ja käytännön harjoittelupaketti jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä: ”Etsimme ryhmissä ajantasaista tietoa jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Teimme minikokoiset ”kierrätyslaatikot” sekä suomalaisilla että englanninkielisillä ohjeilla, etsimme kotoa sopivia ”harjoitusroskia” ja ryhdyimme harjoittelemaan. Näin syntyi kierrätyskoulu. Koko tarpeisto mahtuu yhteen isoon laatikkoon ja on helposti siirrettävissä luokasta toiseen. Opetamme kierrätyskoulu-leikin oppilaskunnan jäsenille. Oppilaskunnan jäsenet leikittävät omaa luokkaansa. Lopuksi käydään myös koulun jätekatoksessa, josta löytyvät tosielämän kierrätysastiat.

Pohjoista voimaa ympäristöraadin mukaan luokka on tehnyt hienon videon ja konkreettista materiaalia jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen liittyen. Koko luokka on ollut mukana, ja ideat esitelty hienosti. Ekotekoa oli tuotteistettu levitystä varten.

Kuivasjärven 3. luokka ja EkoTeko-ohje koululle: ”Ohje on jatkoa viime vuonna toteutetulle energiansäästökampanjalle koulussamme. Tänä lukuvuonna koulumme tiloissa toimii uusina oppilaina tietenkin ekaluokkalaiset, mutta myös neljä Kaukovainion koulun luokkaa, joten päätimme kerrata ja koota viimevuotisia asioita yhteen. Näin jokainen sai napakan tietopaketin ja osaa toimia ohjeen mukaan jatkossa. Toivomme samalla, että pienikin kulutustottumuksen muutos jokaisella saa suuren yhteisvaikutuksen aikaan.”

Pohjoista voimaa ympäristöraadin mukaan Kuivasjärven koulun EkoTeko-ohjeessa on tuotu hyvin esille omien käyttötottumusten vaikutukset öljyn, sähkön ja veden kulutukseen ja sitä kautta ympäristöön. Työssä on keskitytty koululaisia koskettavaan lähiympäristöön ja sen ekotekokohteisiin.

Oulun Sähkönmyynnin vihreiden tuotteiden hintaan sisältyy Ympäristötilille talletettava ympäristöosuus. Varat käytetään uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen ja lisärakentamiseen sekä ympäristötekojen ja vastuulliseen energiankäyttöön ja energiansäästämiseen kannustavien hankkeiden tukemiseen. Varojen käyttökohteista tekee ehdotuksen Pohjoista voimaa Ympäristöraati.


Tuuli Pohjola on jäsenenä Oulun Energian Pohjoista voimaa ympäristöraadissa, joka ideoi Oulun Energian ympäristötilin varojen käyttöä. Toiminnan tavoitteena on edistää paikallista kestävää kehitystä.

Ei kommentteja artikkelille “Oulun kouluissa on kisailtu ekoteoissa

Kirjoita kommentti