Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus

keskiviikkona 14. maaliskuuta 2012 | | Ei kommentteja

Oletko koskaan pohtinut, miten esimerkiksi taskulamppu tai kahvinkeitin oikeastaan toimivat? Miten sillat pysyvät paikoillaan? Miksi pörröinen neule voi tuntua sileää lämpimämmältä? Mihin vesitorneja tarvitaan? Tai miten liikennevalot toimivat?

Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus on yksi suuntautumisvaihtoehto Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksessa. Teknologiapainotteisessa luokanopettajakoulutuksessa perehdytään matemaattis-luonnontieteellisiin sekä teknisiin tieteisiin käytännönläheisesti. Yhtenä esimerkkinä tästä käytännönläheisestä lähestymistavasta voisi olla yllä esitettyjen kysymysten pohtiminen ja niiden parissa työskenteleminen oppilaiden kanssa pedagogisesti mielekkäällä tavalla.

Teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen opinnoilla pyritään antamaan opiskelijoille valmiudet yli oppiaine- ja kouluasterajojen tapahtuvaan teknologian opetuksen integrointiin ja uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen. Teknologista osaamista tarvitaan teknologiaan ja sen kehitykseen tukeutuvassa nyky-yhteiskunnassa selviytymiseen. Ajattelepa vaikka omaa tavallista arkiaamuasi. Mitä kaikkea teknologiaa käytätkään jo ennen kuin astut ovestasi ulos! Eikö olisi hyvä tietää jotakin myös siitä, miten käyttämäsi teknologia oikeastaan toimii ja mihin sen toiminta perustuu?

Veli-Pekka Nitovuori ja Jaakko Mattila opettavat sähköoppia 2.-luokkalaisille.

Teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen opintoihin sisältyy tavanomaisten luokanopettajaopintojen lisäksi mm. Teknologiakasvatuksen pedagogisia seminaareja, Teknistä käsityötä ja teknologiaa sekä Matematiikan oppimisväline ja Teknologiakasvatuksen koulusovelluksia -kurssit. Teknologiakasvatuksen opinnot ovat pääasiassa käytännölähesistä pienryhmäopetusta, jossa opiskelijat pääsevät tekemään paljon itse. Lisäksi opintoihin kuuluu mm. opetusharjoittelua opetettavissa aineissa sekä teknologiakasvatuksessa.

Emmi Partanen ja Liisa Siitonen rakentavat sähkösarjan osia.

Teknologiapainotteiseen luokanopettajakoulutukseen haetaan yliopistojen yhteishaussa, jonka hakuaika on 5.3.-–3.4.2012. Valintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija saa pisteitä ylioppilastutkinnostaan sekä lisäansioistaan.

Teknologiapainotteisessa luokanopettajakoulutuksessa lisäansioiksi katsotaan esimerkiksi: lukion päättötodistuksen/kurssitodistuksen hyväksytyt arvosanat fysiikassa (väh. 5 kurssia), kemiassa (väh. 3 kurssia) ja matematiikassa (väh. 10 kurssia); teknisen työn valinnaiskurssit yläkoulussa tai lukiossa; teknologista harrastuneisuutta osoittavat opinnot (esim. teknisen työn, fysiikan, kemian ja tietotekniikan kurssit); muut teknillisten alojen ammatilliset perustutkinnot tai ammattikorkeakoulutasoiset tekniset tutkinnot sekä  yliopistollisiin tutkintoihin sisältymättömät arvosanat tai vähintään 15 ov:n tai 25 op:n opintokokonaisuudet fysiikassa, kemiassa, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä, kasvatustieteessä, aikuiskasvatuksessa, psykologiassa, koulutusteknologiassa tai yrittäjyyskasvatuksessa.

Valinnan toinen osa koostuu valtakunnallisen valintayhteistyöverkoston VAKAVA-kokeesta, aineistokokeesta ja teemahaastattelusta. Lisätietoja hakemisesta saa esimerkiksi Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan valintaoppaasta.


Heli Vaara toimii suunnittelijana OuLUMA-keskuksessa. Hän on kasvatustieteilijä, jolla on myös luokanopettajan ja maantieteen aineenopettajan pätevyys.

Ei kommentteja artikkelille “Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus

Kirjoita kommentti