Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointitekniikan osaaja?

Lääketieteen tekniikka ja hyvinvointitekniikka ovat poikkitieteellisiä aloja. Ne yhdistävät tekniikan, biologian ja lääketieteen osa-alueita. Tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia kehittämällä uutta teknologiaa. Sovelluskohteina ovat terveydenhoidon diagnosointi- ja hoitomenetelmät, laitteet ja tietotekniset ratkaisut, sekä kotihoitoon, kuntoiluun ja muuhun hyvinvoinnin lisäämiseen soveltuvat ratkaisut.

Lääketieteen tekniikka ja hyvinvointitekniikka ovat paljolti tutkimukseen ja tuotekehitykseen painottuvia aloja. Tutkimus käsittää tieteellistä uuden tietämyksen ja ymmärryksen hankintaa elävistä systeemeistä soveltamalla innovatiivisesti fysiikan ja insinööritieteiden kokeellisia ja analyyttisiä tekniikoita. Tutkimus kattaa myös uusien laitteiden, algoritmien, prosessien ja järjestelmien kehittämisen. Tutkimus on luonteeltaan poikkitieteellistä. Tuotekehitys nojaa alan tutkimukseen ja tapahtuu usein alan yrityksissä lähempänä loppukäyttäjää.

Alan koulutuksen saaneet henkilöt sijoittuvat esimerkiksi seuraaviin tehtäviin.

 • Teollisuudessa teknisten tuotteiden suunnittelu ja testaus, markkinoinnin tuki ja päällikkötehtävät.
 • Terveydenhoitoyksiköissä tuotteiden käytön ja hankinnan opastus, suorituskyvyn testaaminen, ylläpito, laitteiden räätälöinti kliinisiin- ja tutkimustarkoituksiin.
 • Virkamiestehtävissä tuotteiden ominaisuuksien ja turvallisuuden testaaminen ja turvallisuusstandardien luominen.
 • Opetus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtävät.
 • Itsenäinen ammatinharjoittaja.

Koulutus Oulun yliopistossa

Oulussa on Suomen ainoa yliopisto, jossa on sekä teknillinen, lääketieteellinen että luonnontieteellinen tiedekunta. Tämä antaa erinomaisen perustan muodostaa lääketieteellisen tekniikan edellyttämää monitieteistä tietopohjaa. Opetus toteutetaankin monitieteisesti teknillisen, lääketieteellisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Koulutuksen osa-alueita ovat mm. biolääketieteellinen tekniikka, ihmisen mittaaminen, lääketieteellinen kuvantaminen, terveydenhuollon tietotekniikka, terveysteknologia, ohjelmointi, käytettävyys, kuntoutus ja ergonomia.

Koulutusohjelmia, joissa alaa voi opiskella on kolme: teknillisen tiedekunnan tietotekniikan koulutusohjelma, lääketieteellisen tiedekunnan hyvinvointitekniikan koulutusohjelma sekä luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan koulutusohjelma.

 • Tietotekniikan koulutusohjelmassa lääketieteen tekniikasta kiinnostuneet opiskelijat valitsevat pääaineeksi informaatiotekniikan, jolloin syventymiskohteeksi on mahdollista valita lääketieteellinen tietotekniikka. Koulutusohjelmasta valmistuvien nimike on diplomi-insinööri.
 • Hyvinvointitekniikan koulutusohjelmassa on maisterivaiheessa mahdollista valita toinen kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta: lääketieteen tekniikka tai biolääketieteen tekniikka. Koulutusohjelmasta valmistuvien nimike on terveystieteiden maisteri.
 • Fysiikan koulutusohjelmassa lääketieteen tekniikasta kiinnostuneet opiskelijat valitsevat pääaineeksi biofysiikan, jolloin syventymiskohteeksi on mahdollista valita lääketieteen tekniikka. Koulutusohjelmasta valmistuvien nimike on filosofian maisteri.

Oulu School of Biomedical Engineering

Yliopiston tarjoama lääketieteen tekniikan koulutus on osa Oulu School of Biomedical Engineering –yhteistyöhanketta. Hankkeen nettisivut pitävät sisällään runsaasti tietoa lääketieteen tekniikasta ja alan opiskelusta. Sivustolta löytyy mm. alaa opiskelevien tai alalle jo valmistuneiden haastatteluja. Myös itse opiskelun aikana kannattaa nettisivustoa seurata säännöllisesti, sillä sieltä löytyy tietoa tarjolla olevista lopputyöaiheista sekä harjoittelupaikoista.

Tervetuloa opiskelemaan lääketieteen tekniikkaa Oulun yliopistoon!


Tapio Seppänen, Timo Jämsä ja Matti Weckström toimivat professoreina Oulun yliopistossa, Tapio Seppänen tietotekniikan osastolla teknillisessä tiedekunnassa, Timo Jämsä biolääketieteen laitoksella lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Matti Weckström fysiikan laitoksella luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Yksi kommentti artikkelille “Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointitekniikan osaaja?

 1. Hyväksymisehdoissa mainitaan soveltuva amk insinööritutkinto, mitkä insinööritutkinnot ovat soveltuvia?

  Henri | torstaina 26. huhtikuuta klo 23:40 #

Kirjoita kommentti